تدوین الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه زبان دانشگاه علوم و فنون فارابی

2 دانشیار دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سمنان

چکیده

در جهان پرتلاطم کنونی امنیت به‌عنوان مهم­ترین فاکتور در تدوین استراتژی­های توسعه اکوتوریسم در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگری رابطه مستقیم دارد. صنعت پر سود گردشگری در سطوح مختلف ملی و منطقه­ای ارتباط مستقیم با امنیت داشته و هرگونه خدشه در سطوح مختلف باعث خسارت جبران­ناپذیر به این صنعت می­شود. به‌رغم بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی که در زمینه امنیت در حوزه گردشگری صورت گرفته است، اما هنوز مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است. این پژوهش به‌منظور پر کردن این خلأ علمی در کشور به تدوین و آزمون الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم پرداخته است .روش پژوهش توصیفی و تحلیلی با کمک تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، صاحب‌نظران در حوزه امنیت و گردشگری بوده‌اند که با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 10 نفر از هر گروه انتخاب شدند. در این پژوهش، از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازمان­دهنده و فراگیر استفاده‌شده است. با استفاده از روش همسوسازی، اعتبارپذیری داده‌ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که این الگو دارای 5 مضمون فراگیر (امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت زیست‌محیطی)، 12 مضمون سازمان‌دهنده و 200 مضمون پایه است. روابط میان این مضمون‌ها نیز در قالب یک الگو ارائه‌شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a security model in ecotourism development

نویسندگان [English]

 • mohamad shokoohi manesh 1
 • mohamad reza yazdani 2
 • sakine jafari 3
1 semnan uc .iran
2 semnana uc .iran
3 semnana uc iran
چکیده [English]

In the current turbulent word, security is considered as the most important factor in developing strategies for Ecotourism in the world and has a direct relationship with tourism. Lucrative tourism industry has a direct relationship with security at various national and regional levels and any flaw at various levels causes irreparable damages to this industry. Despite numerous discussions that have taken place in the field of security in the domain of tourism, its concept and examples have not yet been presented in the form of a scientific and compiled pattern. This study had been done to develop a qualitative security pattern in sustainable tourism development. The method of study is sequential-exploratory. Potential participants of this study were experts and specialists in the field of security and tourism that 10 experts of this domain were selected as participants by judgment sampling method; semi-structured interview were utilized. In order to analyze the qualitative data, content analysis method in three levels of basic, organizer and learner’s contents was used. Data validation was confirmed using data matching method. The results showed that this pattern has five learner’s contents (social security, economic security, political security, environmental security and cultural security), 12 organizer contents and 200 basic contents. The relationships between these contents are presented in the form of a pattern too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • development
 • Ecotourism
 • احمدی پور؛ زهرا، حیدری موصلو؛ طهمورث و حیدری موصلو؛ طیبه (1389). تحلیل قومیت و هویت قومی در ایران؛ جهت امنیت پایدار. مجله انتظام اجتماعی، 2(1)، 62=35.
 • استادی، حسین؛ رفعت، بتول و رئیسی؛ عباس­علی (1392). نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی ایران (1387-1357) و بررسی رابطه متقابل آن‌ها. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 3(9)، 172-147.
 • استیری؛ امیر هوشنگ و عزیزی؛ جلیل. (1395). بررسی رابطه بین امنیت جانی و توسعه فرهنگی. مجله علوم انسانی، 1 (20)، 181-173.
 • اسماعیلی، محسن و بالایی، حمید (1394). الگوی راهبردی تأمین امنیت ملی در سیاست‌های گلی نظام جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه آفاق امنیت،  8(27)، 37-5.
 • آشنا، حسام­الدین و اسمعیلی، محمدصادق (1388). امنیت فرهنگی، مفهومی فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی. مجله راهبرد فرهنگ، (5): 90-73.
 • باپیری، امیدعلی؛ کمربیگی، خلیل و درویشی، فرزاد (1394). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان ایلام). فرهنگ ایلام، 16(46 و 48)، 90-75.
 • باسمنجی؛ بابک و حیدری؛ رضا (1391). بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری. فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی،  7 (7)، 102-83.
 • بایبوردی، اسماعیل و کریمیان، علیرضا. (1393). جهانی­شدن فرهنگ و تأثیر آن بر هویت ملی ایران. پژوهشنامه روابط بین­الملل، 7(28)، 102-77.
 • بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن و احمدی، اعظم. (1393)، امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 3(11)، 95-76.
 • بیات، بهرام؛ شرافتی پور، جعفر و عبدی، نرگس. (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع‌محور، طراحی و چاپ اداره تبلیغات. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ـ اداره کل مطالعات اجتماعی.
 • بیکی، پریسا. (1392). نقش امنیت در توسعه گردشگری با تأکید بر استان خراسان جنوبی. اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت­گردی و جغرافیا، همدان.
 • پوراحمد، احمد؛ حسینی­سیاه­گلی، مهناز و صفدری­مولان، امین. (1395). ارزیابی شاخص­های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی شهر ساری. مجله آماییش جغرافیایی فضا، 6(21)، 172-159.
 • پورجعفر، محمدرضا؛ صادقی، علیرضا و احمدی، فریال. (1389). بسط اصول و معیارهای طراحی منظر پایدار در مرمت منظر طبیعی مسیل خشک شیراز. مجله علوم محیطی، 7(4)، 202-194.
 • پیشرو، عاطفه و میکائیلی، علیرضا. (1391). برنامه­ریزی و طراحی منظر تفرجگاه رودکناری به منظور توسعه اکوتوریسم. مجله فرهنگان، (41)، 102-69.
 • تصدیقی، محمدعلی. (1389). مؤلفه­های امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در افق چشم­انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر امنیت درونی. ماهنامه مهندسی فرهنگی، 4(43)، 44-30.
 • جوادی ارجمندی، محمدجعفر؛ توکلیان، محسن و قمریان نصرآبادی، ناهید. (1393). بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار، مطالعه موردی منطقه کردستان ایران قومیت کرد. فصلنامه تحقیقات سیاسی بین­المللی، (21)، 182-147.
 • چرمچیان­لنگردوی، مهذی و علی­بیکی، امیرحسین. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی. فصلنامه زن و جامعه، 4(1)، 192-165.
 • حاتمی، علی؛ احمد، بختیار و اسماعیلی، عطاء. (1394). بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان موردمطالعه: زنان شهر کرمانشاه. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، (11)4، 121-103.
 • حاجی اسماعیلی، لیلا و کیان­پور، مسعود. (1393). امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 3،(8)، 60-45.
 • حاجیانی، ابراهیم. (1395). امنیت هویت: مبانی و چارچوب مفهومی. مجله جامعه‌شناسی ایران، 16(4)، 35-3.
 • حسن­زاده، فریبا. (1394). گردشگری سبز، محیط­زیست و توسعه پایدار. فصلنامه فضای گردشگری، 4(14)، 47-39.
 • حسینی، سید‌تقی. (1389). چالش‌های گردشگری در سواحل دریای خزر. فصلنامه علمی تخصصی طبرستان، (3)1، 123-104.
 • خوش­فر، غلام­رضا؛ اسفندیان، آزیتا؛ رحمانی، مریم. (1392). بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه­ی موردی: گردشگران منطقه­ی گردشگری نهارخوران و النگدره­ی شهر گرگان. مجله­ی برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 2(6)، 181-202.
 • ذوالقدر، علی و کرمی، ابوالفضل (1391). بررسی تأثیر عملکرد مسئولین بر احساس امنیت گردشگران استان زنجان. فصلنامه دانش انتظامی زنجان، 1(3)، 93-67.
 • ذوقی­باراتی، کاظم و عین­شاهی میرزا، محمد (1394). راهبردهای بهبود چالش‌های امنیت زیست‌محیطی. فصلنامه آفاق امنیت، 8(27)، 225-197.
 • رضانژاد، مرضیه؛ موسی کاظمی، رفیعیان؛ مجتبی و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1394). الگوی فضایی اندام‌وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 4(11)، 84-69.
 • رضایی، مجتبی (1393). بررسی اجمالی نقش توریست و تأثیر آن بر مسئله امنیت ملی. اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران، همدان.
 • رضایی، مهدی و بالایی، حمید (1395). امنیت و حقوق شهروندی؛ تقدم یا تأخر. فصلنامه آفاق امنیت، 9(30)، 121-97.
 • ریکی، علی؛ ریکی، جواد و کیان­منش، سمیرا (1393). نقش امنیت در توسعه گردشگری مناطق مرزی مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان. اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران، همدان.
 • زمانیان، زهرا و موسوی، اشرف­السادات (1394). امنیت و اشتغال و شاخص­های اندازه­گیری آن. ماهنامه اجتماعی اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، (182)، 25-4.
 • سهراب­زاده، مهران؛ عباسی، الهام؛ سعادتی، موسی و صمدزاده، حسن (1396). تبیین جامعه­شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تبریز. مجله نظم و امنیت انتظامی، 10(2)، 26-1.
 • شاهیوندی، احمد؛ ربانی، رسول؛ دهقان­نیا، محمد منصور و ناظر حضرت، جعفر. (1390). نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری نمونه موردی شهر اصفهان. فصلنامه مطالعات اجتماعی، (26)، 60-39.
 • شاهیوندی، احمد؛ رییسی وانانی، رضا؛ و سلطانی، مرضیه. (1390). تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی (نمونه موردی گردشگران خارجی واردشده به شهر اصفهان در سال 1389). فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، (1): 137-165.
 • شرفخانی، جعفر؛ وفایی­نژاد، پریسا و خناری امری، مریم. (1392). موانع و جالش­های اقتصادی امنیتی گردشگری در کشورهای حوزه خلیج­فارس. اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت­گردی و جغرافیا، همدان.
 • شیبانی، علی (1395). بررسی وضعیت امنیت گردشگری از نظر نیروی انتظامی و نقش آن در بهبود امنیت گردشگران مورد مطالعه استان سمنان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده گردشگری و کویر شناسی دانشگاه سمنان.
 • صالحی امیری، سیدرضا و افشاری نادری؛ افسر. (1389). مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران. مجله راهبرد، 20(59)، 76-49.
 • صامتی، مجید، حسینی کندلجی، میرهادی و احسانی فرید، مینا. (1394). بررسی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 4(11)، 14-1.
 • صیدایی، سید اسکندر و هدایتی مقدم، زهرا (1389). نقش امنیت در توسعه گردشگری. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، 4(8)، 97-110.
 • ضرغام بروجنی، حمید و خسروانی دهکردی، افروز (2012). اثرات توسعه­ی گردشگری بر شاخص­های صلح جهانی. مطالعات مدیریت گردشگری، 7(19)،47-25.
 • عظیمی، ناصرعلی؛ بلیک، ژانت و مجایی، سیدمحمد (1389). گردشگری با محیط زیستی پایدار – نقش میراث فرهنگی و تعمقی بر ایران. مجله علوم محیطی، 7(3)، 134-117.
 • علیزاده، سلیمان (1393). ابعاد و مؤلفه‌های امنیت فرهنگی از منظر امام خمینی (ره). فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 3(2)، 122-95.
 • غرایاق زندی، داوود (1391). نسبت اخلاق و امنیت: امکانی برای امنیت اخلاقی. مطالعات راهبردی، 28(58)، 108-81.
 • غلامی، علیرضا (1391). مدیریت بحران در سواحل دریای خزر، چالش‌ها و راهکارها. دفاتر تحقیقات کاربردی استان‌های مازندران و گلستان، چاپ 1، 355-340.
 • قنبری، سوده و غلامی، سارا (1395). بررسی نقش مهم امنیت اجتماعی در توسعه گردشگری. چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه­ریزی، معماری و شهرسازی.
 • قیصری، نورالله و حسینی، سیدمهدی (1392). ابعاد و شاخص­های امنیت پایدار، مبتنی بر مدل مهندسی همگرایی ملی. فصلنامه آفاق امنیت، 6(20)، 107-71.
 • کتابی، محمود؛ یزدخواستی، بهجت و فرخی راستایی، زهرا (1382). بررسی زنان برای مشارکت در توسعه. مجله پژوهش زنان، 3(1)، 30-5.
 • کلدی، علیرضا و سلحشوری، پروانه (1391). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4(4)، 23-7.
 • کمالی­مهاجر، مرضیه و فراهانی، بنفشه (1391)، فرهنگ زیست­محیطی راهکاری جهت توسعه گردشگری پایدار. اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت­گردی ایران زمین.
 • لطفی، حیدر و خامه­چی، محسن (1391). نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل.همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، 20-1.
 • لطفی­فر، مجتبی و غفوری، حسین (1391). نقش امنیت در توسعه گردشگری (موردشناسی: چابهار). اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.
 • محلاتی، صلاح­الدین (1380). درآمدی بر جهانگردی. تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی.
 • محمد زاده، محمد (1389). سند ملی محیط‌زیست. تهران: سازمان حفاظت از محیط‌زیست.
 • مرادیان، محسن (1393). مبانی نظری امنیت ملی. تهران: انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی.
 • مصلی­نژاد، عباس (1387). بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست‌محیطی با رویکرد مکتب انتقادی. مجله محیط‌شناسی، 34(46)، 34-22.
 • ملکی، سعید؛ احمدی، رضا؛ منفرد، سجاد و معتوگی، محمد (1393). بررسی پایداری توسعه زیست‌محیطی با استفاده از آزمون­های آماری در شهرستان­های استان مرزی خوزستان. مجله اطلاعات جغرافیایی، 23(90)، 72-61.
 • ·    مؤمنی، مهدی و نیک‌بخت، ریحانه (1391). نقش امنیت در توسعه گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار موردمطالعه: روستا شهر ونک.اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت­گردی ایران‌زمین، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط‌زیست فردا.
 • مؤیدفر، سعیده و تقوایی، مسعود (1394). بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری مطالعه موردی شهر یزد. مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 4(13)، 146-120.
 • میرحسینی، زینب­السادات و جهان­بخش، جهان­بخش (1395). بررسی تأثیر مؤلفه­های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران. مجله مدیریت شهر، 28(10)، 104-89.
 • میرزایی، ابراهیم و حیدری، اکبر (1394). هویت قومی و ملی در مطبوعات محلی و تأثیر آن بر امنیت ملی: مطالعه موردی استان‌های ایلام. کردستان و کرمانشاه. فصلنامه امنیت پژوهی، 14(49)، 142-115.
 • میرلطفی، محمودرضا؛ علوی­زاده، امیرمحمد و هدایتی­امین، خورشید. (1394). بررسی انسجام اجتماعی در حفظ امنیت مرزی با تأکید بر تنوع قومی – مذهبی مطالعه موردی شهرستان زابل. مجله برنامه­ریزی منطقه­ای، 5(19)، 70-57.
 • میرزائی، رحمت. (1391). رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه). همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش­ها و رهیافت­ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • نبوی، عبدالحسین؛ حسین زاده علی، حسین و حسینی، هاجر (1387). بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و هویت قومی بر اساس امنیت اجتماعی. فصلنامه دانش انتظامی، 10(2)، 38-9.
 • نبوی، عبدالحسین؛ حسین زاده علی، حسین و حسینی، هاجر (1389). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی. جامعه‌شناسی کاربردی، 21(4)، 96-73.
 • نعمت­الهی، مجید؛ امین­بیدختی، علی­اکبر؛ بلوچی، حسن و حسین­زاده، مهدی (1395). تأثیر کیفیت خدمات پلیس بر قصد بازدید دوباره گردشگران با میانجی­گری تصویر مقصد و احساس امنیت در شهر شیراز. مجله نظم و امنیت انتظامی، 10(1)، 28-1.
 • وثوقی، لیلا و قاسمی، مهدیه (1393). اکوتوریسم و توانمندسازی زنان روستایی مورد مطالعه: روستای شیب­دراز، جزیره قشم. مجله زن در توسعه و سیاست، 12(4)، 610-593.
 • هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملک­محمد (1391). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی. مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 33(3)، 146-133.
  • Alhemoud, A. M., & Armstrong, E. G. (1996). Image of Tourism Attractions in Kuwait. Journal of Travel Research, 34 (4), 76-80.
  • Amini, S. (2011). The study of effective factors on non-friendly action among Tehran citizens. Ethic Research Bulletin (the bulletin of Strategic Research Center); 1:49-75. (In Persian).
  • Ateljevic, I. (2008). Women empowerment through tourism. Wageningen University.‏
  • Baker, S., Paddock, J., Smith, A. M., Unsworth, R. K., Cullen-Unsworth, L. C., & Hertler, H. (2015). An ecosystems perspective for food security in the Caribbean: seagrass meadows in the Turks and Caicos Islands. Ecosystem Services, 11, 12-21.
  • Boratyńska, K., & Huseynov, R. T. (2017). An innovative approach to food security policy in developing countries. Journal of Innovation & Knowledge, 2(1), 39-44.
  • Boschetti, S. B., & Dstroppiana, D. S. (2006). Estimation of parameters describing morpho-physiological features of Mediterranean rice varieties for modelling purposes. Rivista Italiana Di Agrometeorologia, (3), 40-49.‏
  • Butler, R.W. (2002). Ecotourism-Hasid achieved Maturity or HAS The Bubble Burst Pacific Rim tourism 2000. New Zealand.
  • Costanza, Ro. (2012). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253e260.
  • Cró, S., & Martins, A. M. (2017). The importance of security for hostel price premiums: European empirical evidence. Tourism Management, 60, 159-165.
  • Cruz-Milán, O., Simpson, J. J., Simpson, P. M., & Choi, W. (2016). Reassurance or reason for concern: Security forces as a crisis management strategy. Tourism Management, 56, 114-125.
  • Falk, M. (2015). A Panel Data Analysis of Foreign Direct Investment in the Hospitality Industry.‏
  • Falkner, R. (2014). Global environmental politics and energy: mapping the research agenda. Energy Research & Social Science, 1, 188-197.‏
  • Foster, S. & MacDonald, A. (2014). The 'water security' dialogue: why it needs to be better informed about groundwater. Hydrogeology Journal, 22 (7), 1489-1492.
  • Germond, B., & Germond-Duret, C. (2016). Ocean governance and maritime security in a placeful environment: the case of the European Union. Marine Policy, 66, 124-131.
  • Gohar, A. A., & Cashman, A. (2016). A methodology to assess the impact of climate variability and change on water resources, food security and economic welfare. Agricultural Systems147, 51-64.
  • Haessly, J. (2010). Tourism and a Culture of Peace. In O. Moufakkir, & I. Kelly (Eds.), Tourism, Progress and Peace, 1-17.
  • Hall, Michael, (2008). Travel and Tourism in the Third World, NewYork, Routledge.
  • Hassan, M., Afridi, M. K., & Khan, M. I. (2017). Environmental diplomacy in South Asia: Considering the environmental security, conflict and development nexusGeoforum, 82, 127-130.
  • Kunwar, R. R. (2016). Tourism Crisis and Disaster Management. The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality, 7, 1-36.‏
  • Liu, J., qu, H., huang, D., Chen, G., Yue, X., Zhao, X., & Liang, Zh. (2014). The role of social capital in encourage residents’ pro-environmental behaviors in community-based ecotourism. Tourism management, 41, 190-201.
  • MacLaurin, T. L. (2005). Safety and Security in Tourism: Relationships, Management, and Marketing.Journal of Travel Research,43, 433-435.
  • Martin, R., Linstädter, A., Frank, K., & Müller, B. (2016). Livelihood security in face of drought–assessing the vulnerability of pastoral households. Environmental Modelling & Software, 75, 414-423.
  • Mrema, A. A. (2014). Tourism and women empowerment in Monduli District, Arusha-Tanzania. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4(2), 1-14.
  • Nisthar, S., Vijayakumar, S., & Nufile, A. A. M. (2017). Peace and tourism: an analysis of bidirectional relationship.‏
  • Ozdemir, B., & Seyitoglu, F. (2017). A conceptual study of gastronomical quests of tourists: authenticity or safety and comfort? Tourism management perspectives, 23, 1-7.
  • Rahmania, M., & Zarandib, M. M. (2015). Determine the environmental factors influencing Increase security in residential design. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 201, 234-242.‏
  • Ramchurjee, N., & Paktin, W. (2011). Tourism” a Vehicle for Women’s Empowerment: Prospect and Challenges.‏
  • Rao, F., Spoor, M., Ma, X., & Shi, X. (2017). Perceived land tenure security in rural Xinjiang, China: The role of official land documents and trust. China Economic Review.
  • Sarkar, S. K., & George, B. P. (2010). Peace through Alternative Tourism: Case Studies from Bengal, India. The Journal of Tourism and Peace Research, 1(1), 27-41.
  • Satani, K. (2004). Peace through Tourism, How Can Tourism Lead to Peace. United Kingdom: University of Bradford, dissertation, mimeo.
  • Sharpley, R. (2002). Tourism: A Vehicle for Development? In R. sharpley, & D. J. Teifer (Eds.), Tourism and Development: Concepts and Issues. Clevedon: Channel View Publications.
  • Simpson, J. J., Simpson, P. M., & Cruz-Milán, O. (2016). Attitude towards immigrants and security: Effects on destination-loyal tourists. Tourism Management57, 373-386.
  • Sonmez, Sevll, F. (1998). Tourism, Terrorism, and Political Instability. Annals of Tourism Research, 25(2), 416-456.
  • Steiner, Ch. (2006). Social distance, Security Threats and Tourism Volatility. University of Mainz Germany.
  • Upadhayaya, P. K., Müller-Böker, U., & Sharma, S. R. (2011). Tourism amidst armed conflict: Consequences, copings, and creativity for peace-building through tourism in Nepal. The Journal of Tourism and Peace Research, 1(2), 22-40.‏
  • Van der hoek, K.-W., & Dhuyvetter, S. (2010). Foreword. In O. Moufakkir, &
   I. Kelly (Eds.), Tourism, Progress and Peace (p. xiv).Chitsaz MJ. (2010). An introduction into Iranian social ethic: the significance of social ethic study. Research Bulletin (the bulletin of Strategic Research Center); 48:149-165. (In Persian).
  • Villa, V., Reniers, G. L., Paltrinieri, N., & Cozzani, V. (2017). Development of an economic model for the allocation of preventive security measures against environmental and ecological terrorism in chemical facilities. Process Safety and Environmental Protection109, 311-339.
  • YuShan Wang. (2009). The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan’s international inbound tourism demand. Tourism Management, (30), 75–82.
  • Zhang, X., Wang, D., Hao, H., Zhang, F., & Hu, Y. (2017). Effects of Land Use/Cover Changes and Urban Forest Configuration on Urban Heat Islands in a Loess Hilly Region: Case Study Based on Yan’an City, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8), 840.‏