تخصیص سلاح در سامانه‎های موشکی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 - عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تخصیص بهینه تجهیزات نظامی جهت هدف قرار دادن اهداف دشمن که اغلب با عنوان مسئله‎ی تخصیص سلاح به هدف از آن نام برده می‎شود به یکی از کانون‎های اصلی تفکر نظامی نوین تبدیل شده است. در این تفکر، تخصیص سلاح با در نظر گرفتن اصل صرفه‎جویی در منابع، بدون کاستن از قدرت نابودکنندگی سامانه‎ها، مورد توجه می‎باشد. این تحقیق  سه  روش  تخصیص  سلاح  را  ارایه  می‎نماید: تخصیص  سلاح  یکنواخت، تخصیص  سلاح  اول به اول و تخصیص سلاح شلیک -نگاه -شلیک. در تجزیه و تحلیل روش‎های فوق، رویکردی مبتنی بر نظریه‎ی احتمالات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ضمن، این تحقیق روشی را ارایه می‎نماید که برای محاسبه‎ی اثربخشی یک سلاح منفرد و همچنین اثربخشی ترکیب چندلایه‎ای سلاح‎هایی که در حالت کاری تمرکزی عمل می‎کنند، استفاده می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military hierarchy, job stress and mental health in peacetime

نویسندگان [English]

 • peyman kharraziyan 1
 • ardeshir mohammadi 2
چکیده [English]

  The task of optimally assigning military ordinance to enemy targets, often termed Weapon Target Allocation (WTA) problem, has become a major focus of modern military thought where a cost effective allocation is required without degrading the required kill performance. The paper presents three main weapon allocation techniques namely uniform weapon allocation, first-in-first weapon allocation and shoot-look-shoot weapon allocation. A probabilistic approach is used for the analysis of these techniques. The paper also presents the method for computation of an individual weapon system effectiveness and compound multi-layered weapon system effectiveness operating in centralized mode.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asset value
 • Effectiveness
 • Shoot-look-Shoot
 • Threat value. weapon allocation in missile systems
 • peter  J. mantle, "the missile defense equation:  factor for decision making", AIAA
 • paul  zarchan,  "tactical and str      ategic missile guidance" second edition, progress in astronautics and Areonautics A. Richard seebass editor-in-chief volume 157
 • J.s  przemieniecki, " mathematical method in defense analysis", third edition, AIAA Education Series
 • N Prabhakar, D vijayalakshmi, T kiran kumar,"SAM system modeling and simulation- A view point" national Workshop on tactical Missile guidance-2004, DRDL
 • N prabhakar, D vijayalakshmi, Amit kumar, Hemlata Chandravanshi, Mahasweta mahant," cruise missile defense-A case study" NSC XXXI, 2007
 • Murray R. Spiegel," Theory and problems off Statistics" Schaum publishing company, 1961
 • Geroge M. Siouris, "Missile Guidance and control systems", Springer Publishers ISBN 0-387-00726-1 c 2004 Springer-Verlag New York, Inc.
 • JLENS, Department off army, U.S Army space and Missile Defense
 • Jeff Kueter and Howard Kleinberg, "the cruise missile challenge: designing a defense against asymmetric threats", George C. Marshall Institute, www.marshall.org/pdf/materiels/522.pdf