بررسی نقش فرآیند و ساختار سامانه آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هر چند واژه آماد و پشتیبانی در سده‌های اخیر مصطلح شده، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهدکه اجرای کارکردهای آماد و پشتیبانی ریشه در عمر بشر دارد. آماد و پشتیبانی ابزارهای تبدیل منابع ملی به قدرت نظامی را فراهم می‌سازد و نیروی انسانی، منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی را به تسلیحات، تجهیزات، مهمات و اقلام مورد نیاز انفرادی و گروهی نیروهای نظا‌می تبدیل می‌کند. هر چه یک نظام آماد و پشتیبانی،  بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، اهمیت ‌‌و ابعاد مدیریتی آن نیز بیشتر روشن می‌گردد. هدایت آماد و پشتیبانی بزرگ و پیچیده، به مدیری با هوش و قوی نیاز دارد. مدیریت آماد و پشتیبانی باید توانایی شناخت عوامل تغییر در آماد و پشتیبانی و آنگاه توانایی ارائه و عملیاتی کردن اقدامات جهت اثر بخش کردن و در نتیجه، پاسخ‌گویی سریع به نیازها را داشته باشد. در این مقاله سعی شده علاوه بر تعاریف و مفهوم آماد و پشتیبانی به محیط، اجزا و فرآیندهای آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی پرداخته شده و مقایسه کوتاهی در خصوص آماد و پشتیبانی در سازمان های نظامی و غیرنظامی مطرح و بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of the Structure and Processes of Logistics in Defensive Systems

نویسنده [English]

  • Reza Roshani
چکیده [English]

Although the term “logistics” has been a part of our everyday speech for few centuries, studies show that utilizing logistic functions traces back to humanity’s early days. Logistics makes possible the transformation of national resources to military forces, and, furthermore, transforms economic capacities along with human and natural resources to arms, equipment, ammunition and individual and group needs for military forces. The greater and more complex a logistic system is, the clearer becomes its importance of management. In larger and more complex scales, logistic management requires a strong and intelligent leadership. A logistics leader must have the ability to recognize the changing factors in logistics, and to present and functionalize the solutions leading to further efficiency and immediate response to the arising needs. In addition to defining the concept of logistics in the current article, the researcher has tried to study the logistic environment, Components and processes, and to provide a short comparison between logistics in military and non-military organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics
  • Military organization
  • system
  • Logistics Engineering
  • Sub-system