کاربرد عملیات روانی در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی

نویسنده

چکیده

عملیات روانی از عوامل مهم پشتیبانی از یگان‌ها در میدان جنگ است با کاربرد صحیح آن میل به جنگیدن در نیروهای خودی تقویت می‌شود و در عوض روحیه دشمن تضعیف می‌گردد. یگانی در جنگ موفق خواهد بود که بتواند عملیات روانی را بنحو مطلوب در پشتیبانی از عملیات تاکتیکی بکار گیرد. عملیات روانی کم هزینه تر از کاربرد سایر سلاح بوده و در همه اعصار و جنگ‌ها کم و بیش استفاده می‌گردد. مهمترین عامل موفقیت در جنگ انگیزه واعتقاد ملی و مذهبی است، عملیات روانی این عوامل را مورد حمله قرار داده و رزمنده را در انگیزها و اعتقاداتش مورد تردید قرار می‌دهد. در دنیای کنونی برای هر عملیات نظامی ابتدا باید جامعه خود و هدف و جامعه جهانی را آماده نمود و برای این امر بهترین عامل استفاده از ابزار عملیات روانی است .

عنوان مقاله [English]

The use of psychological operations in supporting tactical operations

نویسنده [English]

  • Morteza Behmanesh