بهره‌گیری از آموزش‌های خلبانی بازرگانی در سامانه‌ی آموزشی هوانیروز به منظور بالا بردن توانمندی خلبانان هوانیروز

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

با توجه به تجهیزات محور بودن هوانیروز،­ وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد که از دانش بروز بهره­مند باشد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ازجمله دانشی که کارکنان هوانیروز نیاز به آن دارند، آموزش های «گواهینامه خلبانی بازرگانی» است که متولی آن، سازمان ایکائو هست ولی تاکنون از نشریات این سازمان در برنامه‌های آموزشی هوانیروز به طور مدون بهره گیری نشده است. ازآنجاکه یافتن چگونگی ارتقاء توانمندی خلبانان با بهره‌گیری از آموزش­های «گواهینامه­ی خلبانی بازرگانی» شامل؛ «قوانین هوا»، «مکالمات رادیویی» و «قوانین فرودگاه­ها» مدنظر بوده است، متغیر تابع یعنی «توانمندی خلبانان هوانیروز» دست­کاری نگردیده و اطلاعات به‌دست‌آمده از اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب­نظران و پرسش­نامه، جمع­آوری و با روش توصیفی - آمیخته بررسی گردید و درنتیجه تأثیر متغیر مستقل در افزایش توانمندی خلبانان هوانیروز به میزان زیاد و خیلی­زیاد مورد تأیید قرار گرفت؛ جامعه­ی آماری در این نوشتار شامل کلیه­ی خلبانان هوانیروز بود که آمار این جامعه از مراجع ذی‌صلاح کسب گردید و برای رعایت طبقه­بندی، این عدد را ضرب‌در ضریبی نموده و عدد 172 به‌دست‌آمد. محقق از یافته­های تحقیق به این نتیجه دست یافت که؛ چنانچه معاونت آموزش هوانیروز، برنامه­ریزی­های لازم را برای برقراری ارتباط با «سازمان هواپیمایی کشوری» انجام دهد تا آموزش­های گواهینامه­ی خلبانی بازرگانی (قانون هوا، مکالمات رادیویی و فرودگاه­ها) در مرکز آموزش هوانیروز در قالب یک دوره عرضی تشکیل شود، توانمندی خلبانان هوانیروز افزایش پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of commercial pilot training at Air Force training system to raise the capabilities of IRIAA

نویسنده [English]

 • Seyed Kamal-aldin Seyed Zadeh
چکیده [English]

Since the Aviation is based on facility, getting benefit of skilled and efficient personnel which are updated with the latest science is quite important. One of those since which the aviators need to know about, is the material linked with "Commercial Pilot License" which goes under supervision of "ICAO1” and it is to be said; so far there is no application over directly utilizing of ICAO publications in the training syllabus of the Islamic Republic of Iran Army Aviation (IRIAA). As it was considered, how to enhance the capabilities of pilots using "Commercial Pilot License" training including "Rules of Air", "Radiotelephony" and "Aerodromes", the dependent-variable was kept with no changes and the information obtained from documents, interviews with experts and questionnaires was collected and analyzed by descriptive-mixed method. As a result, the independent variable's impact on increasing the ability of pilots was confirmed to be high. The statistical community in this paper included all of IRIAA pilots, whose statistics were obtained from competent authorities, and, for security classification purposes, it was multiplied by a number and the result was 172. The researcher concluded from the research findings that if the deputy director of education of IRIAA provid the necessary planning to establish a relationship with the "Civil Aviation Organization" in order to conduct commercial pilot license training (air law, radio conversations, and airports) at IRIAA training center as a Supplementary course, the ability of airborne pilot pilots will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commercial Pilot License
 • Training
 • Pilots
 • The Islamic Republic of Iran Army Aviation (IRIAA)
 • منابع

  • ابطحی، سید حسین، عابسی، سعید(1386)توانمندسازی کارکنان، تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
  • اورعی یزدانی، حمید(1381)نگرش بر توانمندسازی، تهران، موسسه مطالعات بازرگانی،
  • جهانگیری، منصور(1387) مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران ، انتشارات دیدار
  • خاجوی، مسعود(1395)بررسی عملکرد هوانیروز (در راستای پشتیبانی آتش، تخلیه مجروحین، هلی‌برن و شناسایی هوایی) در عملیات مرصاد، تهران، دافوس.
  • کنوانسیون 1944 شیکاگو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، ضمیمه 2 (مقررات هوایی)،
  • کنوانسیون 1944 شیکاگو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، ضمیمه 10 (مکالمات رادیویی)
  • کریمی، مرتضی(1390) بررسی عوامل مؤثر در تمایل کارکنان فنی آجا به کاربرد زبان انگلیسی
  • گودرزی، اکرم و گمینیان، وجیهه(1381)اصول و مبانی نظربه‌های جو و فرهنگ سازمانی، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
  • کنوانسیون 1944 شیکاگو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، ضمیمه  14 (فرودگاه‌ها)
  • لالیان­پور، نوشین، دوستی، ناهید و محمدزاده، آزاده(1390) مفهوم توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان، تازه‌های جهان بیمه، شماره 163،
  • یوسف‌وند، علی(1384) بررسی تأثیر پروازهای استیجاری «سهن» بر مهارت‌های پروازی خلبانان 214 هوانیروز از سال 1379 تا پایان 1383، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، پایان نامه کارشناسی ارشد.
  • وتن، د. ای و کمرون، ک.اس(1381) تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه اورعی یزدی، بدرالدین، تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،
  • نواده توپچی، حسین(1377) مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل هوایی، تهران، انتشارات عقیدتی سیاسی نهاجا.
  • معین وزیری، نصرت الله و یاسینی حسین(1379) آیین‌نامه عملیات، تهران، انتشارات ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • ·      معاونت آموزش و پژوهش هوانیروز(1391) مقررات جاری پروازی، تهران انتشارات، هوانیروز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران  
   • Roy, Yjc & Sheena S )2005( Empowerment through Choice in Organizations Research in Organizational Behaviors, vol 27, pp. 41-79
   • Ergenli, A, saglam, selin, M, )2007( Psychological management and its relationship to trust in immediate mangemers, Journal of Business Research vol, 60. Pp
   •  Lawler, E )1994( Total quality management & employee envolvement; are they compatible, Academy of management executive 41.9