نقش نانوفناوری در پدافند جنگ‌های نوین

نویسنده

چکیده

در کنار پیشرفت‌های علمی بنیادین و مصارف تجاری علم و فناوری نانومقیاس، کاربردهای مهیجی نیز از آن در شناسایی و دفع عوامل جنگی شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای ظهور یافته است. در عین حال سازمان‌های دفاعی دنیا بودجه هنگفتی را به توسعه این مصارف اختصاص داده‌اند، که بیانگر اهمیت راهبردی آنها در مواقع اضطراری جنگی است.
            در این مقاله توانمندی‌های نانوفناوری در سه بخش: الف)کشف و شناسایی عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای، ب) پیشگیری و حفاظت و ج)راه‌های مقابله و دفع آلودگی بررسی شده و زمینه‌های کاربردی عملی آنها توضیح داده می‌شود. همچنین نحوه گرایش و تخصیص بودجه سازمان‌های تحقیقات دفاعی دنیا به نانوفناوری تشریح شده و دلایل لزوم ورود کشور به تحقیقات دفاعی مرتبط با نانوفناوری بیان می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

The role of nanotechnology in the defense of modern wars

نویسنده [English]

  • Ebrahim Ijabi