تبیین لزوم بهره‎برداری از سامانه فرماندهی و کنترل مشترک در نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی رشته دکتری علوم دفاعی راهبردی–دانشگاه و پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات راهبردی دفاع ملی

چکیده

امروزه انجام عملیات‎های تک نیرویی دیگر جایی در میدان نبرد ندارند و تمام طراحان صحنه‎های نبرد حتی در کشورهای قدرتمند نظامی نیز طراحی خود را بر پایه رزم مشترک انجام می‎دهند. با توجه به تفاوت‎های عمده در کارکرد نیروهای مختلف که به‎صورت مشترک بکارگرفته می‎شوند، اصل وحدت فرماندهی و درپی آن وحدت تلاش در انجام عملیات‎ها بیش از پیش اهمیت خواهد یافت تا از هرگونه تفرق و پراکندگی در عملیات‎ها ممانعت شده و بتوانیم اثربخشی را به‎حداکثر ممکن برسانیم. از این رو محقق با هدف تبیین لزوم بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک در نیروهای مسلح تحقیقی از نوع کاربردی با روش آمیخته انجام داده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که بهره‎برداری از سامانه فرماندهی و کنترل مشترک از الزامات ایجاد تمرکز تلاش، سازماندهی مناسب نیروها، امکان پیش‎دستی، حداکثر یکپارچگی، بهره‎گیری کامل از نیروها، توجه به اهداف کلی، پشتیبانی کامل و ارتقاء هماهنگی نیروها که از اصول بکارگیری نیروهای مشترک محسوب می‎شوند، می‎باشند. نهایتاً از تلاقی تجزیه و تحلیل کیفی متن مصاحبه با صاحب‎نظران و تجزیه و تحلیل کمی پاسخ‎های داده شده به سؤالات پرسش‎نامه مشخص گردید که بکارگیری سامانه فرماندهی و کنترل مشترک از الزامات نیروهای مسلح خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need to exploit the joint command and control system in the armed forces

نویسنده [English]

 • Behrooz Taslimikar
چکیده [English]

Taslimikar, Behrooz, Ph.D. student of strategic defense science, University and Strategic Research and Research Center for National Defense, Behrooztaslimikar@gmail.com, 09193361731.
Abstract
Today, single-force operations are no longer on the battlefield, and all battle scene designers, even in the most powerful military countries, also design their joint combat missions, Because the joint force has increased the chance of success in an exponential way and makes the operations more practical and effective at the true combat scene. Due to the major differences in the function of different forces that are commonly used, therefore, the principle of unity of command and subsequent unity of efforts to carry out operations will become more important in order to prevent any dispersion in operations and we can maximize effectiveness. Hence, the researcher aimed at "explaining the need to use the joint command and control system in the armed forces" to address the issue with the question "Will the use of the joint command and control system be the requirements of the armed forces?" An applied research has been carried out using mixed methods and the results indicate that exploitation of the joint command and control system, the requirements of focusing efforts, the proper organization of forces, the possibility of advance, maximum integrity, full utilization of forces, attention to general objectives, full support and promoting the coordination of forces, which are considered as the principles for the use of joint forces.
Key words: joint command and control, command types, types of operations, joint operations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • joint command and control
 • command types
 • types of operations
 • joint operations
 • تسلیمی‎کار، بهروز (1394)، تأثیر وحدت فرماندهی در ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال یازدهم، شماره 34، 94-75.
 • آییننامه عملیات مشترک و مرکب ارتش جمهوری اسلامی ایران، (1383)، چاپخانه آجا.
 • بحیرایی، وهاب‎الدین (1386)، فرماندهی و کنترل C4ISR، تهران، انتشارات دانشگاه هوایی.
 • شبکه های رزم‌آرائی C4I در میدان نبرد ، از مجموعه مطالعات پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل.
 • گیوهان، والتر (1382)، سیطره زمان: بعد چهارم در جنگهای مدرن، ترجمه مصطفی میخبر، تهران : دوره عالی جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 • محمدی، اردشیر و خرازیان، پیمان (1393)، مدیریت صحنه نبرد (فرماندهی و کنترل)، تهران، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، چاپ دوم.
 • محمدی‎نیا، رضا (1395)، بسیج منابع ملی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • نریمانی، علی‎رضا (1394)، عملیات مشترک نظامی، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا: مرکز مطالعات راهبردی.
 • نیازی، علی، لونی، محمدرضا، توکلی، ابوالفضل (1390)، عملیات مشترک و مرکب، تهران: دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، چاپ اول.
 • نیازی، علی و همکاران (1395)، نیروهای مشترک و مرکب، تهران، دافوس آجا.
 • ولی­وندزمانی، حسین (1387)، نیروهای مشترک و مرکب، دافوس آجا.
  • A. W. Bernald (2001), Joint Command and Control System.
  • Givhan, Walter (1996), The Time Value Of Military Force In Modern Warfare, The Airpower Advantage, Air University Press.
  • Graffith, Jerry (2004), C4ISR Handbook for integrated.
  • Kometer, Michael (2011), Command in air war : centralized v s decentralized.
  • Kadavy, David (2017), Joint Command Support System (JCSS).
  • Moldan, David (2013), Functional command of command and control.
  • The Joint Chiefs of Staff (1995), "Doctrine for Command,Control, Communications, and Computer (C4) Systems Support to Joint Operations",  Joint Pub 6-0.