الگوی سامانه پشتیبانی الکترونیک نزاجا در افق 1404 هجری شمسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرماندهی و ستادآجا

2 مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

در نوشتارهای نظامی به واژه «جنگ الکترونیک» بسیار برخورد می‌شود و کشورهای مختلف با تکیه‌بر میزان علم و دانش خود و از طرف دیگر با توجه به تهدیدات موجود، الگوهای مناسبی را برای جنگ الکترونیک طراحی می‌نمایند. تحقیق حاضر به بررسی و ارائه الگوی سامانه پشتیبانی الکترونیکنزاجا در افق 1404 شمسی پرداخته است. جامعه موردمطالعه، سامانه جنگ الکترونیک نزاجا بوده که به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران و مطالعه منابع، مطالعه و بررسی وضع موجود و تحلیل فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب، مطالبات عملیاتی واقعی، در چشم‌انداز 1404 تعیین گردیده، سپس داده‌های به‌دست‌آمده از اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب‌نظران، با روش توصیفی (موردی) و رویکرد تحلیل کیفی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که کشورهای مختلف با تکیه بر میزان علم و دانش خود و با توجه به تهدیدات موجود، الگوهای مناسب و خاص خود را با تأکید بر طراحی سامانه‌های متعدد و متحرک، خود کافی و پیش‌بینی ساختارهای ستادی در سطوح مختلف، برای جنگ الکترونیک، طراحی می‌نمایند. از طرف دیگر گستردگی دامنه جنگ الکترونیک در حال حاضر، افزایش قطعی کاربرد آن در آینده را به همراه داشته و استفاده سایر کشورها از سامانه‌های پیشرفته ارتباطی و غیر ارتباطی بیانگر آن است که سامانه فعلی جنگ الکترونیک نزاجا جهت پاسخگویی به مطالبات عملیاتی و آموزشی حال و آینده نیازمند ارتقاء می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of the electronic support system of The Islamic Republic of Iran Army Ground Forces (NEZAJA) in the 2025 horizon

چکیده [English]

In the military literature, the word "electronic warfare" is very much seen and different countries, based on their knowledge, and considering the threats, design the proper models for electronic warfare. The present study aims to review and present the model of electronic support system in the 2025 horizon. The statistical population of the study was NEZAJA Electronic Warfare System. In order to collect data, by interviewing experts and studying resources, reviewing the current situation and analyzing the gap between the current and the desired situation, actual operational demands were determined in the 2025 perspective. Then, data obtained from documents and interviews with experts were analyzed by descriptive (case) and qualitative analysis approach. The results showed that various countries, drawing on their knowledge and with regard to the threats, design their own appropriate models with emphasis on the design of multiple and mobile systems and the prediction of headquarters structures at different levels for electronic warfare. Today, the widespread use of electronic warfare will definitely increase its use in the future. The use by other countries of advanced communication and non-communication systems suggests that the current system of electronic warfare to meet the current and future operational and educational demands needs to be promoted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the pattern of electronic warfare system
 • surveillance (monitoring)
 • electronic discovery
 • Direction finding
 • انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن (جلد دوم)، تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، 1385
 • آدامی، دیوید، جنگ الکترونیک، ترجمه نایبی، محمد و حرمتی، علی، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1385
 • آدامی، دیوید، جنگ الکترونیک، ترجمه بایبوردی، فرخ و همکاران، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، 1395
 • بی نا (1394) جنگ الکترونیک، (دستور رزمی ارتش امریکا fm3-36)، 2015 م
 • پوردهقان، ابراهیم، عملیات جنگ الکترونیک، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی،1387
 • داوری، جعفر، دکترین مشترک جنگ الکترونیک امریکا، مرکز مطالعات علوم دفاعی مخابرات و الکترونیک آفاق، 1382
 • رایان، میشل و فراتر، میشل، جنگ الکترونیک برای صحنه نبرد دیجیتالی، ترجمه احمد عفیفی، مرتضی کریم‌زاده، محمدباقر نظافتی، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – طرح فرا سازمانی فاوا نیروهای مسلح، 1385
 • رستمی، محمود، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، ایران سبز، 1386
 • رشیدیان، محمدباقر، راهنمای اختلال ارتباطات، انتشارات مرکز مطالعات علوم دفاعی مخابرات و الکترونیک آفاق، کمیته 1400، 1382
 •  شارپ، ال والتر، رهنامه جنگ الکترونیک آمریکا، مترجم: جواهری، علیرضا، تهران، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، حوزه نوآوری ارائه‌های دفاعی،1392
 •  شیدانی، فریدون دستور رزمی اف-ام 20-32، تهران، مرکز آمورش مخابرات و جنگال شهید امینی نزاجا، 1368
 •  ضیغمی نژاد، پرویز، پایان‌نامه دانش‌آموختگی: الگوی سامانه جنگ الکترونیک (پشتیبانی الکترونیک، ضدالکترونیک) نزاجا در افق 1404 هجری شمسی، 1393
 •  قنبر حیدری، محسن، روش‌ها و تاکتیک‌های جمع‌آوری اطلاعات (جهت‌یابی و شنود) از ارتباطات لشکر به بالا (ارتباط راه دور) لشکرهای عملیاتی آمریکا، مرکز آفاق، کمیته 1400، 1384
 •  نباتی، عزت‌اله، جنگ الکترونیک، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی، تهران، 1391