اهمیت ایــران در گفتمــانهای ژئوپلیتیکــی

نویسندگان

چکیده

دانش ژئوپلیتیک تاکنون چهار گفتمان اساسی را پشت سر گذاشته است. کشور ایران در هر یک از گفتمان‌های ژئوپلیتیکی استعماری، جنگ سرد، نظم نوین جهانی و زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برخوردار است. نظریه‌پردازی‌هایی که در هر دوره از گفتمان‌های ژئوپلیتیکی صورت گرفته‌اند، حاوی تهدیدات و فرصت‌هایی برای این سرزمین بوده‌اند. این مقاله با تبیین نظریات اصلی ژئوپلیتیکی، در هر گفتمان تلاش دارد تا اهمیت ژئوپلیتیکی ایران را که بر هیچکس پوشیده نیست، مورد توجه قرار دهد.

عنوان مقاله [English]

The important of Iran in geopolitical talks

نویسندگان [English]

  • Hossein Valivand Zamani
  • Mehran Shams Ahmar