چیستی جنگ ترکیبی، اشتباهی تکراری در مباحث نظامی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

در سال‌های اخیر هر چندمدت یک‌بار اصطلاحات جدیدی از جنگ در محافل نظامی داخل کشور مطرح و سیل عظیمی از کتب، مقالات، طرح‌های آموزشی و ...، برای ارائه پاسخ به این نیاز جدید، روانه سازمان‌های نظامی می‌شود و به­دنبال آن، مسئولین و فرماندهان نظامی برای عقب نماندن از این جریان، در سخنرانی‌ها، همایش‌ها و ...، به‌طور دائم اصطلاح جدید را تکرار نموده و از تحول به­وجود آمده سخن به­میان می­آورند؛ فاجعه زمانی اوج می‌گیرد که مخارج زیادی برای اجرای رزمایش‌های جدید، تدوین آئین‌نامه­ها و کتب جدید، برای توجیه اصطلاح تازه وارد صرف می‌گردد و البته نتیجه آن‌هم از پیش مشخص است و هیچ‌کدام از این اصطلاحات تاکنون دستاورد قابل ‌لمسی نداشته است. واقعیت عینی نشان می‌دهد که واحدهای رزمی عملاً از همان شیوه قدیمی جنگ استفاده کرده و این اصطلاحات جدید تنها باعث سردرگمی و نقصان آموزش و درنتیجه کاهش توان رزمی گشته است. با توجه به ‌ماهیت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی بوده، روش تحقیق مرتبط با آن با روش توصیفی انطباق دارد و از رویکرد تجزیه و تحلیل آمیخته داده­ها به­صورت کارآ و اثربخش استفاده گردیده است. برای انجام این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است. برای این‌کار، ادبیات موضوع و مطالعات میدانی موثق انجام شده توسط دیگران، مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته و سایر اطلاعات موردنیاز نیز از طریق جستجوی کتابخانه‌ای، اینترنتی و بانک‌های اطلاعات داخلی و خارجی به‌دست آمده است. در روش میدانی نیز عمده اطلاعات از طریق پرسشنامه خودساخته جمع‌آوری شده است. پایایی سئوالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف (دو نیمه کردن)، عدد 89% محاسبه گردید؛ به­طوری­که این مطلب مؤید آن است که سئوالات پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می­باشد. جامعه آماری درنظر گرفته شده در این تحقیق، شامل تعداد 32 نفر از اساتید خبره و کارکشته دانشگاه که در مسائل مرتبط با حوزه­های دفاعی و امنیتی دارای صلاحیت­های علمی و عملی برجسته­ای می­باشند. یافته‌های تحقیق مشخص نمود که مؤلفه‌های نسبت داده ‌شده به جنگ ترکیبی، با آن­چه­ بوده، تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of Combined Warfare, the repeated mistake in military debates

نویسندگان [English]

 • Korosh baghaei 1
 • Majid Rajabpour 2
 • Seyed Reza Provass 2
1
2
چکیده [English]

In recent years, some new terms of war in the domestic military circles have been brought up, and a huge flood of books, articles, training plans, and so on, is being sent to military organizations to respond to this new demand. Consequently, the authorities and military commanders constantly repeat the new term and speak of the transformation in order to keep up with this process, in speeches, conferences, and so on; The catastrophe is rising at a time when a lot of spending is spent on implementing new military exercises, drafting new rules and books, and justifying the use of the new term. And, of course, the result is already clear, and none of these terms has had any tangible achievements so far. The fact is that martial units are practically using the same old way of war, and these new terms only cause confusion and lack of training and, consequently, reduced combat power. Due to the nature of the research subject, this research is applied in a practical way and its research method is consistent with the descriptive method and the mixed data analysis approach has been used efficiently and effectively. To do this research, data collection was done in both field and library methods. For this purpose, related literature and reliable field studies conducted by others have been investigated and other necessary information has been obtained through the search of the library, the Internet and the internal and external databases. The main information was collected through a self-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was calculated by split-half method (89%), which confirms that the questions of the questionnaire were highly reliable. The statistical population included in this study is 32 university professors who are in the field of defense and security issues with outstanding academic and practical qualifications. The research findings showed that the components attributed to the combined warfare did not show a significant change with what they were.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combined Warfare
 • Hybrid warfare
 • The concept of Combined Warfare
 • New Terms
 • Military Issues
 • منابع

  • اسماعیلی، فرزاد؛ رجب‌پور، مجید (1395)، چگونگی عملیات ارتش و مردم جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی، انتشارات دافوس آجا
  • آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1392)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول & جلد دوم)، تهران، انتشارات سمت
  • ایجابی، ابراهیم (1392)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (با رویکرد نظامی)، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، چاپ اول
  • تیموتی، مک کالو؛ جانسون، ریچاردسون (2013)، جنگ هیبریدی، ترجمه: سیدمسعودرضا زواره‌ای و احمد الهیاری ، تهران ، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
  • کلانتری، فتح‌الله (1394)، واکاوی راهبردهای نظامی آمریکا در جنگ‌های حال و آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 51
  • سال‌مونی، ای‌باراک و سایر همکاران، پرورش رهبران راهبردی برای منازعه‌های آینده، ترجمه: به‌روش، میثم (1390)، فصل‌نامه راهبرد دفاعی، شماره 101
  • رشید، غلام‌علی و همکاران (1393)، واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 48
  • رستمی، محمود (1378)، فرهنگ واژه‌های نظامی، انتشارات ستاد مشترک آجا، چاپ اول
  • گزارش پژوهشی شماره 2 تحت عنوان "پیدایش جنگ هیبرید" (1389)، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
  • مرادیان، محسن و سایر همکاران (1393)، هنر جنگ، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
  • هافمن، فرانک‌جی (2007)، ظهور جنگ‌های ترکیبی، انستیتوی مطالعاتی سیاسی پوتوماک
  • یارندی، سیدمحسن (1394)، جنگ ترکیبی و جنگ آرمانی نسل‌های جدید جنگ، تهران، انتشارات ، مرکز تحقیقات دفاعی راهبردی
  • Huber, Tomas (2014), The Report Of United States Army Special Operations Command, New York, Department Of Defence U.S.A.
  •  Www.Smallwarsjournal.Com, Thoughts On “Hybrid” Conflict,Dr. Russell W. Glenn
  • Www.Smallwarsjournal.Com, Further Thoughts On Hybrid Threats, Frank G. Hoffman