تأثیرات امنیتی آب و هوا

نویسنده

چکیده

سیاستگذاران  و استراتژیست ها در تدوین راهبرد امنیت ملی ، عوامل متعددی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند. یکی از عواملی که لازم است در تدوین راهبرد امنیت ملی مدنظر قرار گیرد ، تأثیرات امنیتی آب و هوا است. تاکنون ابعاد این تأثیرات به وضوح تبیین نشده در مقاله زیر سعی شده است این موضـوع مورد بحـث قرار گرفته و برخی از جنبه های امنیتی آن از جمله تأثیرات آب و هوا بر امنیت نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و همچنین بر امنیت جهانی ،‌ توضیح داده شود.

عنوان مقاله [English]

Climate and Climate Impact

نویسنده [English]

  • Mohammadtaghi Arabi