کاستیهای معادلات لانچستر در تبیین صحنه نبرد

نویسنده

چکیده

در راستای مدل سازی صحنه نبرد، لانچستر یکی از افراد موفقی است که توانست با ارائه معادلات ریاضی و اثبات قانون 3 بر 1، برای مدتهای طولانی فکر طراحان عملیات و استراتژیستهای نظامی را به خود مشغول کند. این مقاله پس از ارزیابی معادلات خطی و مربع لانچستر نشان خواهد داد که این معادلات در زمینه هایی چون:
1- نادیده گرفتن عقب نشینی و حرکات به عقب
2- مبادله زمین و زمان
3- بازدهی نزولی
4- بی توجهی به پشتیبانی هوایی نیروها
ناقص بوده و نیازمند حک و اصلاح می باشند.
اما از آنجا که بحث در باره این معادلات مستلزم آشنایی مقدماتی خوانندگان محترم با آنها می باشد، لذا ابتدا این معادلات به طور مختصر تشریح شده و سپس نقائصی که به نظر می رسد بر این معادلات وارد می باشند، توضیح داده شده است. یادآوری این نکته ضروری است که این مقاله در صدد ردّ قطعی معادلات لانچستر نبوده و نویسنده معتقد است معادلات مذکور با اعمال برخی اصلاحات، هنوز هم می توانند برای مدل سازی صحنه عملیات مورد استفاده قرار گیرند.

عنوان مقاله [English]

The defects of Lancaster's equations in explaining the battle scene

نویسنده [English]

  • Mohsen Moradian