ارتقاء بهره‌وری تمرینات صحرایی گردان‌های پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 رئیس دانشکده جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و استراتژیک دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

گردان‌های پدافند هوایی در شرایط رزم و تمرینات صحرایی (آزمایش نوع سوم) بایستی با مسئولیت عمل کلی، در تیپ‌های مستقل نزاجا سازمان‌دهی و مأموریت‌های محوله را انجام دهند. ازاین‌رو هدف اصلی پژوهش بررسی چگونگی ارتقاء بهره‌وری تمرینات صحرایی گردان‌های پدافند هوایی نزاجا است. با توجه به ‌ماهیت موضوع، این پژوهش از نوع کاربردی و روش اجرای آن توصیفی با رویکرد آمیخته است. جمع‌آوری اطلاعات به روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه محقق-ساخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش برابر با 200 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه نمونه تعداد 130 نفر محاسبه شد. یافته‌های تحقیق در سطح خطای پنج درصد نشان داد که برگزاری آزمون دانش نظامی، انجام تیراندازی سلاح‌های انفرادی و اجرای آزمون نیرومندسازی  قبل از اجرای آزمایش گردان در پادگان سرزمینی، باعث ارتقاء بهره‌وری تمرینات تاکتیکی گردان‌های پدافند هوایی نزاجا می‌شود. همچنین، انتخاب توانمند ستاد طرح‌ریزی، رعایت تقدم در تهیه طرح­ها، اختصاص و اجرای اهداف آموزشی به برنامه زمان‌بندی، اختصاص دادن منابع از طریق تأمین نمودن منابع آمادی قبل از مرحله اجرا و­ اجرای تیراندازی سلاح­های پدافندی در هنگام اجرای تاکتیک عملی،  موجب ارتقاء بهره‌وری تمرینات تاکتیکی گردان‌های پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Efficiency of Field Exercises of the Air Defense Battalions of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Shahab Rostami 1
 • Ali Niazi 2
 • Masoud Soroudi 3
1 M.A in Defense Management
2 Dean of the Faculty of War College, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student, National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Air defense battalions in combat and field training (third type test) must organize and carry out assigned missions with responsibility for the overall operation in the Nazaja Brigades. The main goal of the research is to improve the productivity of field exercises of Nezaja Air Defense Battalions. Researchers are trying to answer the question of how to improve the efficiency of tactical exercises in air defense. Due to the nature of the issue, this research is of applied type and its implementation method is descriptive with a quantitative and qualitative approach (mixed). Data collection has been done in two ways: field and library, using documents, interviews, and the researcher's self-made questionnaire. The statistical population of the study is 200 people, which has been calculated using Cochran's formula of the sample population of 130 people. Findings from the 5% error level show that conducting a military science test, shooting individual weapons, and conducting a strength test before conducting a battalion test at the ground barracks will improve the efficiency of tactical exercises of the Nazaja Air Defense Battalions. The research results showed that the capable selection of the planning staff, observing the priority in preparing the plans, allocating and implementing the educational goals to the schedule, allocating resources by providing preparatory resources before the implementation stage, and implementing the shooting of defensive weapons during Implementation of practical tactics will improve the efficiency of tactical exercises of the Air Defense Forces of the Army of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: " Field exercises"
 • " Air defense battalions"
 • " Efficiency "
 • اساتید کمیته فرماندهی و ستاد دافوس. (1381). آیین‌نامه تمرینات تاکتیکی درنبرد ناهمتراز، چاپ یکم، تهران: انتشارات دافوس.
 • احمدوند،گودرز. (1386). بررسی میزان تأثیر آزمایش نوع 3(تاکتیک، دانش نظامی و تیراندازی) گردان‌های تانک نزاجا بر آمادگی رزمی آن‌ها در سه سال اخیر، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه جنگ.
 • افخمی، علی‌اصغر. (1378). بهینه‌سازی تمرینات تاکتیکی فعلی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه جنگ.
 • ایزد­طلب، هاشم. (1391). کلیات توپخانه پدافند­هوایی، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • ایزد­طلب، هاشم. (1391). سامانه­های پدافند­هوایی، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • ایزد­طلب، هاشم. (1391). کاربرد جنگ افزارهای پدافند­هوایی، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • ایزد­طلب، هاشم. (1391). کاربرد پدافند­هوایی در رزم ناهمتراز، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • آیین‌نامه گردان پدافندهوایی در پشتیبانی از رزم ناهمتراز، شماره 12/3/02/02-3/الف/م، (1396). تهران: انتشارات نزاجا.
 • انوری، حسن. (1385). فرهنگ سخن، چاپ یکم، تهران: انتشارات مهارت.
 • باقری، مجتبی. (1384). اطلس نبردهای ماندگار، چاپ دوم، تهران: انتشارات.
 • بصیری‌فرد، حسن. (1385). تاکتیک تخصّصی پدافندهوایی مدرک: 203، چاپ یکم،  اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • بوشهری، علیرضا. (1397). بهره­وری سازمان­ها و واحدهای تحقیقاتی، چاپ اول، تهران: انتشارات صنایع دفاع.
 • بکایی، بهزاد. (1394). ارتباط و مخابرات یگان‌های پدافند هوایی در رزم ناهمتراز، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • بی­تعصب، عبدالرضا. (1381). بررسی میزان آگاهی کارکنان پایور یگان­های پدافندهوایی نزاجا از سیستم پدافندهوایی، رساله مشترک و مرکب، چاپ یکم، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • بی‌رنگ، امیر. (1389). نحوه تشکیل تیپ‌های حرفه‌ای نزاجا جهت مقابله با نیروهای فرا منطقه‌ای، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه جنگ.
 • جان، پی‌ترز. (1378). معماری نظامی بر پایه نظم نوین جهانی، ترجمه سید حسین محمدی نجم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.
 • جویایی، ایرج. (1387). آشنایی با پهپاد، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • جمشیدی، حسین. (1383). مبانی و تاریخ اندیشه‌های نظامی در جهان، رساله مشترک و مرکب، دانشکده جنگ، دانشگاه جنگ.
 • جهانفر، رضا. (1391). اولویت اول، چاپ اول، تهران: انتشارات آجا.
 • خیراندیش، مهدی.، رشیدی، مهدیه. (1394). الگوی قابلیت پیاده‌سازی سامانه­ی فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ یکم، تهران: انتشارات آجا.
 • حسن‌پور، حمید. (1397). عملیات تیپ در رزم ناهمتراز، چاپ یکم، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • حسینی، بهرام. (1386). مفاهیم نظری و عملی پاسگاه فرماندهی، چاپ یکم، تهران: انتشارات مرکز مطالعه و برنامه‌ریزی سپاه.
 • سن‌تزو، (1358). هنر جنگ، ترجمه محمود کی، چاپ یکم، تهران: انتشارات اداره عقیدتی سیاسی سماجا.
 • شادیانلو، نجف.، بهرامی، هوشنگ. (1364). طرح‌ریزی تمرینات تاکتیکی، چاپ یکم، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • شیخ، محمدرضا. (1397). طرح‌ریزی تهیه و اجرای تمرینات تاکتیکی (زمینی)، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • دیو سالار، عبدالرسول. (1395). راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل در روسیه، چاپ یکم، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • رستمی، محمود. (1378).، فرهنگ واژه­های نظامی، چاپ اول، تهران: انتشارات ستاد مشترک ارتش.
 • رضائیان، علی. (1392). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات سمت.
 • کاس، ریچارد. (1390). منطق آزمایش­های جنگی، چاپ اول، تهران: چاپ مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
 • مرادی، فتح­ا.. . (1391). هماهنگی پشتیبانی آتش، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • عباسپور، جمشید. (1386). مقدمه‌ای بر اصول و مبانی اساسی پدافند غیرعامل، چاپ یکم،  تهران: انتشارات قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء.
 • عزتی، عزت­الله. (1371)، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، چاپ یکم، تهران: انتشارات سمت.
 • طالقانی، محمود. (1380). روش تحقیق نظری، چاپ یکم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • طلوعی، محمود. (1375). تاریخ نیروهای نظامی، چاپ یکم،  تهران: انتشارات فجر سپاه.
 • موحدی نیا، جعفر. (1385). مفاهیم نظری و عملی دفاع غیرعامل، تهران، انتشارات مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی سپاه.
 • بی‌رنگ، امیر. (1389). نحوه تشکیل تیپ‌های حرفه‌ای نزاجا جهت مقابله با نیروهای فرا منطقه‌ای، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه جنگ.
 • مرادی، فتح­ا.. . (1391). تاکتیک تخصّصی پدافندهوایی مدرک: 211، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه پدافند هوایی.
 • میمنی، مهراب. (1393). سامانه­های پدافندهوایی نزاجا، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده پدافندهوایی.
 • میمنی مهراب. (1395). کاربرد جنگ‌افزارهای پدافند هوایی، چاپ یکم، اصفهان: انتشارات دانشکده پدافند هوایی.