تحلیلی بر مؤلّفه‌های ادبیّات پایداری در اشعار قیصر امین‌پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تبریز

چکیده

ادبیّات هر ملّتی از مؤلّفه‌هایی شکل می‌گیرد که در واقع بهترین گزینه و شاخص برای آشنایی با نگرش و جهان‌بینی آن ملّت است. وقتی سخن از بازگویی بنیان‌های فکری یک ملّت در پهنه  ادبیّات به میان می‌آید، ادب پایداری سهم بزرگی در وانمایی رویکردها و موضع‌گیری آن ملّت، در حفظ و اعتلای هویّت خویش در برابر هرگونه تهاجم و تهدید داشته و شاعر پایداری از طریق این آبشخور، با بیان رشادت‌ها و استقامت آن مردم، دغدغه‌ها و باورداشت‌های آن ملّت را انتقال می‌دهد. از مهم‌ترین بن‌مایه‌های ادب پایداری، شهادت‌طلبی، دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر دشمن متجاوز، صلح‌طلبی و ... است. قیصر امین‌پور که در بحبوحه  جنگ تحمیلی، با گسترش آثار خود در افق ادب پایداری، بهترین اشعار پایداری را، به ادبیّات فارسی افزود، مضامینی را مطرح ساخت که منبعی بسزا برای آگاهی از نمادها و نمودهای این سبک فخیم به شمار می‌آیند. نگارنده در این جستار در پی پاسخ به این سوال بوده که رویکرد قیصر امین‌پور به ادبیّات پایداری چگونه بوده و کدام مؤلّفه‌ها و مضامین ادب پایداری در اشعار وی انعکاس داشته است. یکی از این جلوه‌ها، پایداری در برابر دشمن بعثی است که شاعر به مقاومت در برابر آن، بسیار تأکید دارد. وی با ترسیم دلاوری‌های رزمندگان اسلام و تهییج روحیه  شهادت‌طلبی در آنان، حماسه‌ای معنوی را رقم می‌زند که حاوی عمیق‌ترین بینش‌ها و آمال انقلابی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Components of Sustainability Literature in Qaisar Aminpour Poems

چکیده [English]

Abstract:
The literature of each nation is composed of components which is in fact the best option and indicator for understanding the attitude and globalization of that nation. When it comes to recounting the intellectual foundations of a nation in the field of literature, Sustainable literature has a great contribution to showing the approaches and positions of the nation, to maintain and enhance their identity against any intrusion and threat, and the poet sustained in this way, expressing the persistence and perseverance of these people, they transfer the concerns and beliefs of that nation. One of the most important contributions to sustainability are, martyrdom, invitations to fight and stand against aggressive, peaceful, and so on. In the midst of the imposed war, Qaisar Aminpur, expanding his work on the horizon of sustainability, added the best poems of perseverance to Persian literature, topics were raised, which is a great source of knowledge of the symbols and manifestations of this stylish style. Writer in this essay is following the answer to this question, how was the approach of Qaisar Aminpour to sustainability literature, and which elements and themes of perseverance are reflected in his poems. One of these effects, sustainability is against the Ba'athist enemy, which the poet strongly resists. By drawing the brawls of the warriors of Islam and the realization of the morality of testimony in them, creates spiritual epic, which contains the deepest insights and revolutionary aspirations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainability Literature
 • Kaiser Aminpoor
 • components of perseverance
 • resistance to the enemy
 • martyrdom
 • آرین‌پور، یحیی(1375)، از صبا تا نیما (150 سال ادبیات ایران). ج2.تهران: زوّار.
 • اکبری، منوچهر(1371)، نقد و تحلیل ادبیّات انقلاب اسلامی، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 • امیری خراسانی، احمد(1378)، نامه  پایداری، مجموعه مقاله‌ها. کرمان: بنیاد حفظ آثار دفاع مقدّس.
 • امین‌پور، قیصر (1387)، مجموعه  کامل اشعار قیصر امین‌پور، تهران: انتشارات مروارید.
 • ________ (1363)، در کوچه آفتاب، ج1، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
 • امینی، ابراهیم (1385)، دادگستر جهان، چاپ سوم، قم: نشر شفق.
 • براهنی، رضا (1371)، طلا در مس، تهران: ناشر نویسنده.
 • بصیری، محمّدصادق(1388)، سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیّات فارسی، ج1، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.
 • ترابی، ضیاءالدین(1381)، شکوه شقایق، قم: مؤسسه  فرهنگی سما.
 • حسین پورچافی، علی (1384)، جریان‌های شعری معاصر از کودتا (1332) تا انقلاب(1357)، تهران: امیرکبیر.
 • حسینی، سید حسن (1380)، گزیده  شعر جنگ و دفاع مقدّس، تهران: حوزه  هنری.
 • رستگار، مهدی (1373)، نوآمدگان شعر انقلاب اسلامی(نقد و بررسی زبان، قالب و تصویرسازی شعر)، تهران: سمت.
 • سلیمانی، بلقیس (1380)، تفنگ و ترازو (نقد و تحلیل رمان‌های جنگ)، چاپ اول، تهران: روزگار.
 • سنگری، محمدرضا (1378)، نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدّس، تحلیل سبک‌شناسانه، بررسی قالب‌ها و گزینش نمونه‌ها، ج سوم، تهران: پالیزان.
 • کاکایی، عبدالجبار(1380)، بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان، تهران: پالیزان.
 • محقّق، جواد (1378)، شکفتن در آتش، تهران: هنر رسانه‌ای اردیبهشت
 • یاحقّی، محمد جعفر(1374)، جویبار لحظه‌ها، چاپ هفتم، تهران: نشر جامی.
 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی(1390)، جلوه‌های پایداری در شعر ابوالقاسم شابی، مجله  ادبیّات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره چهارم، صص27-1.
 • روشنفکر، کبری و دیگران(1390)، درونمایه‌های مقاومت در شعر«جواد جمیل» با تأکید بر دفتر شعری(اشیاء حذفتها الرقابه)، مجله  ادبیّات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره چهارم، صص276-257.
 • صهبا، فروغ(1384)، شعر پایداری هنر مبارزه با دشمنان سه‌گانه، مجموعه مقالات اولین کنگره  ادبیّات پایداری، به کوشش دکتر احمد امیری خراسانی، کرمان: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدّس.
 • کوپا، فاطمه(1390)، بن‌مایه‌های نمادین و شگردهای روایی در رمان«دارمیه» از سری داستان‌های دفاع مقدّس، مجله  ادبیّات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره چهارم، صص503-479.