سامانه فرماندهی- اطلاعاتی متمرکز ناتو (چرخه اطلاعات جهانی)

نویسنده

چکیده

پس از چند سال مذاکره و بررسی بین هم پیمانان ناتو NATO، قرارداد ساخت و طراحی سامانه جدید فرماندهی- اطلاعات به صورت تمرکزی برای اجرای عملیات در محدوده هوایی ناتو مورد توافق قرار گرفت. سامانه جدید فرماندهی- اطلاعات جایگزین سامانه محیط عملیات زمینی پدافند هوایی اعضاء ناتو (NADGE) [1] می گردد.
از دهه هشتاد تمایل به ایجاد چنین سامانه ای بین هم پیمانان مورد توافق قرار گرفته بود، کاربرد اصلی سامانه (ACCS)[2] سامانه فرماندهی و کنترل هوایی، پشتیبانی از انواع عملیات در محدوده هوایی از نوع پدافندی و تهاجمی است، در حالی که سامانه NADGE موجود فقط حالت پدافندی دارد.1- NADGE: Nato Air Defense Ground Environment


2- ACCS: Air Command and Control System

عنوان مقاله [English]

Central Command-NATO Information Center (Global Information Cycle)

نویسنده [English]

  • Gholamali Amiri