بررسی تأثیر توسعه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

امروزه آمریکا به بهانۀ مبارزه با تروریسم تلاش می‌نماید تا امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا را بی‌ثبات و ناامن نشان دهد و حضور خود را در کشورهای منطقۀ غرب آسیا توجیه نماید. در این راستا سعی نموده بخش عمدۀ بودجۀ نظامی خود را صرف ایجاد و توسعۀ پایگاه‌های نظامی نماید. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر توسعۀ پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقۀ غرب آسیا در زمینه توسعۀ پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی به منظور تأثیر آنها بر امنیت نظامی ج.ا.ایران انجام گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی است و تبیین آن از طریق مصاحبه با تحلیل‌گران جامعۀ اطلاعاتی آجا و ستاد کل نیروهای مسلح و مطالعۀ اسناد و مدارک معتبر به روش توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌نامه حاوی 12 سؤال بسته با جامعۀ نمونه 40 نفری است و پایایی آن از طریق آزمون فرض خی2 با ضریب آلفای کرونباخ 9٪ تأیید شد. نتیجه تحقیق نمایان می‌سازد که مهمترین دلایل توسعۀ پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقۀ غرب آسیا، در مرحله اول امنیت مسیر حمل و نقل انرژی و در مرحلۀ دوم ایجاد امنیت برای متحدین آمریکا از جمله رژیم صهیونیستی می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران باید با افزایش قابلیت‌های نظامی، بازدارندگی در عرصه‌های مختلف را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the development of US military bases in the West Asian region on the military security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • hamid hasanpour 1
 • ali torshizi 2
1 Academic Member of I.R.I army Command and staff university
2 The chief of the branch for Arab and African countries, and Zionist Regime intelligence Deputy of I.R of Iran Army
چکیده [English]

Nowadays the US exploiting fighting against terrorism, is trying to show instability and insecurity in the region so that it could justify its presence west Asian countries
This study was done with the aim to investigate the development of US Army, Navy and Air Force bases in West Asia and its impact on the military security of the I.R of Iran.
According to the findings, the most important reasons for the development US Bases in West Asia are as follows:
first, providing the security of the energy shipping; second, providing the security for US allies including Zionist Regime.
In this regard, the development of US Bases in West Asia has direct and indirect impact on the military security of the I.R of Iran.
Therefore, I.R of Iran must consider the following action: enforcing its military power, strengthening deterrence capability based on active diplomacy, improving short-range ballistic missiles, building strong and secret undercover sites, exploiting forces in line with resistance axis in the region, using opportunities and reliance building with the aim to expel foreigners from the region, signing joint defensive treaties and collective security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Strategy
 • Equipment
 • Base
 • America
 • West Asia
 • Military Security
 • I.R of Iran
 • افضلی، رسول، پیامدهای ژئوپلیتیکی یازدهم سپتامبردر منطقۀ خاورمیانه، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 75، پاییز 1385
 • اژدری، بهروز، عزیزی،پروانه؛ بررسی تحریف نام خلیج فارس و تبعات سیاسی و امنیتی، مجموعۀ همایش بین‌المللی خلیج فارس، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1385.
 • برکشلی، فریدون، نفت و سیاست در خاورمیانه، برگزیده دیدگاه‌های گروه ریامونت، نشر قومس، 1378.
 • تحلیل و ارزیابی سند استراتژی دفاع ملی آمریکا، پژوهشکده مطالعات راهبردی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، 4 بهمن 1396
 • تهامی، مجتبی، امنیت ملی، داکترین، سیاست‌های دفاعی و امنیتی، انتشارات داعا، جلد دوم، 1390.
 • چالمرز جانسون، مصائب امپراتوری، امپریالیسم نظامی آمریکا در قرن 21 ، موسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1384.
 • ذوالفقاری، مهدی، 1384، پیامدهای حضور ایران در منطقه، روزنامه رسالت، 26 اسفند 1384.
 • زونی استنلی، لاکمن، مارس 2017، صنایع دفاعی در کشورهای عربی، بازیگران و راهبردها، ترجمه اداره کل پژوهش خبرگزاری فارس، بسته تبیینی تحلیلی شماره 10، 1396 .
 • سلامی، حسین، وضعیت استراتژیک و ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه، دانشگاه عالی دفاع ملی، سال 1386.
 • سند راهبرد امنیت ملی آمریکا، اندیشکدۀ راهبردی تبیین، ترجمۀ گروه فرامنطقه، 26 دی‌ماه 1396
 • عزتی، عزت‌الله، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، تهران، سمت، 1380.
 • عزتی، عزت‌الله، جزوه درس ژئوپلتیک و ژئواستراتژی، ۱۳۷۳.
 • فصلنامۀ مطالعات دفاعی استراتژیک، سال چهارم، شماره سیزدهم و چهاردهم – تابستان و پاییز 1381.
 • لیاخفسکی، الکساندر، تاریخ خاورمیانه ترجمۀ جزایری 1382 .
 • لوئیس، برنارد، خاورمیانه: دو هزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران، نشر نی، 1391.
 • مؤمنی، میرقاسم، خاورمیانه 4 ویژه خلیج فارس، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران، 1384.
 • مولایی، علی‌رضا، نقدی بر خواندنی‌های ژئوپلیتیک، تهران، دانشکده امام محمد باقر(ع)، 1382.
 • گزارش تحلیلی، گروه امنیت، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، راهبردهای خصمانه سعودی علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های تقابل منطقه‌ای دیپلماسی عمومی و اقدامات امنیتی، 1397.
 • مقالۀ گزارش گروه دفاع و امنیت، رورنامۀ مشرق، 13/9/1390.