چالش های پدافند هوایی برای کشف موشک های کروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

2 دکتری تحقیق در عملیات دانشگاه تهران، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

با نگرش به مراحل اجرای مأموریت­های عملیاتی پدافند هوایی (شامل: کشف، شناسایی، ره‌گیری و درنهایت انهدام اهداف متخاصم) در این پژوهش چالش­های پدافند هوایی برای کشف موشک­های کروز موردبررسی قرار گرفته است. جامعه­ی موردمطالعه این تحقیق، اسناد، مدارک و صاحب‌نظران درزمینه سامانه‌های کشف و همچنین موشک کروز است. کلیه مسئولین نیروی پدافند هوایی آجا (که با سامانه‌های کشف و موشک کروز آشنایی کامل دارند) به‌عنوان جامعه­ی آماری در نظر گرفته شد؛ البته، با توجه به طبقه­بندی جامعه آماری، تعداد این جامعه با اعمال یک ضریب خاص 260 نفر، و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 121 محاسبه شد. نتایج حاصل، به روش تحلیل آمیخته تجزیه‌وتحلیل، و مشخص شد که موشک­های کروز همانند هر وسیله پرنده توسط رادارها قابل ره‌گیری هستند؛ اما به دلیل قابلیت­ها و فناوری بالای ساخت، ردیابی آن‌ها اندکی سخت­تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Air Defense Challenges to Discover Cruise Missiles

نویسندگان [English]

 • Javad Abdi 1
 • Peyman Kharazian 1
 • Mohammad Taghi Partovi 2
1 M.A in Defense Management
2 Ph.D. in Operations Research, University of Tehran, Assistant Professor of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Defending the nation's most important and sensitive airspace resources that are constantly threatened is a sacred and inevitable task, and a major part of this mission is the Air Defense Force. One of the most difficult parts of the threat is cruise missiles. In this research, we have examined the challenges of air defense for the detection of cruise missiles by looking at the stages of the implementation of operational air defense missions (including detection, identification, interception, and ultimately destruction of hostile targets). The study population included documents, documents, and experts in the discovery systems as well as the cruise missile. The statistical population of this study includes all the AJA officials (who are thoroughly familiar with cruise detection and missile systems). According to the classification of the statistical population, the number of this population was calculated by applying a specific coefficient of 260 persons and the sample size was calculated using Cochran's formula 121. The main purpose of this research is to explain the challenges of air defense to discover cruise missiles and to investigate the answer to the question of what are the challenges of air defense to detect cruise missiles? In this study, the results were analyzed and explained by Cronbach's alpha test (0.82). Cruise missiles, like any flying vehicle, can be intercepted by radars, but due to their high-tech capabilities and technology, tracking is a little more difficult.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cruise Missile
 • Discovery
 • Air Defence
 • امیا، حمیدرضا. (1385)، دفاع در مقابل موشک­های کروز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • بادکوبه، امیر، فرخی، محمد. (1387)، الگوریتم جدیدمسیر یابی اجسام پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیب عوارض زمین، هفتمین همایش سالانه(بین المللی) انجمن هوافضای ایران، تهران.
 • دباغ صادقی­پور، مهدی.(1390)، مقابله با موشک­های کروز فرامنطقه­ای­­، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • حبیبی، حسین. (1393)، آشنایی با موشک­ها­ی کروز، ماهنامه صف، 400، 58-55
 • رضوانی، حسین، (1394)، الگوریتم­های مسیریابی موشک کروز، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 32، 51-25
 • رستمی، محمود، (1386)،  فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: انتشارات ایران سبز.
 • دهخدا، علی­اکبر­، (1385)، فرهنگ لغات دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • قنوات‌، مسعود‌، فرجپور‌، عبدالحسین، علی اکبری‌، احسان‌، (‌1387)، طرح ریزی پدافند غیر عامل‌، تهران: انتشارات دافوس آجا‌.
 • قنوات‌، مسعود‌، بالازاده‌، علی اصغر‌، توکلی‌، ابوالفضل‌، (‌1386)، قدرت هوایی(پدافند)‌، تهران: انتشارات دافوس آجا‌.
  • Nygren, I., & Jansson, M. (2004). Terrain navigation for underwater vehicles using the correlator method. IEEE Journal of Oceanic Engineering29(3), 906-915.
  • Jeff, K., & Howard, K. The Cruise Missile Challenge: Designing a Defense Against Asymmetric Threats. The Marshall Institute. Thomas G. Mahnken، (2005)،The Cruise Missile Challenge، Center for Strategic and Budgetary Assessments CSBA.
  • Twigg, S., Calise, A., & Johnson, E. (2006, August). 3D trajectory optimization for terrain following and terrain masking. In AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit (p. 6102).