الگوی فرهنگ حفاظت اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.

چکیده

ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از مؤلفه‌های تأمین قدرت ملی است که همیشه مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی و گروهک‌های معاند می‌باشد. با توجه به افزایش پیچیدگی سازمانی و محیطی، به‌ویژه تاثیر روندها و شرایط متغیر جهانی در حوزه‌های فن‌آوری، سیاسی، امنیتی و ... برای همه امور از جمله دانشجویان دانشگاه‌های افسری، نظام سنتی کنترل و مراقبت حفاظت اطلاعاتی را به شدت با چالش هویتی روبرو خواهد ساخت. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی ضرورت اطمینان از سالم بودن دانشجویان دانشگاه‌های افسری، از مسائل مهمی است که غفلت از آن خسارت و نتایج جبران‌نا‌پذیری به‌ همراه خواهد داشت. این پژوهش با هدف طراحی الگوی فرهنگ حفاظت اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران به روش میدانی و کتابخانه‌ای انجام شده است.
پژوهش از نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای دارای یک سئوال اصلی و ۳ سئوال فرعی و برای تحلیل داده‌ها از روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه با صاحب‌نظران و ادبیات تحقیق تعداد ۲۵۵ مفهوم استخراج و کدگزاری شد. در گام دوم ویرایش و پالایش مفاهیم از طریق تجمیع، دسته‌بندی و مقایسه، در طبقه‌بندی‌های یکسان قرار گرفتند. در گام سوم برای احصاء شاخص‌ها، نسبت به پالایش یا ادغام مفاهیم کلیدی پرداخته شد و تعداد ۶۱ شاخص استخراج گردید. در گام چهارم طی یک فرآیند علمی و خبرگی، تعداد ۱۳ مؤلفه استخراج شد؛ و در نهایت مؤلفه‌هایی که دارای مفاهیم مشترک و مشابه بودند در ذیل یک طبقه سازماندهی شدند و تعداد ۴ بعد شامل ساختاری، زمینه (محیط)، محتوا (رفتار) و مدیریت و رهبری استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Intelligence Protection Culture of Students of Military Universities of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Siros Davoodi 1
 • Hamidreza Nadi 2
 • Hamid Karimi 3
1 Faculty of War, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Farabi School of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Farabi School of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to design a model of intelligence protection culture for students of military academies of the Islamic Republic of Iran. 255 concepts were extracted and coded from interviews with experts and related literature. In the second step, the concepts were aggregated, compared, and categorized. In the third step, the key concepts were refined, and 61 indicators were extracted. Finally, the components that had common and similar concepts were organized under one category and 4 dimensions including structure, context (environment), content (behavior) and management and leadership were extracted and the final model was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Culture
 • Students
 • AJA Military Academies
 • Intelligence Protection
 • آزادی‌خواه، علیرضا، (۱۳۸۸)، جنگ نرم با تاکید بر نقش رسانه، فصلنامه عملیات روانی، شماره۲۳، معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج.
 • افتخاری اصغر، (۱۳۹۰)، برآورد تهدید، رویکردی نظام واره، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • اوجاقی، علی، (۱۳۹۷)، طراحی الگوی راهبردی پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری در دانشگاه‌های آجا، رساله دکتری، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • بدری، کوروش، (۱۳۹۴)، طراحی مدل خودکنترلی امنیتی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و راه‌کارهای اجرایی، رساله دکتری، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • باقری، سیامک و همکاران، (۱۳۹۰)، ماهیت و اصول خودپایی امنیتی و حفاظتی در دهه چهارم انقلاب مبتنی بر آموزه‌های دینی، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
 • بخشی، منصوره، (1392)، پاسداران بصیر در مقابله با جنگ نرم، فصلنامه مطالعات عملیات روانی، سال نهم، شماره 36.
 • پورصادق، ناصر؛ ذاکری قزانی، زهرا، (1394)، بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد رهبر، پیرو و زمینه، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم. شماره 4.
 • تنهایی، علیرضا، (۱۳۹۸)، کارکردهای حفاظت اطلاعات دانشگاه‌های افسری آجا در شکل‌گیری فرهنگ حفاظتی و خودکنترلی، مجموعه مقالات همایش ساحفاجا، پژوهشکده قلم، تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی.
 • حق پنا، رضا، (1394)، شایسته سالاری در نظام علوی، اندیشه حوزه، شماره 3 و 4.
 • حیدری، شوکتی شیراز، سبحانی، (1395)، فرهنگ خودپایی امنیتی و حفاظتی در سازمان‌های اطلاعاتی، فصل‌نامه امنیت پژوهی، دانشکده علوم و فنون فارابی.
 • خسروانی بافرانی، رضا، (1391)، آموزش سخنرانی، چاپ دوم، قم: عصر جوان.
 • خاکی، غلامرضا، (1391)، نقش تعهد سازمانی در بهره‌وری، نامه‌ی پژوهش، ش 5، تهران: پژوهشگاه فرهنگ،
 • جمعی از نویسندگان،(۱۳۹۹)، پرورش نظامی، جلد یکم، چاپ اول، معاونت پژوهش، تهران: دانشگاه افسری امام علی (ع).
 • جمعی از نویسندگان، (۱۳۹۹)، پرورش نظامی بر مبنای اصول رفتاری اسلام، جلد دوم، چاپ اول، تهران: معاونت پژوهش دانشگاه افسری امام علی (ع).
 • داودی، سیروس، (۱۳۹۴)، عوامل مؤثر در ارتقاء فرهنگ حفاظت اطلاعاتی کارکنان پایور نزاجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دافوس آجا.
 • دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۰)، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، چاپ دوم.
 • راسخی، افشین، (۱۳۹۰)، آگاه‌سازی‌های حفاظتی ساحفاجا، دفتر عمومی ف. ک. ق، ص ۹۷.
 • رسول‌برون، احمد، (۱۳۹۲)، الگوی اعتمادبه‌نفس در روانشناسی، چاپ اول، تهران: ماهان.
 • روایی، نادر و سیاوش عاشقی، (۱۳۹۴)، نشریه حفیظ، ویژه مربیان آگاه‌سازی، شماره ۳۱، تهران: حدیث کوثر.
 • روحی، حسن، (1392)، ادغام مباحث نفس و روح. جزوه منتشر نشده دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
 • رشیدزاده، فتح‌الله (۱۳۹۵)، تربیت نظامی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع).
 • رنجبر، حسین، (۱۳۹۵)، راه‌های گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی مدیریت دانش در حفاظت اطلاعات، همایش ملی مدیریت دانش حفاظت اطلاعاتی در ساحفاهای نیروهای مسلح، دانشکده علوم و فنون فارابی.
 • رفیع‌پور، فرامرز، (۱۳۹۲)، آناتومی جامعه، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: انتشار.
 • زارعی متین، حسن، (۱۳۹۵)، تبیین الگوی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت تیمی، فرهنگ مدیریت، شماره ۲.
 • شریفی، شهاب، (۱۳۹۲)، الزامات ژئوپلیتیک پیمان دفاعی مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس، فصلنامه علوم و فنون نظامی، انتشارات دافوس آجا، سال نهم، شماره ۲۳.
 • شعبانی، حسن، (۱۳۹۱)، مهارت‌های آموزشی وپرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)، چاپ اول، تهران: سمت
 • صالحی، محمود، (۱۳۹۰)، نقش ایمان و تعهد در ارتقای امنیت فردی و سازمانی، جلد ۳، چاپ اول، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • عرب‌انصاری، مهدی، (۱۳۹۰)، رویکردهای خودحفاظتی و پیامدهای آن، تهران: حدیث کوثر
 • عرب‌انصاری، مهدی، (۱۳۹۰)، رهیافت تفکر خودپایی امنیتی و حفاظتی در اندیشه و مطالعه دینی و امنیتی، همایش سراسری حفاظت اطلاعات، دانشکده امام هادی (ع)، دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • عباسی، محمد و همکاران، (۱۳۹۹)، تدوین فرآیند جذب و شاخص‌های مطلوب گزینش نیروی انسانی ساحفاجا، مرکز مطالعات راهبردی، اندیشه راهگشا.
 • عسگری، ناصر، (1394)، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، تهران: انتشارات ماهان
 • غفاری، دهقان، (۱۳۹۳)، تبیین مشارکت اجتماعی- فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران، مجله جامعه‌شناسی، شماره ۲                                                                                     
 • قائمی، نورعلی، پناهی، محمد، (۱۳۹۵)، حفاظت اطلاعات الگو، چاپ دوم، تهران: ساحفاجا،
 • کوهسانیان، رحیم، (۱۳۹۹)، راه کارهای ارتقاء فرهنگ حفاظت اطلاعاتی در کارکنان ساحفاجا توسط امنیت داخلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون فارابی.
 • کریمی خویگانی، روح الله و رضایی، صادق، (1398)، ارتباط مؤثر در تربیت نظامی و انتظامی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین
 • کریمی، یوسف، (۱۳۹۶)، روانشناسی اجتماعی، نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها، تهران: ارسباران
 • گولدنر، آلوین، (۱۳۹۲)، بحران جامعه‌شناسی غرب، ترجمه فریده ممتاز، تهران: شرکت سهامی انتشار
 • لارنس، پ. ک، (1395)، راهنمای افسران ارتش ایالات متحده آمریکا، تهران: معاونت آموزش ناجا.
 • محمدی، ایرج، حیدری، دانیال، (۱۳۹۵)، نقش فرهنگ خودپایی امنیتی و حفاظتی در ارتقاء سلامت امنیت ساحفاهای نیروهای مسلح، چاپ اول، انتشارات دانشکده فارابی.
 • مرادیان، محسن، (۱۳۹۸)، چیستی الگو و الگوسازی، چاپ اول، تهران: دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا،
 • مقامی، مسعود، ذاکری‌پور، غلامرضا، (۱۳۹۰)، امنیت و انضباط اجتماعی، مجموعه مقالات همایش ملی تهران: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
 • مومنی، عنایت‌الله، (1398)، پاسخی به چرایی آموزش‌های نظامی، انتشارات معاونت آموزش آجا (در دست چاپ).
 • محمدی، عبدالرضا؛ فقیهی پور، جواد، (1398)، راهکارهای ارتقای انضباط، نشاط و شادابی و اخلاق حرفه‌ای در نزاجا، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • محمدی فاتح، اصغر، لطفی، احمد، رحیمی، حمیدرضا، صادقی، محمدرضا، (1396)، سنجش روحیه جهادی در دانشگاه افسری امام علی، دو فصلنامه دانش جهادی، دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین. سال هشتم شماره 18.
 • محمدی فاتح، اصغر، بهمن، آسیابر، (1398)، آسیب‌شناسی محیط ملی و تاثیر آن بر تربیت معنوی کارکنان، فصلنامه علوم و فنون دفاعی، دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری.
 • محمدی فاتح، اصغر و محمدی، داریوش، (1399)، شناسایی اجزا و عناصر سازمان جهادی و بررسی تاثیر آن بر اثربخشی سازمان، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 77.