فرماندهــی و کنترل در نبرد برابر نیروی ناهمتراز

نویسنده

چکیده

معمولاً جنگ، آخرین راه رسیدن یک حکومت و ملت به اهدافش می‌باشد که در طول اعصار مختلف، دارای شکل‌های گوناگونی بوده و به‌طورکلی دارای چهار دوره مشخص می‌باشد که هم اکنون عصر چهارم
(دوره پسامدرن) خود را در حال گذراندن است. در این دوره ایالات‌متحده‌آمریکا به لحاظ برتری همه‌جانبه نظامی، خود را پلیس جهان دانسته و کشورهایی را که در تضاد رأی با خود می‌بیند، مورد تهدید قرار می‌دهد. لذا کشورهایی نظیر جمهوری‌اسلامی‌ایران، همواره در معرض تهدید نظامی آمریکا قرار داشته و به همین علت، محیط رزمی در پیش‌رو، یک محیط ناهمتراز می‌باشد که دارای مشخصات و وی‍‍ژگی‌های مخصوص به خود است. فرماندهی و کنترل نیز در نبرد برابر نیروی ناهمتراز، دارای مشکلات، تهدیدات و مشخصات خاصی است که مدافع، با توجه به نقاط قوت خود و نقاط ضعف دشمن، بایستی در سه مرحله یعنی: قبل از درگیری(هنگام طرح‌ریزی)، هنگام نبرد و نهایتاً با اقدامات متقابل آن را به مورد اجرا گذارد تا هم سیستم فرماندهی و کنترل خود را تا حد امکان حفظ کند و هم تا جایی که ممکن است، سیستم فرماندهی و کنترل دشمن را با اخلال مواجه سازد.

عنوان مقاله [English]

 Command and control in combat against of asymmetric force

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Sheykh