بررسی اثرات استفاده از سامانه مدیریت دانش درعملکرد سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

استفاده از دانش یک راهبرد جدید و مؤثر بر روندهای کاری سازمان‌ها به خصوص سازمان‌های نظامی می‌باشد. دانش سازمانی یکی از سرچشمه‌های قدرت سازمانی بوده و برای رشد کمی و کیفی سازمان و دستیابی به اهداف استراتژیک باید امکان به اشتراک‌گذاری آن بین کارکنان و مدیران فراهم گردد. بعلاوه، دانش نظامی از جمله مواردی است که بدست آوردن آن به طور معمول هزینه زیادی در پی دارد بنابراین وجود راه‌کارهایی برای حفظ و مدیریت آن ضروری است. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی‌ها و اهداف مدیریت دانش و سامانه‌های مربوطه، پس از معرفی مدل‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها، برخی موارد مطالعاتی که عمدتاً سازمان‌های امنیتی و نظامی بوده‌اند به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌است. نتایج کمی و کیفی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در اثر استفاده از سامانه مدیریت دانش کارایی این قبیل سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله تصمیم گیری، رویه‌ها و فرآیندهای کاری به صورت عملیاتی تغییر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Impacts of Knowledge Management System Use in the Military Organizations’ Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fahmideh 1
  • Ali Khalili 2
  • Ali Asghar Salarnejad 3
1
2
3
چکیده [English]

Taking advantage of knowledge is a new and effective approach in organizations in general, and military institutions in particular. Organizational knowledge is a source of organizational power, and it has to be shared among staff and all managers in order for the organization to develop quantitaively, and qualitatively, and achieve their strategic goals. In addition, military knowledge is something the acquisition of which is costy; therefore, approaches to maintain and manage them is all necessary. The paper investigates into the characteristics and goals, and systems of knowledge management. It then introduces knowledge management models in different organizations, and fully discusses a couple of case studies, most of which are about security and military organizations. The qualitative and quantitative results of the studies suggest that taking advantage of knowledge management systems increases the efficacy of such organizations as far as the operational decision-making and procedures are concerned. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Knowledge
  • Architecture knowledge
  • knowledge management
  • Military knowledge management
  • Knowledge management system