تأثیر وحدت فرماندهی در ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

قرارگاه پدافند هوایی

چکیده

تجزیه و تحلیل جنگ­های اخیر و همچنین تعاریف مختلف ارائه ‌شده از محیط جنگ­های آینده حکایت از آن دارند که کشورهای مهاجم در اولین موج تهاجم خود، با به‎کارگیری تسلیحات و امکانات گوناگون به منظور کسب و حفظ برتری هوایی، سعی در نابودی حداکثر تجهیزات پدافندی کشور هدف را خواهند نمود تا در ادامه نبرد، نیروهای سطحی و هوایی بتوانند بدون هیچ­گونه تهدیدی اهداف خود را دنبال نموده و به پیروزی دست یابند. در چنین شرایطی ضمن استخراج نیازمندی­ها و تأمین تجهیزات پدافند هوایی، نقش روابط فرماندهی به منظور دست­یابی به وحدت تلاش و به‎کارگیری بهتر امکانات موجود در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدن به موفقیت در مأموریت­های این عرصه نیز دارای جایگاه ویژه­ای است، لذا محقق سعی دارد تا با ارائه تعریفی از فرماندهی و انواع آن نسبت به بررسی تأثیر وحدت فرماندهی در ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی این پژوهش می­باشد بپردازد. در این راستا از جامعه مطالعه که شامل اسناد و مدارک و صاحب­نظران مرتبط با موضوع می­باشند و حجم نمونه که به‎صورت هدفمند ساده تعیین گردیده­اند، در خصوص "تأثیر وحدت فرماندهی" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و "ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش­های میدانی (مصاحبه و پرسش­نامه) و کتابخانه­ای (اسناد، مدارک و سایت­های اینترنتی) صورت­پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of unity of command in improving combat power of Islamic republic of Iran air defense

نویسنده [English]

 • Behrooz Taslimikar
چکیده [English]

Analysis of recent wars and proposed definitions of future wars maintain that offender countries in first waves of attacks try to recruit a plenty of facilities to destruct defensive measures of their enemy to reach air superiority which help ground troops to carry out their duties with minimum risk and reach victory. In such a condition, along with catering necessities and facilities in air defense, the command relationships is a crucial factor in reaching unity in using facilities of whole country and gaining success in missions in this field. In this respect, The researcher has tried to investigate the effect of unity of command in improving air defense combat power by presenting a new definition of command. . In order to do this, a descriptive-qualitative methodology has been used and the unity of command as an independent variable and improvement of air defense combat power of Islamic Republic of Iran as a dependent variable were investigated by using field approaches (interview and questionnaires) and library resources (documents and web materials) in a practical research. Finally, the results have been analyzed by combined method (quantitative and qualitative).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Khatam-al-anbia Air defense base of Army
 • Unity of command
 • different types of command
 • Combat Power
 • منابع

  • بحیرایی، وهاب الدین ، فرماندهی و کنترل C4ISR، انتشارات دانشگاه هوایی، 1386.
  • جی.ریسی، فرد و شوتزر، دانیل، مروری بر سیستم فرماندهی، کنترل، مخابرات و اطلاعات، به­عنوان چند برابر کننده توان رزمی نیروهای مسلح، 1376.
  • حیدری، کیومرث، جنگ­های آینده، انتشارات ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1390.
  • خرازیان، پیمان و رجب­پور، مجید، طرح­ریزی آماد و پشتیبانی در پدافند هوایی، تهران، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، چاپ اول، 1392.
  • دهخدا، علی­اکبر، فرهنگ متوسط دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1385.
  • رستمی، محمود، فرهنگ واژه­های نظامی، تهران، انتشارات ایران سبز، 1386.
  • گروه مؤلفین، آیین‎نامه 10-27، قرارگاه پدافند هوایی خاتم‎الأنبیاء (ص) آجا.
  • گروه مؤلفین، آیین‎نامه 27-27، قرارگاه پدافند هوایی خاتم‎الأنبیاء (ص) آجا.
  • گروه مؤلفین، آیین‎نامه 7-27، قرارگاه پدافند هوایی خاتم‎الأنبیاء (ص) آجا.
  • گروه مؤلفین، شبکه­های رزم‌آرائی C4I در میدان نبرد، از مجموعه مطالعات پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل، 1389.
  • محمدی، اردشیر و خرازیان، پیمان، مدیریت صحنه نبرد (فرماندهی و کنترل)، تهران، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، چاپ دوم، 1393.
  • نیازی، لونی، توکلی، نیروهای مشترک و مرکب، تهران، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، چاپ اول، 1390.
   • C4ISR JOURNAL-2008-Big 5-and-Top 5.
   • FM 101-5.
   • Graffith, Jerry, C4ISR Handbook for integrated planning.
   • Janes C4I Systems,2006-2007.
   • Janes defence C4I,2007.
   • User manual of SOC system The 28 th Research institute of electronic industry Nanjing China.
   • W. kometer LT col, Michael, Command in air war : centralized v s decentralized (USA).
   • www.31shab.parsiblog.com.
   • www.khamenei.ir
   • www.myindustry.ir
   • www.verdinejad.com.