اقدامات ضدضد الکترونیک در سامانه های چند پایه ای ماورا افق

نویسنده

چکیده

سامانه رادار چند پایه پس پرش ماورا افق (O-MSRS) جدیدترین نوع سامانه راداری در حال توسعه است که نوع آن
پرسش های فراوانی را در بین صاحب نظران نظامی مطرح نموده است. وظیفه و عمل این سامانه، مراقبت هوایی از ناحیه ای وسیع و مراقبت و شناسایی نظام مند و بطور پیوسته منطقه ای فراتر از خطوط مرزی است. این سامانه جهت کشف وسایط تهاجمی هوایی در ارتفاع پست و
مسافت های زیاد مانند هواپیماهای بدون سرنشین UAV[1] و
موشک های تاکتیکی بالستیکی TOM[2] را بکار می رود. این سامانه در محدوده فرکانسی HF (فرکانس زیاد)، 3-30MHZ با امواج آسمانی، طول موج کوتاه (SW) کار می کند و پیش بینی می شود جایگزین مناسبی برای رادار پرنده AWACS[3] گردد.



1- UAV: Unmanned AirCraft Vehicle


2- TMB: Tactical Balestic Missile


2- AWACS: Airborne Warning and Control System

عنوان مقاله [English]

Electronic anti-countermeasures in multi-platform systems

نویسنده [English]

  • Masoud Ghanavat