اولویت‌بندی عوامل نرم‌افزاری توان‌رزمی در جنگ‌های غیر‌خطی (رزم زمینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

توان‌ رزمی، قدرت جنگیدن است که عوامل سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و عوامل برترساز ابعاد آن را تشکیل می­دهند. عوامل نرم‌افزاری توان‌ رزمی علی­رغم غیر ملموس بودن از متغیرهای اثرگذار و تعیین‌کننده بر سرنوشت هر جنگ به شمار می­آیند. این پژوهش بر آن است تا عناصر نرم­افزاری توان رزمی را تشریح و اولویت آن­ها را در جنگ ناهمتراز مشخص نماید. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاه­های لشکری و منطقه­ای نزاجا می­باشد. گردآوری داده­ها از طریق اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسش­نامه صورت پذیرفته است. جهت رتبه­بندی عناصر نرم­افزاری توان رزمی از مقایسه داده­ها و از نرم­افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد حد بالای آن مربوط به آموزش با میانگین 57/4 و پایین­ترین حد آن مربوط به حمیت قسمتی با میانگین 53/3 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Thinking Software power combat in Nonlinear Warfare (Terrestrial Warfare)

نویسندگان [English]

 • Hamid Hasanpoor
 • Reza Rezaloo
M.A in Defense Management
چکیده [English]

Combat power is the power of fighting, which is the hardware, software and supreme factors that make up its dimensions. Nonlinear warfare has recently entered military literature and war is far from its subcategory. Which indicates imbalance in the martial power of the parties involved and has a hard, complex, and uncertain operational environment. Fighting software is not a little bit intangible, but it is one of the most influential and determining factors in the fate of each war. In the forthcoming research, the intent and intention of the researchers is to elaborate the elements of martial law-making capabilities and prioritize them in an uneasy war. Therefore, the main question of the research that the researchers are trying to answer is the following: What are the priorities of the software for combat power in an uneven war? The general purpose of this research is to explain the priority of combat power software software in an unpleasant war. The type of applied research and its method is descriptive with mixed approach. The statistical population of the study consisted of commanders and successors of Nazaja and regional military units. Data collection was done through documents, interviews and questionnaires. The ranking of the elements of the martial law-fighting software was used to compare the data and to use SPSS software. The results of the research showed that its upper limit was related to education with a mean of 4.49 and its lowest level Relative to partial assistance with an average of 3.53.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Predominantly
 • Nonlinear War
 • Predominational Software Factors
 • Unstable War
 • ازغندی، علیرضا، (1382)، ارتش و سیاست، تهران، نشر قومس
 • امام خمینی (ره)، روح الله، صحیفه نور، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ج 13
 • پرهیزگار، کمال، روابط انسانی در مدیریت، انتشارات اشراقی
 • تزو، سن (1358) ، هنر جنگ ترجمه محمود کی، ستاد مشترک ارتش
 • ثروتی، محسن و همکاران، (1391) راهنمای آموزشی تدوین دکترین، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، تابستان
 • جرعه ای از زلال وحی (ایمان در قرآن)، (1384) مجله گلبرگ، شماره 86
 • جمشیدی، حمداله و دیگران، (1390)، روش تحقیق با رویکر نظامی، تهران، انتشارات دافوس آجا
 • حسن پور، حمید و همکار، طرح ریزی عملیات متحرک هوایی، انتشارات دافوس آجا، 1397
 • حسن­پور، حمید، (1397)، راهبرد بقاء در قرن بیست­ویکم، تهران، انتشارات دافوس آجا
 • دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، دوم، سال 1390
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (1416)، المفردات فی غرائب القرآن، ج‌9
 • رستمی، محمود، (1389)، فرهنگ واژه های نظامی، انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران
 • رضائیان، علی، (1393) مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفدهم
 • سید جوادین، سیدرضا، (1389) نظریه‌های مدیریت و سازمان. تهران: نگاه دانش
 • شالیت، بن، (1385) روانشناسی رزم و درگیری، تهران، ترجمه و انتشار: نصر صریر
 • شریف مرتضی، رسائل، ج 2، (1405)، ص 274
 • شهلایی، ناصر، ولی­وند زمانی، حسین و همکار، (1397)، نظریه های راهبردی، تهران، انتشارات دافوس
 • شیخ طبرسی، (1382) تفسیر مجمع البیان، ج‌5،
 • شیخ، محمدرضا و حسن پور، حمید، طرح ریزی عملیات اطلاعاتی زمینی، تهران، انتشارات دافوس آجا، 1394
 • شیخ، محمدرضا؛ حسن پور، حمید؛ جنگ ناهمتراز، انتشارات دافوس، سال 1395
 • شیرازی، علی (1383) مدیریتآموزشی، چاپ سوم، نشر جهاد دانشگاهی مشهد
 • صبر و استقامت در دین، اردیبهشت 88، ناشر حسین آقاخانی، استخراج 1/11/97، (به نقل از سایت farsi.shia.org)
 • طریحی، فخرالدین، (1414)، مجمع البحرین، انتشارات ققنوس، ج‌5،
 • عمید، حسن، (1392)، فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم
 • فان کرفلد، مارتین، (1390)، بازاندیشی مفهوم جنگ، ترجمه­ی عباداله حیدری، مرکز مطالعات آینده­پژوهی
 • فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله العالی)
 • فیض کاشانی، (1387)، محمدبن شاه مرتضی، ترجمه الحقائق، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، چ اول
 • ·         قرآن کریم
 • کالین، گری، (1389)، سلاح جنگ افروز نیست، سیاست، راهبرد و فناوری نظامی، ترجمه احمد علیخانی، دافوس سپاه
 • کرمی، رضا، (1388)، ملاحظات اساسی در جنگ ناهمتراز، فصلنامه 34 مدیریت نظامی
 • ·         گابریل، ریچارد، (1378)، ایران و پیدایش لجستیک، ترجمه مصطفی حقیری، فصلنامه سیاست دفاعی
 • مجلسی، (1403)، بحارالانوار، ج 75
 • محمدی ری شهری، (1393)، میزان الحکمه، ج 8
 • ·         مرکز راهبری آیین نامه های نیروهای مسلح، (1395)، نظام مطالعه، تدوین و بازنگری آیین نامه های نیروهای مسلح ج.ا.ا، تهران
 • معین وزیری، نصرت ا...؛ یاسینی، حسین، (1389) آئین نامه عملیات، جلد یک، انتشارات اجا، سال
 • معین، محمد، (1387)، فرهنگ فارسی معین، نشر میلاد، تهران
 • میر سپاسی، ناصر (1386)، مدیریتمنابعانسانیوروابطکار، تهران، انتشارات گلچین، چاپ ششم
 • نقش عوامل معنوی در جنگ‌های عصر رسول خدا (ص)، (1388)، پایگاه اطلاع رسانی حوزه
 • نوروزی، محمد تقی، (1391)، فرهنگ دفاعی امنیتی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، انتشارات سنا
 • نهج البلاغه، ترجمه دکتر شهیدی
 • نهج­البلاغه، ترجمه دشتی
 • نیروی زمینی ارتش آمریکا، آیین­نامه عملیات FM 3-0، (1392)، مترجم فریدون کیومرثی، تهران، ستاد مشترک سپاه
 • هرسی، پال و بلانچارد، کتت، (1392)، مدیریترفتارسازمانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم
 • هیکس، هربرت و سی دی گولت، (1370)، تئوری‌های سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات اطلاعات
  • Etzioni. A(1961) A Comparative Analysis of Complex Organization, Free Press N.Y.
  • Meyer, J.P. and L.Herscovitch (2001). "Commitment in the workplace toward a general model", Human Resource Management Review, Vol.11, No.2
  • Stogdill. R. M(1948) 'Personal factor Associated With leadership, A Survey of the Literature of Psychology', Prentice Hall