عملیات کلاسیک تیپ مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه های تکفیری، تارشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تیپ مستقل زرهی نزاجا با آمادگی و بهره گیری از تجربیات هشت سال دفاع مقدس باید با شناخت کامل و برنامه ریزی آمادگی لازم را در برابر هرگونه تحرک از طرف گروه های تکفیری، تارشگری را داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین عملیات کلاسیک تیپ مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه های تکفیری، تارشگری می باشد. با توجه به ‌ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی، روش انجام آن توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها به روش آمیخته (ترکیبی) انجام شده است. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای با استفاده از ابزار اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه نمونه این پژوهش 41 نفر از فرماندهان، جانشینان و معاونین تیپ مستقل زرهی نزاجا می باشد. پایایی سئوالات پرسشنامه بر اساس فرمول ضریب آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. آزمون پژوهش در سطح خطای پنج درصد (%5=α) نشان داد که بین فرماندهی و کنترل و تک هماهنگ‌شده در مقابله با گروه های تکفیری، تارشگری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

classical operation of Army Independent Armored Brigade against Takfiri Terrorist groups

نویسندگان [English]

 • Majid Ghasemi
 • Abbas Rezaei
چکیده [English]

Abstract: Independent Armoured Brigade With a readiness and utilizing the experience of eight years of sacred defense Have perfect knowledge and planning, Be prepared against any movement by non-state armed groups (Takfiri groups, Tarshgry) The purpose of this paper is to explain how to use armored tactical independent Brigade deal with non-state armed groups(Classical operations, civil defense, executing maneuvers) respectively. Due to the nature of the subject, this paper, the research method and descriptive data analysis using mixed (hybrid) is done. Data collection and field study library using the tools of documentation, Interviews with experts And questionnaire have been made. Sample for this study, 41 patients commanders, Brigade successors and independent deputies is the armored Army. The reliability of the questionnaire by Cronbach's alpha coefficient formula was 0/87. Test Research at five percent error ( α =% 5) showed That the classical operations, civil defense, the implementation of maneuver in dealing with non-state armed groups(Takfiri groups, Tarshgry) there was a significant negative correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Command and Control
 • single coordinated
 • takfiri groups
 • Army independent brigade
 • منابع

  • دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا،(1390)آیین نامه متجاوز، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
  • ابراهیمی، نبی‌اله (1392)، نوسلفی‌گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • رستمی، محمود (1386)، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران، انتشارات ایران سبز
  • گروه آموزش تاکتیک مرکز آموزش زرهی شیراز (1378)شناسایی رسته زرهی، شیراز، انتشارات  مرکز آموزش زرهی.
  • بی نا(1389) عملیات زرهی، جلد اول و دوم، شیراز، انتشارات دانشکده زرهی.
  • دمشقی، ابن‌کثیر (1393)، جریان‌شناسی سلفیت تکفیری و آثار و پیامدهای آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبردی، سال دوازدهم، شماره چهارم.
  • بی نا(1378) دانستنی‌های زرهی، شیراز، انتشارات دانشکده زرهی شیراز.
  • فرمانیان، علی (1393)، به کوشش محسن افضل آبادی، جریان شناسی سلفی‌گری معاصر، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
  • بی­نا(1394)دستور رزمی مقابله با تروریسم و شورش، تهران، انتشارات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
  • هوشنگی، حسین و پاکتچی، احمد (1390)، بنیادگرایی و سلفیه، تهران، انتشارات، دانشگاه امام صادق (ع).
  • علیزاده موسوی، حسین (1393)،  جریان شناسی وهابیت، قم،  انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
  • بی نا(1393) فتنه داعش علل و عوامل شکل‌گیری و پیامدهای آن، تهران، معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
  • سبحانی، جعفر (1390)، وهابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق (ع).
  • سمیعی‌اصفهانی، علیرضا(1394)، گروهک‌های تکفیری و راه‌کارهای ثبات‌بخش دولت سوریه و عراق
  •  پورحسن، ناصر (1393)، جریان تکفیری، محصول واکنش نظام سلطه به بیداری اسلامی، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره 24.
  •  معین وزیری، نصرت اله (1379)، آیین نامه عملیات، جلد یکم،  تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.