بررسی نقش اجرایی سازمان سیا بر سیاست خارجی ایالات متحده امریکا با تأکید بر بحران عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

2 علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اهواز،ایران

چکیده

سازمان سیا از زمان تشکیل، علاوه بر نقش شناختی و نظارتی، نقش‌های اجرایی مختلفی بنام عملیات پنهان و عملیات سرّی را برابر خواست سیاستگذاران انجام داده که در برخی ناکام و در بعضی دیگر موفقیت‌هایی را بدست آورده است. این سازمان علاوه بر تأثیر گذاری روی شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای خارجی، بر روی شرایط نظامی نیز تأثیر داشته و در جنگ‌ها عملیات‌هایی را اجرا کرده که می‌توان آن‌ها را در قالب نقش اجرایی سازمان سیا دسته بندی کرد؛ چرا که معمولاً تا زمان افشای مأموریت پنهان مانده و تا آشکار شدن آن ضربه مؤثر را به طرف مقابل وارد کرده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش اجرایی سازمان سیا در جنگ آمریکا علیه عراق است که در رده‌های سه گانه راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای تهیه شده نشان می‌دهد سیا در عراق علاوه بر نقش شناختی نقش اجرایی چشمگیری داشته و هرچند ناکامی آمریکا در عراق نقش اجرایی آن را نیز تحت تأثیر قرار داده ولی این سازمان در عملیات آزادی عراق تلاش مؤثری از خود نشان داده و باعث تسهیل عملیات و کاهش تلفات شده است؛ عملیات روانی قبل و حین و بعد از جنگ، حضور تیم‌های عملیاتی در کردستان عراق و مرز اردن، برقراری تأمین چاه‌های نفت قبل و حین عملیات را می‌توان از بارزترین آنها نام برد. این تحقیق نشان می‌دهد چگونه می‌توان از ظرفیت سازمان‌های اطلاعاتی در راستای دستیابی موفق به اهداف جنگ استفاده کرد و هزینه و تلفات جنگ را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of the CIA on U.S. foreign policy with an emphasis on the crisis of Iraq

نویسندگان [English]

 • saeed ghanbari 1
 • Fereidoon Akbarzade 2
1 Azad.Ahvaz
2 Azad University,Ahvaz
چکیده [English]

Since the inception of CIA, it has carried out various operational functions called "secret operations" in addition to cognitive and supervisory functions, according to the policy makers' demand, which has failed in some and succeeded in others. In addition to its impact on the political and economic conditions of foreign countries, it has also affected military conditions; in the wars, they run operations that can be categorized as CIA executive functions, since they usually remain hidden until the disclosure of the mission and, until it is exposed, it has hit the enemy effectively. The present study seeks to assess the CIA's role in the American war against Iraq, which has been ranked in three strategic, operational, and tactical levels. This descriptive and analytical study shows that the CIA has had a significant executive role in addition to its cognitive role in Iraq; although the failure of the United States in Iraq has affected its executive role, the organization has been working hard on the operation of Iraqi Freedom, facilitating operations and reducing casualties; The psychological warfare before, during and after the war, the presence of operational teams in the Kurdistan of Iraq and Jordan’s border, the establishment of oil wells before and during operations can be named the most prominent ones. This research shows how the intelligence agencies can use their capabilities to successfully achieve the war objectives and reduce the cost and casualties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the crisis of Iraq
 • 11 September 2003
 • policy makers
 • secret operations
 • psychological warfare
 •  آلیسن، گراهام، ترجمه منوچهر شجاعی (1364). شیوه‌های تصمیم گیری در سیاست خارجی: تفسیری بر بحران موشکی کوبا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 • باب وودوارد، ترجمه فریدون دولتشاهی (1385)، طرح حمله (2004)، چاپ یکم، تهران: انتشارات اطلاعات
 • پریست، دینا و آرکین، ویلیام ام، ترجمه هرمز همایون‌پور (1392)، امریکای فوق سری، نظام اطلاعاتی آمریکا: چگونگی برآمدن حکومت پلیسی جدید در ایالات متحد امریکا، چاپ یکم، تهران: انتشارات کندوکار
 • ترنر، استانسفیلد، ترجمه حسین ابوترابیان، (1395), پنهان کاری و دموکراسی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات اطلاعات
 • تنت، جرج، ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی، (1388)، در چشم طوفان، خاطرات جرج تنت، چاپ یکم، تهران: انتشارات سروش
 • خلیفه، عمر هارون، ترجمه محمد جعفر سعدیان (1388). روانشناسی و سازمان‌های اطلاعاتی، چاپ یکم، تهران: ابتکار دانش
 • خوشوقت، محمدحسین، (1375)، تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجی، چاپ یکم، تهران، وزارت امورخارجه
 • ریزن، جیمز، (1386)، ترجمه وحید شیرغلامی، معرفی و نقد کتاب: وضعیت جنگی (سرگذشت پنهان سیا و دولت بوش)، سیاست خارجی، تابستان 1386 - شماره 82 ص ص (459-474).
 • قوام، سید عبدالعلی (1384). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت
 • مقتدر، هوشنگ، (1358) مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی، چاپ یکم، تهران،انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی
 • میرمحمدی، مهدی (1390)؛ سازمان‌های اطلاعاتی و سیاست خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا درسیاست خارجی آمریکا، تهران: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
 • برنان، فیل (1382) ترجمه جلیلیان، شیلا، جنگ پنهان: سیا صدام حسین را مغلوب کرد؟، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 34، تابستان صص 321-314
 • کلاسن، الوی،1385، ترجمه عسگر قهرمانپور، جنگ عراق و نفوذ استراتژیک جوامع اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات عملیات روانی، شماره 12، ص ص 68 تا 83، بهار
 • گلشن پژوه، م،1391، «نقش سازمان‌های اطلاعاتی در ارتقای قدرت نرم کشور»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل 56، شماره دوم، سال پانزدهم، صص 122-138 تابستان
 • سلیمانی، الف، و حاتمی، باصری، مرادی،1390، عملیات روانی آمریکا علیه عراق در جنگ 2003 میلادی، فصلنامه روان شناسی نظامی، سال دوم، شماره هفتم، صص: 37-48، پاییز
 • ماه‌پیشانیان، م،1387، به کارگیری عملیات اطلاعاتی در عملیات ضداشغالگری با تأکید بر عراق، فصلنامه مطالعات عملیات روانی، شماره 19، صص 103 تا 127؛ بهار و تابستان
 • محمدی لرد، ع،1390، سازمان‌های اطلاعاتی و ثبات سیاسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 53 پاییز، سال چهارم شماره سوم، صص 190-154
 • ·  میرمحمدی، مهدی (1390 ج)، سازمان‌های اطلاعاتی و سیاست خارجی: چارچوبی برای تحلیل، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 53 پاییز، سال چهارم شماره سوم، ص ص 227-191
 • میرمحمدی، مهدی (1390 الف.) نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست خارجی آمریکا، پایان نامه دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 • شبکه خبری العالم، (1395)، کد خبر 1837158 http://fa.alalam.ir/news/1837158
 • پیتر برگن (1395) بررسی نقش سیا در سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا، مشرق نیوز، کد خبر: ۲۰۱۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۲
  • · James Risen, (2006),State‌ of‌ War‌:The Secret History of the CIA and the Bush Administration,New York Free Press,pages‌:256.

عملیات آزادسازی عراق

 • · http://learning.blogs.nytimes.com/2003/04/11/missions-accomplished

بروز رسانی 25 ژوئن 2012