خلاقیت و نوآوری در افــراد و سازمـــان‌ها

نویسنده

چکیده

در این تحقیق ابتدا مفاهیم خلاقیت و نوآوری بیان شده و تفاوت‌های این دو مفهوم و مفهوم تغییر نیز بیان و از هم تفکیک گردیده‌اند. در قسمت‌های دیگر سعی شده تا فرآیند خلاقیت در یک سازمان و در افراد و همچنین فرایند نوآوری در سازمان‌ها بیان گردد.پس از بیان شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های مختلف، توجه مدیران سازمان‌هایی که مایل به داشتن سازمانی خلاق و نوآور هستند به این موارد جلب گردیده است: داشتن تحمل شکست، فراهم نمودن محیط مناسب و غیر رسمی، دادن امتیاز به نوآوران، تشویق رقابت در محیط کاری،حمایت از تعصب کاری، تعیین هدف‌ها به طور مشخص، آماده‌سازی افراد برای تغییر.
در ادامه به بیان مشخصات سازمان‌های خلاق وهمچنین افراد با خلاقیت بالا پرداخته شده است و در نهایت نتیجه‌گیری ارایه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Creativity and Innovation in Individuals and Organisations

نویسنده [English]

  • Majid Reza Taheri