تبیین نظریه تمدن دریایی در راستای تمدن سازی نظام جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بیانه گام دوم انقلاب بر آن تأکید شده تمدن سازی است؛ از طرفی یکی از منابع تمدن سازی در ایران، که متأسفانه تا­کنون به آن زیاد توجه نشده است، دریا است. در طول تاریخ دریا همواره عرصه‌ تمدن ساز بوده و کشورهایی که به دریا دسترسی داشته‌‏اند از ظرفیت­های تمدنی آن استفاده کرده­اند. در همین راستا محقق با هدف شناخت مسئولین و مردم جامعه از دریا و اهمیت آن در ادامه مسیر انقلاب اسلامی، شاخص­های نظریه تمدن دریایی را که بستر تمدن سازی گام دوم انقلاب اسلامی بوده را ارائه کرده است. این تحقیق با استفاده از تحلیل محتوا و با رویکردی خاص به تشریح نظریه تمدن دریایی پرداخته و برای استخراج شاخص­های نظریه تمدن دریایی از یک جامعه آماری به تعداد 50 نفر، شامل متخصصان دانشگاهی که دارای سابقه ارتباط با محیط دریایی بوده، استفاده شده است. این شاخص­ها شامل توجه ویژه فناوری­های نرم در تمدن دریایی،  اعتقاد به مدیریت جهادی در فعالیت­های دریایی و سواحل کشور،  استفاده از ظرفیت­های دریایی کشور، رویکرد دریامحوری در برنامه­های توسعه کشور با عنوان توسعه پایدار دریامحور، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا به جهت ویژگی دوسوتوانی آن، اهمیت قائل شدن بر ظرفیت­های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران و حمایت از ظرفیت­های دیپلماسی دریایی به‌منظور صدور انقلاب اسلامی در راستای بیانیه گام دوم بودند؛ همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دریا ظرفیت تمدن سازی در راستای گام دوم انقلاب اسلامی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Theory of Maritime Civilization in the Second Phase of the Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

 • Alireza Alipoor
Assistant Professor of Imam Khomeini University of Marine Science, Noshahr, Iran.
چکیده [English]

The statement of the second step of the Islamic Revolution has been applied at various levels that can be analyzed and the source of intellectual convergence; one of the most important issues in this statement is emphasized; civilization; on the other hand, one of the sources of civilization In Iran, which, unfortunately, so far has not been overlooked; the sea; during the history of the sea, it has always been an area of ​​civilization; and those countries that have access to the sea and the ability to use it have the advantage of exploiting the capacity of the civilization of the sea. Have. In this regard, the researcher, to identify the officials and people of the community and the importance of continuing the path of the Islamic revolution, presented the indicators of the theory of marine civilization, which was the platform for the civilization of the second step of the Islamic Revolution. This study, using content analysis, used a specific approach to analyze the statement of the second step of the revolution. They tried to find the material in the statement of the second step towards civilization and the relationship with the sea and the theory of marine civilization, and in the second phase in an interview with 10 experts in the field of marine sciences; verbal statements for marine civilization and association with the statement The second step is the extraction of the revolution,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sea
 • Civilization
 • the Second Phase of the Islamic Revolution of Iran
 • امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی). (1386). بیانات در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش در تاریخ 9/9/86،http://farsi.khamenei.ir
 • امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی). (1388). بیانات درمراسم الحاق ناوشکن جماران در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش  در تاریخ 30/11/1388 http://farsi.khamenei.ir
 • الهی، همایون. (1384)؛ خلیج‌فارس و مسائل آن، چاپ هشتم، تهران: نشر قومس.
 • امامی، محمدرضا. (1389). احداث بنادر خشک: مزایا و معایب یک تصمیم، ماهنامه علمی و تحقیقاتی بندر و دریا، 25: 13- 2.
 • سند راهبردی توسعه آموزش عالی در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی. (1392). معاونتآموزشی وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری.
 • سیاری، حبیب‌الله؛ طحانی، غلامرضا. (1394). راهبردها و قدرت دریایی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های نظری و مطالعات راهبردی نداجا.
 • جان احمدی، فاطمه (1386). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: نشر معارف.
 • طحانی، غلامرضا.(1388). کاربرد قدرت دریایی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 6 (14): 74-57.
 • عالی پور، علیرضا. (1399). مدل فناوری­های نرم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه پیشرفت ایرانی اسلامی، 6 (12): 64-38.
 • عالی پور، علیرضا؛ حکیمی، خرداد. (1393). نگرشی نوین به تربیت و آموزش در دانشگاه علوم دریایی، نوشهر: انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).
 • عالی پور، علیرضا.(1397). ارائه نظریه تمدن دریایی به‌جای قدرت دریایی، بیستمین همایش صنایع دریایی، تهران.
 • عزتی، عزت‌الله. (1382). ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: سمت
 • کوچکی، سجاد. (1398). چگونگی همکاری­های نظامی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 15(49): 27-5.
 • کریمی، فرزاد؛ حکیمی، خرداد. (1395). ارائه راهبردهای توسعه دیپلماسی علوم و فنون دریایی، دومین همایش ملی فناوری‌های نوین دریایی، نوشهر.
 • کریمی پور، یدالله، حیدری، محمد، ژئوپلیتیک کرانه­های دریایی ایران از دیدگاه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، دانشگاه تربیت‌معلم، 1388.
 • گرجی، اطهر.(1394). ظرفیت تمدن­سازی گفتمان انقلاب اسلامی، چهارمینکنفرانسالگویاسلامیایرانیپیشرفت؛ پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده
 • محمودی، مهرداد.(1389). ­جهانی‌سازی و سیادت دریایی، فراقدرت قاره­ای، مجله پیام دریا، شماره 197.
 • ولایتی، علی‌اکبر.(1387). پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 • ویل دورانت. (1387). تاریخ تمدن، ترجمه احمد ابطحی، چاپ اول،تهران: سازمان انتشارات انقلاب اسلامی­.