واکاوی بهینه‌سازی مدیریت اطلاعات مکانی در حوزه دفاعی با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تحقیقات نشان می­دهد که بیش از 80% داده‌­های مورد نیاز سازمان­ها در امور مختلف مدیریت، برنامه­ریزی، اجرا ذاتاً مکانی هستند و یا ماهیت و ویژگی مکانی دارند. با این حال مشکلات قابل توجه­ای در زمینه دسترسی، قابلیت استفاده، قابلیت اطمینان، به­روز بودن و دقت اطلاعات مکانی وجود دارد. شناسایی دقیق این مشکلات به ­منظور برنامه­‌ریزی بهتر و مؤثرتر در آینده نه ­چندان دور جهت غلبه بر این نارسایی­ها امری ضروری و حیاتی به­نظر می­‌رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات پیش­‌ روی مدیریت بهینه اطلاعات مکانی در حوزه دفاعی با رویکرد آینده­پژهی شکل گرفته است. در این راستا با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصین اطلاعات مکانی، تعداد 40 مشکل در چهار زمینه موجودیت، در دسترس بودن، قابلیت به­ کارگیری و میزان استفاده از داد‌ه‌­های مکانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان می­دهد بیشترین نارسایی­ها به­ترتیب در زمینه در دسترس بودن، قابلیت به­کارگیری، موجودیت و میزان استفاده از داده­ مکانی می­باشد. توسعه زیرساخت داده­‌های مکانی نیز به­ عنوان چارچوبی و مکانیزمی پایدار، برای این مشکلات تشریح داده شد. در پایان با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی به ­منظور بهینه­‌سازی مدیریت اطلاعات مکانی در افق 1404 ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Spatial Data Management Optimization in the Defense Field with a Futures Studies Approach

نویسندگان [English]

 • Saeid Madadi
 • ara Tomanian
Tehran Univercity
چکیده [English]

Research shows that over 80% of all data needed by organizations in various management and planning issues are inherently spatial or possess spatial character and nature. However, there are substantial problems with access, availability and usage of reliable, up-to date of spatial data in these systems. So, it is necessary to identify these problems to resolve them with future studies approach. In order to make better and more effective plans for the not-too-far future, the precise identification of these problems is crucial for overcoming these problems. This paper aims to address the identification of spatial data management in defense field with futures studies approach. In this regard, we have extracted forty problems in relation to availability, accessibility, applicability and usability of spatial data through interviews and literature study methods. The results show that the accessibility, applicability, availability and usability of spatial data had the maximum insufficiency respectively. The development of Spatial Data Infrastructure (SDI) as a framework for the resolving current problems in optimum management of spatial data was explained. At the end, solutions were presented to optimize the Spatial Data Management in defense field in view of the 2025 vision.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial data
 • Futures studies
 • optimization of management
 • منابع

  • تومانیان، آرا؛ مددی، سعید؛ کاظم‌پور، ذکریا، 1395، تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) در سامانه‌های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده‌پژوهی، فصلنامه مطالعات آینده‌پژوهی دفاعی، شماره اول.
  • جلالی نسب، عبداله؛ رئوفیان، محمود، 1390، نقش GIS در راستای بهره وری C4I در امور دفاعی، پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه تهران.
  • حدیدی، مسلم؛ حسینی، سیدغلامرضا؛ حمیدی، آرام(1388) کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی درعملیات های نظامی (مطالعه موردی منطقه‌ای واقع در غرب کشور)، همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
  • خزایی، سعید، (1386) آینده‌پژوهی، مفاهیم و ضرورت‌ها، سایت کشف آینده،

   http://futurediscovery.org.

  • دزفولی، قلمبراما: شجاع عراقی، مهناز، 1390، مقایسه وارتباط مفهومی بین سیستم اطلاعات مکانی سازمانی و زیرساختاراطلاعات مکانی، شهرنگار: نشریه علمی آموزشی سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری تهران، شماره 54 سال 12 تیرماه 1390، تهران، ایران.
  • رجبی‌فرد، عباس، 1393، مباحث نوین در توانمندی‌سازی جامعه با زیرساخت داده‌های مکانی و مدیریت زمین، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تهران.
  • رئیسی، رضا، 1391، روش‌های اپیدمیولوژی فضایی در نقشه‌سازی و آنالیز بیماری، ترجمه فرزاد، انتشارات ماهواره، تهران.
  • زالی، نادی، 1392، آینده‌نگاری راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
  • شهیدی‌نژاد، محمدجواد؛ آل‌شیخ، علی‌اصغر؛ کلانتری، علی، 1394، ارزیابی زیرساخت داده‌های مکانی با استفاده از BSC، نشریه‌ی علمی- پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری،، دوره پنجم، شماره 3، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران.
  • فرنقی، مهدی، (1386)، توسعه مدل مفهومی SDI بخشی وزرات نیرو همراه با ایجاد یک سرویس نمونه clearing-house سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خواجه نصیر، تهران.
  • قهرودی‌تالی، منیژه؛ بابایی‌فینی، ام‌السلمه، 1389، در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام‌نور، تهران.
  • مدیری، مهدی: آقاطاهر، رضا: ززولی، محمد فلاح، جعفری، محسن، (1392)، اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی در فرماندهی و کنترل (C4I)، فصلنامه پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، شماره 86، تهران.
  • ناظمی، امیر؛ قدیری، روح‌اله، 1385، آینده‌نگاری از مفهوم تا اجراء، وزارت صنایع و معادن، تهران، انتشارت مرکز صنایع نوین.
  • نظرپور، محسن، 1393، نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در امنیت مرزهای دریایی (مرز دریایی جنوب کشور)، دفتر تحقیقات فرماندهی مرزبانی، استان اردبیل.

   

   

   

  •  Kuipers.J, 2009, Stutie4.4.2 capacitation Geographic capacitation Defensive, Ministry of Defensive, The Hague
  •  Lemmens, M.J.P.M. (2001) An European perspective on Geo-Information Infrastructure (GII) issue.
  •  Mansourian, A. (2005) Development of an SDI Conceptual Model and Web-based GIS to Facilitate Disaster Management (PhD Thesis), Faculty of Geodesy & Geomantic Eng, K.N.Toosi University of Technology, Tehran.
  •  STIG, M, (2015), A new SDI assessment method, International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, vol.10
  •  Willem.M.Steenis, (2011), Developing Spatial Data Infrastructures for use in the Military, a dissertation of master, Department of Environment & Geographic Science, The Manchester Metropolitan University.