عوامل تاثیرگذار بر اطلاع رسانی عملکرد ارتش در رسانه‌های گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش کاربردی، به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر اطلاع‌رسانی عملکرد ارتش در رسانه­های گروهی با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از فرماندهان و مسئولان ارتش و صاحب‌نظران رسانه در خارج از ارتش بود که جامعه نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل ۷۰ نفر تعیین شد. داده­های تحقیق با روش­های میدانی و کتابخانه­ای و استفاده از ابزارهای اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری و به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد، عوامل تأثیرگذار بر اطلاع‌رسانی عملکرد ارتش در دو بعد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی هستند و بین این دو با اطلاع‌رسانی عملکرد ارتش رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Reporting Of Military Performance in the Mass Media

نویسندگان [English]

 • Mohammad Akraminia 1
 • Hamidreza Tondro 2
1 Faculty member and Assistant professor at AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 M.A in Defense Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This applied research was conducted to identify the factors affecting the reporting of military performance in mass media with a mixed approach. The statistical population of the study was 250 army commanders and officials and civilian media. The sample was determined based on Cochran's formula equal to 70 people. Research data were analyzed by content analysis. Findings showed that the factors affecting the information about the performance of the army are in two dimensions: internal and external, and there is a significant relationship between the two with informing the performance of the army.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mass Media
 • Information
 • Performance
 • Military
 • آذری، غلامرضا، (1384). مقدمه ای بر اصول و مبانی ارتباطات، (انسانی-جمعی)، تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 • ابراهیمی، محمد نبی، (1381). در پرتو ولایت، تهران: انتشارات ارتش.
 • احمدزاده کرمانی، روح الله، (1390). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه، تهران: نشر چاپار.
 • بردبار، محمدحسن، (1380). در آمدی بر حقوق ارتباط جمعی، تهران: انتشارات ققنوس.
 • خانی، مهدی، (1395)، مروری اجمالی بر توسعه سیاسی و اقتصادی، تهران: انتشارات صدا و سیما،.
 • دادگران، سیدمحمد، (1392). مبانی ارتباط‌جمعی، تهران: انتشارات مروارید.
 • دفلور، ملوین و دنیس، اورت‌ای، (1392). شناخت ارتباطات جمعی، مترجم: سیروس مرادی، چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما.
 • رضایی، سیاوش و همکاران، (1397). راهبردهای فرهنگی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی آجا.
 • سعیدی، رحمان، (1385). تکنیک های روابط عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 • سورین، ورنر و جیمز تانکارد، (1381). نظریه‌های ارتباط جمعی، ترجمه علیرضا دهقان، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه تهران.
 • شکری خانقاه، حمید، (1389). برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی، تهران: انتشارات سیمای شرق.
 • شعبان پور، موسی، (1391). درآمدی بر ابزارها و شیوه های تبلیغات، تهران: نشر آجا.
 • قرائتی، محسن، (1388). قرآن و تبلیغ، چاپ هفتم، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
 • گونتر، بری، (1396). روش‌های تحقیق رسانه‌ای، ترجمه مینو نیکو، چاپ اول، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
 • مک‌کوئیل، دنیس، (1382). درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • معتمدنژاد، کاظم، (1385). وسایل ارتباط­جمعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • مولفان، (1366). نگاهی به نقش و جایگاه روابط‌عمومی آجا پس از انقلاب، تهران: مجله صف، شماره ۱۳۳.
 • یحیایی ایله‌ای، احمد، (1396). روابط‌عمومی چیست؟، چاپ اول، تهران: انتشارات سیمای شرق.
 • پایگاه اطلاع­رسانی مقام معظم رهبری«مدظله العالی»، قابل دسترس درkhamenei.ir
 • Cayrol, R. (1991). Les médias: presse écrite, radio, télévision. FeniXX.