مؤلفه‌ها و ویژگی های فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

تجربیات جنگ­های اخیر نشان داده است که شبکه‌های فرماندهی و کنترل منسجم و هوشمند به‌عنوان اصلی‌ترین رکن فرماندهی و اداره صحنه نبرد است. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین مؤلفه‌ها و ویژگی­های فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد انجام شد. روش تحقیق با رویکرد کیفی با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. نوع تجزیه‌وتحلیل بکار رفته در این تحقیق با استفاده از آمار ناپارامتریک استنباطی (تحلیل بار عاملی از طریق لیزرل در نرم­افزار SPSS ) و توصیفی (فراوانی و میانگین) بود. نتایج تحقیق نشان داد که فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد به ترتیب شامل چهار مؤلفه­ است که عبارت‌اند از: 1) تصمیم­گیری با پنج ویژگی 2) اقدام با سه ویژگی 3) مشاهده با هشت ویژگی 4) توجیه با چهار ویژگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components and Features of Intelligent Command and Control on the Battlefield

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rezaee 1
 • Gholam Ali Rashid 2
 • Ahmadreza Poordastan 3
1 Secretary of the Expediency Discernment Council, Tehran, Iran
2 Associate Professor, National Defense University, Tehran, Iran
3 Head of the Strategic Studies Center of the Army of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The experiences of recent wars have shown that coherent and intelligent command and control networks are the mainstays of command and control of the battlefield. Therefore, this study was conducted by descriptive-analytical method with the aim of determining the components and characteristics of intelligence command and control on the battlefield. The results showed that intelligent command and control in the battlefield consists of four components, respectively: 1) decision making with five characteristics 2) action with three characteristics 3) observation with eight characteristics 4) justification with four characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intelligent Command and control
 • Battlefield
 • Decision making
 • فرمایشات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه­ای عزیز (مدظله‌العالی) قابل‌دسترسی در: www. khamenei.ir
 • پوردستان، احمدرضا (1399)، رساله دکتری، تدوین دکترین صحنه جنگ ج.ا.ایران برای اداره جنگ احتمالی آینده، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • حاتمی، امیر (1399)، رساله دکتری، ارائه طرح راهبردی تسلیحات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه هوافضا و دریا مبتنی بر بازدارندگی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 • سلامی، حسین، (1385)، صحنه‌ی جنگ و عملیات، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه (دوره عالی جنگ).
 • سلامی، حسین ونصرتی، علیرضا، (1392)، مدیریت راهبردی علایم کم سو در نبردهای ناهمتراز،دانشگاه عالی دفاع ملی- دانشکده دفاع ملی، فصلنامه دفاع ملی، سال اول، شماره 3.
 • شامحمدی، محمد، (1393)، دکترین پدافند غیرعامل ج.ا. ایران در برابر تهدیدات ناهمگون، تهران: دانشگاه دفاع ملی،
 • نژاد نوری، محمدمهدی، (1394)، ارائه الگوی راهبردی دفاع دانش‌بنیان در مقابله با تهدیدات آینده، مطالعه گروهی گروه مطالعاتی چهارم پدافند غیرعامل، ، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • ایزدی، مصطفی (1394)، تدوین راهبرد تحقق قدرت برتر دفاعی منطقه بر اساس سند چشم‌انداز 1404، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی.
 • مرکزآینده پژوهی علوم وفناوری دفاعی، (1388)، عملیات تأثیرمحور، رویکردها وابعادآن، مؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران،
 • نوذری، فضل اله (1396)، جزوه درسی طرح ریزی صحنه جنگ، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی

 

 • Tapper, H., Swarts, P., Twinomugisha, A., Kumar, S., Mikkonen, J., Hooker, M., ... & Brannigan, N. (2011). African Leadership in ICT.
 • Fischer-Hübner, S., Duquenoy, P., Zuccato, A., & Martucci, L. (Eds.). (2010). The Future of Identity in the Information Society: Proceedings of the Third IFIP WG 9.2, 9.6/11.6, 11.7/FIDIS International Summer School on the Future of Identity in the Information Society, Karlstad University, Sweden, August 4-10, 2007 (Vol. 262). Springer.
 • Gori. G, Chen.W and Pozgay. j (2018), ICT, Education, Development, and the Knowledge Society,  GeSCI African Leadership in ICT Program December 2011
 • Mendel, J. (2015). Urban violence and militarisation. In International encyclopedia of social & behavioral sciences (pp. 953-957). Elsevier.
 • Lt Gen David,(2014) A New Era for Command andControl of Aerospace Operations, Air & Space Power Journal, July–August 2014
 • Pearson, David E., The World Wide Military Command and Control System, Maxwell Air Force Base, Alabama Air University Press., 2016 ,pp55-78
 • Wang, J., & Chen, L. (2019). Guerrilla warfare, flagship project: The spatial politics of Chinese rock in Shenzhen’s post-political making of a musical city. Geoforum106, 349-357.