انضباط عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی در سازمان‌های نظامی

نویسنده

چکیده

سازمان در طی فعالیت خود با انواعی از مسائل و مراحل مواجه است که ناگزیر از تصمیم­گیری است.  برخی از تصمیم­گیری‌ها چنان به راحتی صورت می‌گیرند که شایان توجه نیستند، اما در مقابل مسائلی نیز در مسیر فعالیت سازمان به وجود می­آید که تصمیم­گیری در مورد آنها مدت زمان طولانی می­طلبد و چه بسا تعلل در شناخت راههای تصمیم­گیری بهتر، عواقب جبران­ناپذیری را برای سازمان به بار می­آورد. از عوامل مؤثر در افزایش قدرت تصمیم­گیری می­توان به انضباط اشاره کرد. پیچیده­تر شدن روزافزون سازمان‌ها و افزایش میزان کارهای غیرانضباطی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط‌های کاری توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث انضباط کار و مدیریت انضباط معطوف ساخته است. برنامه­های انضباط به سازمان‌ها کمک می­‌کند تا  ضمن پرهیز از شرایط آشفته، بهترین گزینه را برای حفظ منافع سازمان انتخاب کنند. سازمان‌های نظامی به عنوان  خاستگاه اصلی دو مقوله‌ی انضباط و تصمیم‌گیری نیازمند توجهی ویژه به آنها بوده ودر تلاش برای یافتن نقاط تلاقی این دو مفهوم می‌باشند. در این مقاله ضمن تشریح مختصر تصمیم‌گیری وانواع آن؛ مدیریت انضباط که یکی از زمینه­های علمی مدیریت به شمار می­رود را در سازمان‌های نظامی وغیر نظامی مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد. 

عنوان مقاله [English]

Decipline; an effective factor in dessision making and policy nomination in military organizations

نویسنده [English]

  • Toraj Eskandaripuor