تحلیل سوانح پروازی هوانیروز در بازه زمانی 1368 تا 1398 با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ، تهران، ایران.

2 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه استفاده از اطلاعات ثبت‌شده سوانح گذشته و تجزیه‌وتحلیل آن در سیاست‌گذاری‌های ایمنی و پیشگیری از سوانح بسیار مؤثر است، در این پژوهش، پس از تشکیل بانک اطلاعاتی از داده‌های واقعی مربوط به سوانح و رخدادهای هوایی هوانیروز در بازه زمانی سال‌های 1368 تا 1398، با بهره‌گیری از علم داده‌کاوی، به ایجاد زمینه‌های لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هوشمندانه برای کاهش سوانح هوایی در هوانیروز پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است و از نرم‌افزار SPSS (برای تحلیل آماری سوانح) وSPSS Modeler (برای اجرای الگوریتم‌های داده‌کاوی و رسم درخت تصمیم) استفاده شد. سوانح هوانیروز در بازه یادشده بر اساس سال، ماه، ایام هفته، نوع وسیله پرنده، محل وقوع سانحه، یگان صاحب وسیله و نیز نوع خرابی منجر به وقوع سانحه و قطعات اصلی صدمه‌دیده در اثر سانحه بررسی شد. نتایج نشان داد که در حدود نیمی از وقایع به وقوع پیوسته، هیچ‌گونه آسیبی به‌وسیله پرنده وارد نشده و حدود ۳۵% حوادث به وقوع پیوسته در دسته­بندی رویدادهای پروازی قرارگرفته و تنها 6% از وقایع هوایی منجر به سانحه کلی شده شده­اند و در تیرماه با 34+% بیشترین رویدادهای پروازی اتفاق افتاده و خلبانان دارای 15 تا 20 سال تجربه پروازی از ریسک بالاتری نسبت به سایر خلبانان برخورداراند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of I.R.I.A.A Aviation Accidents from 1989 to 2019 Using Data Mining Tools

نویسندگان [English]

 • Jalal Raee 1
 • Hamid Reza Zarghami 2
 • Abbas Ali Zand 3
1 Professor of Department of Management,, Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology, Tehran, Iran.
2 Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology, Tehran, Iran.
3 Master student of aerospace engineering, Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Considering that the use of recorded information of past accidents and its analysis is very effective in safety policies and accident prevention, in this study, after creating a database of real data related to air accidents from 1989 to 1398, using The science of data mining provided the basis for intelligent decision-making to reduce air accidents in aviation. The research method is descriptive-survey and SPSS software was used for statistical analysis of accidents and SPSS Modeler was used to implement data mining algorithms. The results showed that in about half of the accidents that occurred, no damage was caused by the bird and about 35% of the accidents that occurred occurred in the category of flight events and only 6% of the air accidents resulted in a total accident and in July with 34 +% Most flight events occur and pilots with 15 to 20 years of flight experience are at higher risk than other pilots.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Flight accidents"
 • "Disaster analysis"
 • "Statistical data"
 • "Data mining". "I.R.I.A.A."
 • پرهیزی، شقایق(1387)، به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی در شناسایی، تحلیل، دسته‌بندی، پیش‌بینی و کنترل فاکتورهای مؤثر در وقوع حوادث در یک مجتمع پتروشیمی، کنفرانس دادهکاوی ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1387
 • جلالی؛ عبدالعلی، روح الهی؛ احمدعلی. (1396). شناسایی و اولویتبندی عوامل ایجاد ریسک پروازی در فرودگاه و مناطق اطراف آن. دوماهنامه سلامت کار ایران خرداد و تیر 1396, 14(2)، 37 - 54
 • حسن پور، حمید. (1393). نقش هوانیروز در عملیات واکنش سریع با تأکید بر عملکرد هوانیروز ایران در سال اول جنگ ایران و عراق. فصلناه علوم و فنون نظامی، 10(30), 39-63.
 • روح­الهی احمدعلی، مرادی شعبان. (۱۳۹۳)، بررسی مؤلفه­های فرهنگ ایمنی در صنعت هواپیمایی، دوماهنامه سلامت کار ایران " 11(6)، ۸۴-۹۳
 • زارع، ابوذر، سید حسین ساداتی و یوسف عباسی(۱۳۹۵)، بررسی سوانح هوایی ایران از سال 1370 تا 1393، شانزدهمین کنفرانس بین­المللی انجمن­های هوافضای ایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
 • زند، عباسعلی. (1399). تحلیل سوانح پروازی هوانیروز در بازه زمانی 1368 تا 1398 با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تحصیلات تکمیلی. دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.
 • علی زنگویی و همکاران، (1394)، رائه مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهکارهای کاهش آن، مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران، نشریه مهندسی حمل­ونقل، 6(4)، 563-580.
 • گروه مولفین (1397)، SOP هوانیروز، انتشارات معاونت آموزش و پژوهش هوانیروز.
 • مریم زارعی، معصومه کربلا آقائی کامران و سعید رضایی شریف­آبادی (1397). امکان­سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری ، فصلنامۀ علمی- پژوهشی، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ج.ا.ایران، 1397 (4)، 126 – 165
 • Berry, M. J., & Linoff, G. S. (2004). Data mining techniques: for marketing, sales, and customer relationship management. John Wiley & Sons.
 • Gonçalves Filho, A. P., Souza, C., Siqueira, E., Anderson, M., & Vasconcelos, T. (2018, July). Human Factors and Helicopter Accidents: An Analysis Using the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS). In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics(pp. 105-112). Springer, Cham.
 • Gong, L., Zhang, S., Tang, P., & Lu, Y. (2014). An integrated graphic–taxonomic–associative approach to analyze human factors in aviation accidents. Chinese Journal of Aeronautics27(2), 226-240.
 • Tiwari, P., Kumar, S., & Kalitin, D. (2017, March). Road-user specific analysis of traffic accident using data mining techniques. In International Conference on Computational Intelligence, Communications, and Business Analytics(pp. 398-410). Springer, Singapore.