نقش نیروی انسانی سامانه کنترل تردد شناورها (VTS) درارتقاء امنیت دریانوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، مدرس دافوس آجا

چکیده

VTS سامانه‌ای است که تردد (ترافیک) واحد‌های شناور را به‌خصوص در خطوط کشتی‌رانی کنترل و در ابعاد ایمنی و محیط زیست ساماندهی می‌نماید که البته درسال‌‌های اخیر، ابعاد نظامی آن هم مورد توجه قرارگرفته است. بی‌توجهی به رابطه بین انسان و تجهیزات و رعایت نکردن تعامل و تعادل بین این دو، در کارآیی و اثربخشی آن دسته از فعالیت‌ها که الزاما به کمک تجهیزات باید انجام شوند اثر سوء خواهد داشت. پیچیده بودن تصمیمات سیاسی‌ و مسائل حقوقی و همچنین فن‌آوری‌های به‌کار گرفته شده از یک طرف و تفاوت در معلومات، ادراک، باورها، ارزش‌ها و نگرش انسان‌ها از طرف دیگر بر اثربخشی تصمیم‌گیری در سامانه‌های کنترل تردد دریایی تاثیرگذار می‌باشد. توسعه و گسترش قوانین در سال‌های اخیر در زمینه‌های ایمنی‌، حفاظت از محیط زیست دریایی، امنیت دریانوردی و - در ابعاد ملی و بین‌المللی، به‌طور قابل ملاحظه‌ایی بر حجم کارهای ناوبری و افرادی که در مراکز کنترل تردد‌ دریایی کار می‌کنند، اضافه نموده است. در همین راستا و به منظور رسیدن به حداکثر پتانسیل سامانه‌های اطلاعاتی کنترل تردد دریایی، مقوله نیروی انسانی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در این بین آموزش تخصصی در راس این اولویت است، لذا هدف آموزش باید منجر به درک مفاهیم مشابه و همکاری گروهی در بین کارکنان گردد. بنابراین، این پژوهش که به شیوه تحلیلی - توصیفی انجام می‌شود، نقش نیروی انسانی سامانه کنترل تردد دریایی در چارچوب مقررات بین‌المللی امنیتی کشتی‌ها و تسهیلات بندری (ISPS Code)، را در ارتقا امنیت دریانوردی در محدوده تحت پوشش خود‌، مورد بررسی قرار می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of VTS (Vessel Traffic System) Human Resources in Enhancing Sailing Security

نویسنده [English]

  • Kambiz Amiri
چکیده [English]

VTS, the military aspects of which have been considered in recent years, is a system that controls the floating units’ traffic especially in shipping lines, and organizes them in terms of security and environment. Neglecting the relation between human and equipments and ignoring the interaction and balance between them will leave an ill impact on the efficiency and effectiveness of the activities which must be conducted in virtue of equipment. The complexity of political decisions and legal affairs and also the technologies applied on the one hand and the difference in the knowledge, understanding, beliefs, values and views of the people on the other hand, influence the effectiveness of decision making in VTS. In recent years, the development of laws in security, the preservation of sea environment, marine security, both nationally and internationally, has considerably increased the burden of the process of navigation and the people working in VTS. In this regard, in order to achieve the maximum potential of VTS information system, human force is of special importance, on top of which stands specialized training. Therefore, the aim of education should be understanding of similar concepts and group work among the staff. This research paper which is conducted in an analytical-descriptive method studies the role of VTS human force under international rules of marine security and ISPS Code to promote the marine security in its covered region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marine traffic
  • human resources
  • marine security
  • VTS
  • PMO