تبیین چگونگی به‌کارگیری پهپاد جهت جمع‌آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگان های رزمی نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند فرماندهی و تجهیزات آگاهی از صحنه نبرد، تسهیلات فراوانی را برای ارتش‌ها فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که استفاده مؤثر از این امکانات موجب تسلط هرچه بیشتر فرماندهی بر صحنه نبرد می‌شود. هدف کلی از انجام این تحقیق تبیین چگونگی به‌کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت جمع‌آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگان­های رزمی نزاجا می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته داده‌ها می­باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه یگان­های رزمی نزاجا  و جامعه آماری شامل260 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان قرارگاه‌های منطقه‌ای نزاجا و یگان‌های اطلاعاتی و امنیتی معاونت‌های اطلاعات و عملیات نزاجا می­باشد که بر اساس روش تصادفی طبقاتی تعداد 150 نفر به‌عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است. داده‌های حاصله از جمع‌آوری اطلاعات از طریق آزمون‌هایt  و کای دو، با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی قرار گرفته ‌است. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که جمع‌آوری اطلاعات از طریق مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین می‌تواند صحت و سقم اطلاعات جمع‌آوری شده را به میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در شناخت به‌موقع تهدیدات و ایجاد فرصت‌های امنیتی مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of drones to collect information from the battlefield in Army combat units

نویسندگان [English]

 • masoud motai
 • mohsen pariyani
Iran_aja_dafos
چکیده [English]

آگاهی از عناصر و متغیرهای محیطی دخیل، به‌دقت، درستی و کارایی تصمیم‌گیری‌ها می‌انجامد، از تلفات نیروهای انسانی فعال و در کل آسیب‌پذیری درصحنه نبرد می‌کاهد. استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند، فرماندهی و تجهیزات آگاهی از صحنه نبرد، تسهیلات فراوانی را برای ارتش‌ها فراهم کرده، به‌گونه‌ای که استفاده مؤثر از این امکانات موجب تسلط هرچه بیشتر فرماندهی بر صحنه نبرد می‌شود. هدف کلی از انجام این تحقیق تبیین چگونگی به‌کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت جمع‌آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگان‌های رزمی نزاجا می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته داده‌ها می‌باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه یگان‌های رزمی نزاجا و جامعه آماری شامل260 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان قرارگاه‌های منطقه‌ای نزاجا و یگان‌های اطلاعاتی و امنیتی معاونت‌های اطلاعات و عملیات نزاجا می‌باشد که بر اساس روش تصادفی طبقاتی تعداد 150 نفر به‌عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است. داده‌های حاصله از جمع‌آوری اطلاعات از طریق آزمون‌هایt و کای دو، با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی قرار گرفته ‌است. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که جمع‌آوری اطلاعات از طریق مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین می‌تواند صحت و سقم اطلاعات جمع‌آوری شده را به میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در شناخت به‌موقع تهدیدات و ایجاد فرصت‌های امنیتی مؤثر واقع شود، ولی در حال حاضر توانایی فعلی سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات نیروهای مسلح (مخصوصاً نزاجا) پاسخگوی تمامی تهدیدات نبوده و نیاز به تقویت و یا به‌روزرسانی آن‌ها احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها [English]

 • جمع‌آوری اطلاعات
 • صحنه نبرد
 • پهپاد
 • بینش، عبدالحسین، 1389، اطلاعات نظامی در اسلام، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم
 • پهپاد و آینده، 1388، ماهنامه تحلیلی صنایع هوایی قدس، شماره 37
 • خلیلی، نصراله، 1385، تجهیزات عکسبرداری و تصویربرداری پهباد، انتشارات صنایع هوایی قدس
 • رستمی محمد، 1391، آشنایی با هواپیماهای بدون سرنشین(پهپاد)، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
 • کیانمهر، شهرام،1382، تجهیزات مخابراتی و رادیویی پهپاد مهاجر، انتشارات صنایع هوایی قدس،
 • محمدی اردشیر، 1391، طرحریزی اطلاعات در پدافند هوایی، انتشارات دافوس آجا، چاپ اول
 • نیازی، مجید، 1390، تاریخچه جهانی پهباد، انتشارات صنایع هوایی قدس