الزامات برقراری ارتباط مناسب و امن فی مابین کنترلرهای مراقبت پرواز با خلبانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

قرارگاه پدافند هوایی

چکیده

برقراری ارتباط رادیویی کنترلرهای مراقبت پرواز با خلبان هواپیماها جهت هدایت و کنترل آنان در مدت زمان پرواز به­ علت پرخطر بودن فعالیت­های­ هوایی، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. چنان‌چه اختلالی در ارتباط مورد اشاره حادث گردد و امکان هدایت پرواز را از کنترلر مربوطه سلب نماید احتمال بروز هرگونه رخداد ناگواری متصور خواهد بود و متعاقب آن جان چندین تا چندصد نفر انسان با خطر جدی مواجه خواهد شد. نظر به لزوم برقراری ارتباط مناسب و امن فی­مابین کنترلرهای مراقبت پرواز با خلبانان به­منظور جلوگیری از رخدادهای ناگوار و کاهش بخشی از سوانح هوایی، محققین سعی دارند تا از جامعه آماری که شامل اسناد و مدارک و صاحب­نظران مرتبط با موضوع می­باشند و به‌صورت هدفمند نسبی تعیین گردیده­اند، نسبت به بررسی الزامات برقراری ارتباط مناسب و امن فی­مابین کنترلرهای مراقبت پرواز با خلبانان بپردازند و در این راستا با تهیه پرسش­نامه و فرم مصاحبه با صاحب‎نظران، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش­های میدانی (مصاحبه و پرسش­نامه) و کتابخانه­ای (اسناد و مدارک و سایت‌های اینترنتی) صورت داده و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی-کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته و نهایتاً مشخص گردید که واحدهای مراقبت پرواز و شرکت­های هواپیمایی می­بایست با تجهیز کلیه هواپیماها و ایستگاه­های کنترل­کننده زمینی به سامانه­های انتقال داده مجهز به سیستم­های رمزکننده خودکار و با قابلیت­های جنگ الکترونیک در بستر شبکه ارتباطی زمین­پایه و هواپایه و البته در آتی فضاپایه به­گونه­ای جهت مبادله مطمئن اطلاعات اقدام نمایند که ارتباط پایدار و سریع برقرار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for the proper and secure communication between air traffic controllers and pilots

نویسندگان [English]

 • Behrooz Taslimikar
 • vahid poorzandi
Air Defense Force
چکیده [English]

The radio communication of air traffic controllers with pilot airplanes is critical to their guidance and control during flight times due to the high risk of air operations. If a disruption occurs in this connection and it is possible to exclude the possibility of directing the flight from the controller, there will be a probable occurrence of any adverse event, and consequently the lives of several hundred people will be at serious risk. Therefore, this paper intends to investigate the need for proper and secure communication between air traffic controllers and pilots to prevent adverse events and reduce the proportion of air accidents. The research population is the documents and experts related to the subject. Using a questionnaire and interview with experts, an applied research was conducted using a descriptive method and a qualitative approach with field and library methods and the results were analyzed by mixed method. Finally, it became clear that the air traffic controllers and airline companies should equip all the aircraft and ground control stations with data transmission systems equipped with automatic encoder systems with electronic warfare capabilities in the context of the ground-based and air-based communication network, and of course, in the future space-base, and should act in such a way as to exchange reliable information so that radio communications can be sustained and quick.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Air traffic controllers
 • Communication equipment
 • Security
 • human resources
 • اچ اسکلیلز، رابرت. (1384). جنگ آینده، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دوره عالی جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 • پیکرنگار، عبدالله. (1390). ارائه ساختار مناسب جنگ الکترونیک قرارگاه در مقابله با تهدیدات آتی، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • جزنی، نسرین. (1386). مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر نی.
 • داروغه، کیوان. (1392). رمزنگاری صحبت مبتنی بر تبدیل، تهران: انتشارات دانشگاه علم­ و صنعت ایران.
 • رامه، محمد. (1381). جهت­یابی، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • سازمان هواپیمایی کشوری، انکس 2.
 • سپهری، محمد. (1384). جنگالکترونیک، تهران: انتشارات دانشگاه هوایی.
 • سید جوادیان، سیدرضا. (1389). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان.
 • فارتر و رایان. (1385). جنگالکترونیکبرایصحنهنبرددیجیتال، مترجمین احمد عفیفی و مرتضی کریم‎زاده و محمدباقر نظافتی، نشر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • قاسمی، علیرضا. (1388). ساختارسازمانیمناسبیگان­هایعملیاتجنگالنزاجادرمقابلهبا تهدیداتجنگ الکترونیکنیروهایفرامنطقه­ای، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • کریس هیبلز، گری. (1381). جنگ پست­مدرن، سیاست نوین درگیری، ترجمه احمدرضا تقاء، تهران: انتشارات دوره عالی جنگ سپاه.
 • کشتکار، مهران. (1386). ساختار نظام «فرماندهی و کنترل نهاجا» (حساسه‌ها، ارتباطات، مرکز هماهنگی و امتزاج) در جنگ‌های آینده، چاپ نهاجا.
 • کوئستلر، فرد. (1967). ایجاد و خلق «the Act of Creation»، تهران: انتشارات دل پابلیشینگ.
 • مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی(گروه مؤلفین). (1385). نفش فن‎آوری اطلاعات در جنگ­های آینده، تهران مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، جلد اول.
  • Eurocontrol. (2011). Digital Aeronautical Information Management (D-AIM), Acessed, 14 DEC.
  • http://iw.windermeregroup.com/Papers/space_ew0.html4.
  • http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/equip/an-alq-172.htm2.
  • http://www.fsk.ethz.ch/publ/Studies/Volume_3/hauschild.htm.
  • Information Technology. (2008). Troops available Time Terrain and Weather, Mission, Enemy and Civilian.
  • International Civil Aviation Organization (ICAO). (2007). Out-look for air transport to year 2025 Montreal,Canada[1].
  • Rusu, L. Rahayu, W. & Taniar, D. (2010). Next Generation Air Transportation System (NextGen). accessed November.
  • Taylor, Michael J.H. (2012). Jane’s World Combat Aircraft, Jane’s Information Group.
  • Wang, F. & Zaniolo, C. (2010). Single European Sky ATM Research (SESAR) 2010, accessed November.