گونه شناسی تهدیدات احتمالی ناشی از کاهش منزلت اجتماعی نظامیان

نویسنده

چکیده

 درجوع کنید و شناخت منزلت اجتماعی نظامیان هر کشور و اعمال مدیریت مناسب بوسیله رهبران غیرنظامی و نظامی، می تواند در کنترل و کاهش تهدیدات احتمالی بر علیه آن کشور نقش مؤثری ایفاء نماید. متقابلاً، در صورت کم توجهی به این  امر می توان انتظار افزایش تهدیدات (داخلی و خارجی) را داشت. نویسنده در این مقاله در نظر دارد پس از شناسائی و تعریف مفاهیم تهدید و منزلت اجتماعی، منشأ منزلت اجتماعی نظامیان، عوامل تأثیرگذار در افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده، و سپس، گونه شناسی تهدیدات اجتماعی ناشی از کاهش منزلت اجتماعی نظامیان را معرفی نماید.

عنوان مقاله [English]

Typology of possible threats caused by the reduction of the social status of the military

نویسنده [English]

  • Davood Aghamohammadi