رویکرد آینده پژوهانه در مدیریت منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ابتناء بر اندیشه های فرماندهی معظم کل قوا (مدظلّه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

ارتقای توان دفاعی و تقویت امنیت و اقتدار کشور، همگام با پیشرفت­ فناوری، نیازمند آن است که کارکنان وزارت دفاع با عزمی جدی و تلاشی فراگیر، با علوم و فناوری­های نوین که به دگرگونی در نوع جنگ­ها و لزوم دفاع مؤثر منجر شده است آشنا شده و به‌عنوان عاملی راهبردی، توان پاسخگویی هوشمندانه به تهدیدات موجود و آتی را کسب نمایند. در این پژوهش به روش تبیینی-تحلیلی و با ابتناء به اندیشه‌های فرماندهی معظم کل قوا و مراجعه به پایگاه­های معتبر اطلاعاتی و بهره‌گیری از منابع مستند کتابخانه­ای، بر ضرورت آینده‌نگری در تربیت منابع انسانی کارآمد در نیروهای مسلح و بررسی رویکرد آینده‌پژوهی در توسعه منابع انسانی، که تأثیر مستقیمی در افزایش توان و قابلیت­های ودجا در تأمین امنیت اجتماعی و حفاظت از منافع امنیت ملی دارد، پرداخته شد. بر مبنای بررسی­های انجام‌شده نتیجه‌گیری شد که در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا، تنها مسیر مطمئن جهت افزایش قابلیت­های سازمانی، اتخاذ رویکرد پیش­دستانه در مواجهه با تحولات محیطی است. بر این اساس، ودجا به‌عنوان سازمانی انسان‌محور، باید در کنشگری پیش‌دستانه و با پویش مستمر تحولات محیطی و فناوری­های نوین دفاعی بر میزان یادگیری و توانایی­های علمی و عملی کارکنان خود افزوده تا با پارادایم­ها و بحران­های جدیدی که امکان خدمت‌رسانی مناسب را دشوار می­سازند مواجهه مؤثرتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Futuristic Approach in Human Resource Management of the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics Based On the Ideas of the Commander-in-Chief of the Iranian Armed Forces

نویسنده [English]

 • Saeed Hadavand
Ph.D. Student, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Improving the defense capability and strengthening the security and authority of the country, along with the advancement of technology, requires that the staff of the Ministry of Defense with serious determination and comprehensive effort, get acquainted with new sciences and technologies that have led to changes in the type of war and the need for effective defense. In this research, the necessity of foresight in training efficient human resources in the armed forces and the future research approach in human resource development were investigated by an explanatory-analytical method and based on the ideas of the Supreme Command of the Armed Forces and referring to reliable information bases. The results showed that in the opinion of the Supreme Command of the Armed Forces, the only sure way to increase organizational capabilities is to adopt a forward-looking approach in the face of environmental changes. Accordingly, the Ministry Of Defense and Armed Forces Logistics, as a human-centered organization, must increase the level of learning and scientific and practical abilities of its employees in pre-emptive action and with continuous monitoring of environmental developments and new defense technologies to face new paradigms and crises that make it difficult to provide proper service.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Development
 • Futurology
 • Commander-In-Chief of the Iranian Armed Forces
 • Ministry Of Defense and Armed Forces Logistics
 • صلانیان، مهران.، کرد، باقر.، خزایی صحنه، سعید.، یعقوبی، نور محمد و روشن، سید علیقلی .(1395). رویکردی آینده پژوهانه به برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی، فصلنامه مدیریت شهری، 4 (45): 416.
 • پیروزمند، علیرضا .(1390). مهندسی فرهنگی علم، ماهنامه کیهان فرهنگی، ش 295-294.
 • تونکه نژاد، ماندنی و داودی، علی .(1388). توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه شناختی سازمان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1 (3): 26.
 • سلیمانی، مسلم .(1383). آینده نگری در کلام امام علی (ع)، روزنامه کیهان، مورخ 8/06/1383.
 • سنجری، احمد رضا و قرایی آشتیانی، محمد رضا .(1393). الگوی راهبردی بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح ج.ا.ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، 12(45): 24.
 • عابدینی، مریم.، میر سپاسی، ناصر و حق شناس، فریده .(1397). نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقاء سرمایه اجتماعی: مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، 29 (115): 68.
 • فرهادی، علی و صادقی، امیر .(1395). الزامات توسعه منابع انسانی سازمان های نظامی در افق 1410 و تأثیر آن بر توسعه دفاعی، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 1(3): 40-39.
 • کمالی راد، اسمعیل.، میرسپاسی، ناصر.، نجف بیگی، رضا و کاظمی، افشار .(1393). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اسلامی ایرانی منابع انسانی در بخش دولتی با نگاه آینده پژوهی، فصلنامه آینده پژوهیمدیریت، 25 (100): 66.
 • مردوخی، بایزید .(1395). روش شناسی آینده نگری، چاپ سوم، نشر نی، تهران.
 • ناظمی اردکانی، مهدی و شعبانی سارویی، رمضان .(1391). مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی دانشگاه لازمه تمدن سازی اسلامی، فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، 1(2): 213.
 • نیکو کار، غلامحسین.، سجادی پناه، علی.، رایج، حمزه و سجادی پناه، مجید .(1388). طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی، نشریه مدیریت دولتی، 1(3): 156.
 • ولوی، محمد رضا و طرهانی، فرهاد .(1388). راهبردهای توسعه علم و فناوری برنامه پنجم کشور در جهت تحقق دفاع دانش بنیان، فصلنامه راهبرد دفاعی، 7(24)، 144-142.
 • هاشمی، غلامرضا.، علی اکبری، حسن.، بازرگانی، محمد و نادری خورشیدی، علیرضا .(1389). طراحی الگوی آینده پژوهی در توسعه منابع انسانی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 2 (2): 4-3.
 • هداوند، سعید .(1397). درآمدی بر مهندسی فرهنگی نظام آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ابتناء بر اندیشه های فرماندهی معظم کل قوا (مدظله)، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 15(44): 49-31.
  • Gimenez-Espin, J.A et al. (2013). Organizational Culture for Total Quality Management, Total Quality Management and Business Excellence, 24 (3):678
  • National Intelligence Council (2016), Global Trends 2030: Alternative Worlds, to view electronic version: www.dni.gov/nic/globaltrends