تحلیل و بررسی تکنیک‌های حمله الکترونیکی علیه رادارهای مونوپالس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشگاه خاتم النبیاء (ص)

3 دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری،تهران،ایران

چکیده

سامانه‌های راداری مدرن با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته راداری و به‌کارگیری همزمان مقدورات دفاع الکترونیکی مؤثر و مدرن، تهدیدی جدی علیه سامانه‌های تهاجمی هواپایه گردیده است. اثرگذارترین و پرکاربردترین تکنیک ردیابی، تکنیک ردیابی مونوپالس است که در حال حاضر اکثر سامانه‌های راداری از جمله S-300، S-400، پاتریوت و... از این روش استفاده می‌کنند. خواص ذاتی این نوع تکنیک ردیابی در کنار تکنیک‌های دفاع الکترونیکی از جمله ARGPO، آرایه فازی، چابکی فرکانس و... آن را به چالشی اساسی برای سامانه‌های اخلالگر تبدیل کرده است. این موضوع سبب گردید در بسیاری از کتب و مقالات جنگ الکترونیک انواع تکنیک‌های حمله الکترونیکی مؤثر بر رادارهای ردیاب مونوپالس بررسی و تحلیل‌های گوناگونی نیز انجام گردد. هر یک از این تکنیک‌های حمله الکترونیکی بر پایه ضعف‌های ساختاری رادار و یا با الهام گرفتن از پدیده‌های فیزیکی از جمله گلینت و چند مسیری ایجاد شده‌اند. در این مقاله ضمن تشریح عملکرد رادارهای مونوپالس و شیوه‌های فریب آن، مرور کاملی بر انواع تکنیک‌های حمله الکترونیکی علیه رادارهای مونوپالس انجام شده است. همچنین سه نوع تکنیک حمله الکترونیکی اخلال قطبش متقاطع، دکوی و اختلال دوبینی که اهمیت و تأثیر بیشتری داشته به طور کامل‌تری بیان و مزایا و معایب آنها نیز مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Electronic Attack Techniques against Monopulse Radars

نویسندگان [English]

 • Jafar Khalilpur 1
 • bijan saedi 2
 • yaser ghafari lashkanari 3
1 Faculty member Air University
2 khatam al-anbia air defense university
3 shahid sattari aeronautical university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The making of modern radar systems using advanced radar techniques and the simultaneous implementation of modern and effective electronic protection capabilities is a serious threat to the electronic attack systems. The most effective used tracking technique is the monopulse tracking technique that most radar systems, including S-300, S-400, Patriot and etc. are currently using this method. The inherent properties of this kind of tracking technique, along with electronic protection techniques such as ARGPO, phase array, frequency agility, etc., have made it a major challenge for electronic attack systems. This has led to a number of electronic warfare articles and articles that cover various types of electronic attack techniques affecting monopulse radar and various analyzes. Each of these electronic attack techniques is based on structural radar weaknesses or by inspiration from physical phenomena such as glint and multi-paths. In this paper, a variety of tracking techniques are introduced first and then the monopulse tracking technique is investigated. Further, with regard to the strengths and weaknesses of the monopulse radar detector, various types of electronic attack techniques that can affect the performance of the monopulse radar are expressed. First, the technique of cross-polarization jamming, and then expandable and towed decoys are introduced and, at the end of the cross-eye jamming technique, is introduced. In each section, after the electronic attack technique is described, advantages and disadvantages are also presented. It should be noted that the implementation and application of the exact and appropriate technique will affect the outcome very much.

کلیدواژه‌ها [English]

 • monopulse
 • tracking
 • electronic attack
 • electronic protection
 • cross-eye
 • decoy
 • قربانی، ایاز. چاپ سوم ۱۳۹۳. اصول سیستم­های راداری. انتشارات نهر دانش. تهران.
 • Merill I. Skolnik. مقدمه­ای بر سیستم رادار (ویرایش سوم). ترجمه سهیلی­فر، محمدرضا و آقابابایی، مجید. ناشر ادبستان، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره).
 • غفاری، یاسر. (۱۳۸۸). دکوهای هواپرتاب تاکتیکی TALD. فصلنامه جنگ الکترونیک، شماره ۱۰.
  • Samuel M.Sherman, David K.Barton,”Monopulse Principles and Techniques”, 2nd edition, Artech House, 2011
  • Merill M. Skolnik,”Radar Handbook”,2nd edition, McGrow Hill,1991
  • Filipo Neri,”Introduction to Electronic Defence System”,2nd edition, Artech House, 2001
  • Sergei A. Vakin, Lev N. Shustov, Robert H. Dunwell, “Fundamentals of Electronic Warfare”, Artech House, 2001
  • D. Adamy,”EW101: a first course in electronic warfare”, Artech House, 2001.
  • D. Adamy,”EW102: a second course in electronic warfare”, Artech House, 2004.
  • D. Adamy,”EW104: Electronic Warfare Against a New Generation of Threats”, Artech House, 2015.
  • Filipo Neri,”Anti-Monopulse Jamming Techniques”,2001 SBMO/IEEE MTT-S Microw. optoelectron Conf,2001,vol2,pp.45-50
  • Rong Hua, Chen Qiu, “Research on Jamming Efficiency and Measures against Monopulse Radar”, 978-1-4799-1980-2/15/$31.00©2015 IEEE pp.883-886
  • Imran Kalinbacak, Mustafa Pehlivan, Korkut Yegin, “Cross polarization Monopulse Jammer Located on UAV”, 978-1-5386-1605-5/17/$31.00©2017 IEEE, pp. 337-341
  • Seung Phil Lee, Byung Lae Cho, Seng Min Lee, “Unambiguous Angle Estimation of Unresolved Target in Monopulse Radar”, IEEE, Trans. Aero. And electro. System, vol.51, no.2,Aprill 2015
  • W.P.du plessis, I.W.Odendaal, I.Joubert,”Extended Analysis of Retrodirective Cross-Eye Jamming”, IEEE Antennas Prpag. vol.57,no.9,pp.2803-2806, Sep,2009