جنگ های آینده

نویسنده

چکیده

دقت ,هوشمندی و قدرت تخریب بالای تسلیحات باعث گردیده تا جنگ ها سریع ,قاطع  و با شدت عمل زیاد , در زمانی کوتاه و در مقیاسی وسیع صورت گیرد.انطباق سطوح تاکتیکی و استراتژیکی نیز سبب گردیده تا عملیات نظامی به طور همزمان در مناطق مقدم نبرد و در عمق استراتژیک کشور هدف کشانده شده و دستیابی به اهداف حیاتی و سیاسی را مقدور سازد.
در جنگ های متعارف امروزی همچون جنگ اول خلیج فارس , جنگ افغانستان ,جنگ بالکان و جنگ دوم خلیج فارس, نقش کلیدی را سامانه های [1]C4ISR در کنترل و هدایت جنگ بر عهده داشته و لذا , همواره حملات پیشگیرانه و ویران کننده بر علیه مراکز فرماندهی , سایتها و سامانه های رادار دفاع هوایی , مراکز ارتباطی فرماندهی و کنترل انجام و متعاقب آن یورش به کارخانجات برق , دپوهای مهمات , سوخت و مراکز اصلی نیروهای آفندی دشمن آغاز گردیده است .1-       معاون آموزشی دافوس آجا
[1] .Command Control Computer Communication Surveillance and
Reconnaissance

عنوان مقاله [English]

Future wars

نویسنده [English]

  • Bahman Azarpey