الگوی بکارگیری فناوری اطلاعات جهت استقرار مدیریت دانش در آجا با استفاده از نرم افزار SharePoint

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی، پژوهشگر دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نهاجا.

2 - استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز، دانشکده بهداشت: نویسنده مسئول

چکیده

   مدیریت دانش راه‎کاری موثر در مدیریت مهمترین سرمایه های سازمانی (کارکنان دانشی) است. عدم بکاری فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش باعث بوجود آمدن مشکلاتی در سازمان‎ها می‎گردد در مقابل  آن بهره گیری از فناوری اطلاعات فراهم کننده هوش سازمانی است که  به مسئولین و کارکنان سازمان کمک می کند تا به سهولت و سرعت به اطلاعات مورد نیاز خود با رعایت وابستگی موضوعی و اطمینان از صحت داده‎ها دست یافته و تصمیمات بهتر با کارآیی بالاتری را اخذ نمایند. در این مطالعه سعی شده با بررسی موردی نرم‌افزار شیرپوینت که توسط شرکت مایکروسافت به منظور فراهم آمدن بستری برای انجام تعاملات دانشی درون سازمانی ارائه شده، الگوی نرم افزاری مناسبی را جهت پیاده سازی مدیریت دانش در آجا پیشنهاد نمود. در ادامه مشخصات عمومی و مزایای اختصاصی، مدیریت پیشرفته مستندات آن، سازگاری و ارتباط منطبق با مجموعه نرم افزاری آفیس، نمایش وضعیت حضور و ارتباط محاوره‎ای، مقیاس پذیری و قابلیت توسعه، امنیت، توانایی پشتیبان‎پذیری و نیازمندی‎های سخت‎افزاری آن به بحث گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for using information technology to establish knowledgmanagement in army by “share point” software

نویسندگان [English]

 • saeed solgi 1
 • leili salehi 2
1
2
چکیده [English]

Abstact
Knowledge management is an effective solution for managing the most
important organizational assets which means educated workers. There would be
some problems in knowledge management without IT, whereas using it will
ensure organizational intelligence. IT helps leaders and workers of the
organization to achieve required information easily and quickly and accordingly
they will be able to verify the data and reach a better decision. In this study, we
investigate the case of Share Point software by Microsoft Corporation. It is
provided to carry out knowledge transfer in an organization A suitable software
model for implementation of knowledge management in the Army is suggested.
Hence, general specifications and advantages of Share Point, its management of
advanced documentation, adaptability with Office software, the quality of
displaying attendance, conversational use, scalability, expandability, security,
supportability, and hardware have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SharePoint software
 • knowledge management
 • Information technology
 • Organizational intelligence
 • AP&QC, Using Information Technology to Support Knowledge Management. Consortium Benchmarking Study: Final Report. 1997.
 • Cranfield University.”The Cranfield/Information Strategy Knowledge Survey. ”Europe’s State of the Art in Knowledge Management,” The Economic Group, 1998.
 • Gottschalk Petter, Strategic Knowledge Management Technology, 2004.
 • Hacbarth, G.The impact of organizational memory on IT systems, proceeding of the Americans Conference of AIS, Agust 1998, pp.588-590.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint.
 • http://irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/software/rayadanesh.pdf. p 2.
 • http://www.parnianportal.com/sharepoint/Pages/sharepoint-social-network.aspx
 • http://www.parnianportal.com/eo/Pages/sharepoint-knowledge-mng.aspx.Accessed May 2, 2012
 • http://www.abelsolutions.com/totm/using-sharepoint-to-achieve-advanced-knowledge-management-for-the-enterprise.
 • Improve Knowledge Management with SharePoint and ... – Microsoft, www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?,You +1'd this publicly. Undo 23 Mar 2011 – BA Insight partner presentation from Legal Tech NY 2011 Conference.Accessed June 2, 2012
 • Kanagasabapathy KA, Radhakrishan R.Empirical investigation of critical success factor and knowledge management structure for successful implementation of knowledge management system- a case study in process industry. Retrieved from hosteddocs, India, Sep 3, 2013, pp.2.
 • Knowledge Management and Information Technology (Know-IT Encyclopedia) Neal Pollock, Published by the Defense Acquisition University Press, Fort Belvoir, Virginia, for the Program Executive Office for Information Technology, First Edition September 2002.
 • M. Borghoff Rank Xerox Research Centre, Grenoble Laboratory 6, chemin de Maupertuis, Journal of Universal Computer Science 3:8, August 1997.
 • Marie-Michelle Strah, PhD, Best Practices in SharePoint for Knowledge Management, by on Mar 09, 2011.
 • Michael H. Zack, Managing Codified Knowledge ,Sloan Management Review, Volume 40, Number 4, Summer, 1999, pp. 45-58.
 • Nezafati, N. Training Expert in Knowledge Management, December, 2011.
 • Shimemura E, Nakamori Y, Information Technology and Knowledge Management Dec 11, 2008, p3-5.Accessed june 2 ,2012.
 • Torres Teresa, e-Human Resources Management: Managing Knowledge People, 2005.
 • Von Krogh G., Care in knowledge creation, California management review, vol 40, no3, 1998, pp.133-153.
 • Wanda Jackson, Jeff Skiba, and Cynthia Wood, SharePoint 2010 for Enterprise Content, Records, and Knowledge Management - February 2012 KM Community Call, February 17, 2012.