تبیین و تشریح وضعیت سامانه آماد و پشتیبانی نهاجا بر اساس مؤلفه‌های توان رزمی در دوران دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 پژوهشگر

چکیده

دوران دفاع مقدس دانشگاه بزرگی است که درس‌های آن بایستی به نسل‌های بعد منتقل گردد. لذا در این تحقیق به تبیین وضعیت آماد و پشتیبانی نهاجا بر اساس مؤلفه‌های توان رزمی در دوران دفاع مقدس پرداخته می‌شود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش تاریخی است. جمع‌آوری اطلاعات از منابع دست‌اول شامل منابع کتبی، تصویری و شفاهی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق و فرماندهانی می‌باشند که در دوران دفاع مقدس مسئول بوده‌اند. برابر بررسی‌های انجام‌شده وضعیت آماد و پشتیبانی نهاجا جهت آمادگی هواپیماهای شکاری، آمادگی هواپیماهای ترابری، تعداد هواپیماهای بازسازی‌شده و اورهال در داخل نهاجا و اقلام آمادی خریداری و واگذاری شده در دوران دفاع مقدس بر توان رزمی مؤثر بوده است. با توجه به نتایج کلی، وضعیت آماد و پشتیبانی نهاجا در دوران دفاع مقدس در توان رزمی بسیار مؤثر بوده است به این دلیل که نهاجا از آمادگی لازم جهت ورود به مأموریت‌های محوله برخوردار بوده است. خصوصاً در سال‌های اولیه جنگ تحمیلی نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت دشمن داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Description of the Logistics System of IRI Air Force based on the combat power components during the Holy Defense

نویسندگان [English]

 • Mostafa Lotfi 1
 • Mahmood Gholami 2
1
2
3
چکیده [English]

The Holy Defense era is a university the lessons of which need to be transferred to the next generations. Therefore, this research explains the logistics system condition of IRI Air Force based on the combat power components during the Holy Defense. It is an applied historical research. The data has been gathered from first-hand sources including books, images and verbal sources. The statistical population includes the documents related to the subject of the research and commanders in charge at the time of the Holy Defense. The studies show that the logistics system condition of IRI Air Force regarding the fighter planes readiness, cargo planes readiness, the number of repaired planes and the in-force overhauls in addition to the logistic items bought and delegated to the bases have affected the combat power. All in all, the logistics system condition of Air Force has greatly affected the combat power because the Air Force has had the readiness required for the accomplishment of the assigned missions. This is particularly prominent during the first years of war in hindering the enemy’s advancement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Holy Defense"
 • "Logistics"
 • " Air Force"
 • "epic"
 • منابع

  • آشتیانی، محمدرضا، (1390)، تبیین مؤلفه‌های نظری عوامل غیر فیزیکی تأثیر گذار بر توان رزمی نیروهای نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 32، صفحه 108- 69.
  • آرمون، آرش. (1391). یکپارچگی و افزایش بهره‌وری در لجستیک و زنجیره تأمین. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
  • امیرخیزی، اصغر؛ و مفیدی، حسن. (1383). مدیریت آمادی. تهران: چاپخانه فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی. صص 30-12.
  • انواری رستمی، علی‌اصغر. (1380). سیستم‌های خرید و انبارداری (چاپ دهم). تهران: انتشارات طراحان نشر.
  • باسو، آر. و رایت، ان.، جی. (1392). مدیریت زنجیره تأمین- مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها (چاپ دوم، حسین صفرزاده، مینا مصدر، و آرتیمس مسوه مبارکه، مترجمان). تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر. (سال چاپ اثر اصلی 2008)
  • باورساکس، جی. دی.، کلوس، جی. دی.، و کوپر، ام. بی. (1389). مدیریت لجستیک زنجیره تأمین (علی فرقانی، مسعود نارنجی، و علی پورابراهیم گیل گلایه، مترجمان). تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف. (سال چاپ اثر اصلی 2007)
  • روشنی، رضا. (1390). بررسی نقش فرآیند و ساختار سامانه آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 8 (21)، 81.
  • دانشگاه عالی دفاع ملی (1390)، مطالعه گروهی تدوین راهبرد ارتقای توان رزمی آجا (مبتنی بر عوامل برتر ساز) با رویکرد تهدیدات ناهمطراز، دانشکده دفاع
  • فیض‌آبادی، جواد. (1382). مقدمه‌ای بر مدیریت زنجیره تأمین. ماهنامه تدبیر، (131)، 47- 54.
  • کریمی، علی. (1389). کاربرد فناوری اطلاعات در لجستیک. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
  • کمیته برنامه­ریزی دوره عالی رسته‌ای عمومی نهاجا. شرح وظایف نهاجا، معاونت‌ها و واحدهای اداری- قسمت اول. تهران: چاپخانه فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی، صص 134-130.
  • لطیفی، اکبر. (1388). آماد و پشتیبانی. تهران: انتشارات دانشگاه هوایی شهید ستاری، 97-77.
  • مشبکی، اصغر. (1377). مدیریت آماد و پشتیبانی. فصلنامه کنترلر، 2، 82.
  • معتمد، مهدی. (1394). شناسایی راهکارهای کاهش هزینه‌های تأمین اقلام آماد همگانی در نهاجا. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، گروه آماد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.
  • مکارم شیرازی، ناصر. (1376). قرآن مجید (چاپ سوم). تهران: دارالقرآن کریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.