تبیین و تحلیل عوامل و شاخص‌های توان رزمی آجا در جنگ ترکیبی

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

جمهوری اسلامی ایران از موقعیت بسیار حساسی در منطقه‌ی خاورمیانه برخورداراست. اتخاذ مواضع مستقل و ضد استکباری و پافشاری ج.ا.ایران بر حقوق مسلم خویش موجب گردیده است با انواع تهدیدات و جنگ‌ها در منطقه روبرو گردد. از این رو دست‌یابی و حفظ توان رزمی جهت برترسازی در جنگ‌های نوینی همچون جنگ ترکیبی همواره ذهن بیشتر نخبگان نظامی و فرماندهان عالی رتبه در نیروهای مسلح ج.ا.ا.‌ را به خود جلب نموده است. توان رزمی اجا نیز در جنگ ترکیبی یا هیبریدی در گرو اقدامات متعدد و راه‌کار مؤثر در حوزه های مختلف می ‌باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف «شناخت و دست‌یابی به مهم‌ترین عوامل، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها بر توان رزمی آجا در جنگ ترکیبی» است. برای دست‌یابی به این هدف، نوع تحقیق کاربردی و توسعه‌ای، روش تحقیق توصیفی- موردی و زمینه‌ای و رویکرد آن آمیخته انتخاب شد. پس از جمع‌آوری ادبیات تحقیق در حوزه‌های جنگ ترکیبی و توان رزمی حوزه‌های گوناگونی از منظر آمادگی نظامی احصاء گردید و برای شناسایی شاخص‌های مؤلفه‌های عوامل توان رزمی با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه نظرخواهی شد. دو بعد: عوامل محسوس با مولفه‌های (مانور، عملیات جنگ الکترونیک، عملیات اطلاعات، هماهنگی و کنترل، پوشش و فریب و ...) و نامحسوس با مولفه‌های (ایمان، روحیه، آموزش، انضباط، هدایت و رهبری، سازماندهی) در شاخص‌های مربوط به خود استخراج گردید. نتایج تحقیق بیانگر این مسئله است که مولفه‌های مربوط به عوامل برترساز توان رزمی با در نظرگرفتن عوامل بالا  نقش به‌سزایی در مدیریت صحنه­های نبرد جنگهای ترکیبی دارند و دستیابی به هدف در جنگ ‌های ترکیبی سریعتر از هر اقدامی به محصول می‌ رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Analyzing the Factors and Indicators of the Combat Power of Islamic Republic of Iran Army in Combined Warfare

نویسنده [English]

 • Daoud Azar
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran has a very special position in the Middle East. Independence, anti- arrogance approach and insistence of Iran on its indisputable rights have caused a variety of threats and wars in the region; accordingly achieving and maintaining combat power for superiority in the new wars, such as the combined warfare, has always been the mainstream of the military elite and senior commanders in the armed forces of the Islamic Republic of Iran. Combat capability of Islamic Republic of Iran Army in hybrid warfare depends on multiple actions and effective strategies in different areas, too; therefore, the current research aims at “understanding and achieving the most important factors, components and indicators on the combat power of AJA in Combined Warfare”. In order to achieve this goal, a mixed approach of applied-development research and descriptive-case study was selected. After collecting the research literature in the areas of combined warfare and combat capability, various fields were assessed from the military readiness perspective. The questionnaire and interviewing was used to identify the components of the factors of combat power factors. Two dimensions were extracted in their indexes: tangible factors (maneuver components, electronic warfare operations, information operations, coordination and control, coverage and deception and ...) and intangible factors (the components of faith, morale, education, discipline, guidance and leadership, organization). The results of the research indicate that the factors related to the superiority of combat power capabilities, with consideration of the above factors, play a significant role in the management of the battle scenes of combined wars, and achievement of the goal in combined wars will be faster than any action.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combined Warfare
 • Combat Power
 • Tangible Factors of Combined Warfare
 • Intangible Factors of Combat Warfare
 1. منابع

  • قرآن مجید.
  • حدیث ولایت(1389)مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) جلد دوم و سوم تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، سال 1389.
  • آخوندی، مصطفی (1389)«کارکرد معنویت در نبرد نامتقارن از منظر امیر مومنان علی (ع)» مجموعه مقالات نقش معنویت در نبرد ناهمتراز، پژوهشکده تحقیقات اسلامی،.
  • ابراهیمی، مرتضی(1381)عزت و افتخار حسینی، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج. ا. ا،.
  • اشکان‌فر، سید علی، هادیان عبادا...،( 1373) دفاع مقدس، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال جنگ، معاونت طرح و برنامه نزاجا، مدیریت پژوهش و تحقیقات، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، چاپ دوم، بهمن‌ماه.
  •  تقوی، محمدرضا (1390) «رویکردی نرم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت» مجموعه مقالات جایگاه مطلوب فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس،.
  • جعفری، مجتبی(1384) اطلس نبردهای ماندگار، مرکز پژوهش‌های دفاع مقدس، معاونت عملیات نزاجا، چاپ دوم، زمستان.
  • جمالی، علی اصغر و رستمی، محمود(1381)تاریخ نظامی چهان و هنر جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)،.
  • دستورالعمل شماره 1/1/311/قم (ص) س – 12/04/88 قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) معاونت عملیات.
  • رستمی، محمود(1378)فرهنگ واژه‌های نظامی، سماجا، چاپ اول،.
  • رشید زاده، فتح اله(1383) ویژگیهای فرماندهان آینده. مجموعه مقالات. تهران: انتشارات آجا،.
  • عبدی، فریدون(1389) سیری اجمالی بر اندیشه نظامی و نظام حاکم بر حوزه جنگ و دفاع در طول تاریخ ایران، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هفتم، شماره 17، تابستان.
  • عسگری، محمد(1388) «روحیه و جنگ ناهمگون»، ماهنامه اطلاعات راهبردی، سال هفتم شماره 73، خرداد.
  • فلاح احمد چالی، حسن (1389)«معنویت، اقتدار و پیروزی در نبردهای متقارن» مجموعه مقالات نقش معنویت در نبرد ناهمتراز، پژوهشکده تحقیقات اسلامی سال 1389.
  • محمدی، حسین(1392) تدوین راهبرد نزاجا در خصوص ارتقاء عوامل نامحسوس توان رزم، رساله دکترا داعا، 1392.
  • مدرک آموزشی دانش نظامی(1390) افسران دانش‌آموختگان شاخه زمینی، شیراز، انتشارات مرکز آموزش پیاده شیراز
  • نوروزی، محمدتقی(1385) فرهنگ دفاعی- امنیتی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، انتشارات سنا، چاپ اول، تهران، زمستان 1385.
  • ایسنا، سرویس «فرهنگ حماسه» خبرگزاری دانشجویان ایرانا، پوردستان، کد خبر 91020401892 - کد خبرنگار 71451.
  • ایکنا، خبرگزاری قرآنی ایران، داوود غیاثی راد، ۱۳۹۱/۸/۲۵، کد خبر: ۸۲۵۱۲۹.
  • شبستان خبرگزاری، علی مختاری فر، اردبیل، کد خبر ۱۹۳۶۸۶: ۱۳۹۱/۸/۲۱.
  • فارس، خبرگزاری: اکبر نیکزاد - جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت- استاندار اردبیل.

  ·      همتی، خیرا...، درودگر، اسدا...( 1383) فرماندهی و مدیریت در تیپ، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، چاپ اول، بهمن‌ماه 1383.

  ·      همتی، خیرا...( 1386) فرماندهی و مدیریت در گروهان، انتشارات معاونت آموزش نزاجا، چاپ سوم، شهریورماه 1386.

  ·      هیوبر، توماس(1394) ترجمه موسسه تحقیقات صنعتی، جنگ ترکیبی: مشکل فاجعه‌بار، 1394.

  فارس، خبرگزاری: منصور شرفی -13910821000966.

  • Ahmad Nizar Hamzeh, In The Path of Hizbullah (Syracuse, NY: The Syracuse University Press, 2004), 44, 46; Daniel Isaac Helmer, Flipside of the COIN: Israel’s Lebanese Incursion Between 1982 - 2000 (Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press, 2007),70-72; Sergio Catignani, Israeli Counter-Insurgency and the Intifadas: Dilemmas of a Conventional Army (London: Routledge, 2008) 190; Augustus Richard Norton, Hezbollah: A Short History (Princeton, NJ: The Princeton University Press, 2007), 136-137; Michael D. Snyder, “Information Strategies Against a Hybrid Threat” in Back to Basics: A Study of the Second Lebanon War and Operation CAST LEAD, ed. Scott C Farquhar (Fort Leaven­worth, KS: Combat Studies Institute Press, 2009), 114-115; Matthews, We Were Caught Unprepared, 11, 19, 29, 34.
  • Daniel Isaac Helmer, Flipside of the COIN: Israel’s Lebanese Incursion Between 1982-2000. (Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press, 2007), 1-85.
  • Daniel T. Lasica, Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory (master’s thesis, School of Advanced Military Studies, 2009), 1-62.
  • Greg Myre, “Israel’s Wounded Describe Surprisingly Fierce, Well-Organized and Elusive Enemy,” New York Times (10 August 2006). Accessed at www.nytimes. com/2006/08/12/world/middleeast/ 12soldiers.html on 10 September 2011.
  • Headquarters, Department of the Navy, A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower (Washington, DC: Department of the Navy, 2007).
  • Hew Strachan, “Making Strategy: Civil-Military Relations After Iraq.” Survival 48 (Autumn, 2006): 71; Biddle and Friedman, 22.
  • Ibid, The 2006 Lebanon Campaign and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Polic, 2006.
  • In the context of the 2006 War, Lebanese Hezbollah (LH) is defeated at the tactical level, arguably losing the majority of its tactical engagements with the IDF, however in a strategic sense LH is seen to have emerged from the conflict as a victor. Although this perception is adroitly put forward by LH information type operations, there is a ring of truth in the sentiment—gaining even IDF agreement as to LH’s strategic victory. Discussions with U.S. and IDF military analysts confirm this finding-although in retrospect, each notes that a type of “mutual” deterrence was effected following the conflict with neither side being willing to unnecessarily return to any type of military confrontation.
  • John Lewis Gaddis, The Landscape of History (New York: Oxford University Press, 2004), 9-10, 39-40, 42-43.
  • Peters, 38; Anthony Cordesman, “The Lessons of the Israeli-Lebanon War.” Center for Strategic & International Studies, 43. Accessed at www.csis.org on 2 September 2011.
  • Ralph Peters, “Lessons From Lebanon: The New Model Terrorist Army,” Armed Forces Journal 114, no. 3 (October 2006): 39; Mellies, 52; Sultan, 53.
  • Stephen Biddle and Jeffrey A. Friedman, The 2006 Lebanon Campaign and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Policy (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, 2008), 45, 59.
  • To aid in the development of this wide consensus, the case study analyses rely heavily on the direct observations of primary sources, and incorporate foreign sources to minimize American military bias.
  1. www.csis.org
  2. www.nytimes.com
  3. www.state.gov