استقرار سیستم جامع مدیریت دانش و الگوهای عملی آن در آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در آستانه هزاره سوم، مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز راهبردی برای مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای خدماتی مطرح است. مدیریت دانش تضمین کننده برتری‌های بلندمدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره‌گیری آن‌ها از سرمایه‌های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده‌سازی شود و رقابت‌پذیری در آینده، و از دست ندادن سرمایه‌های‌ دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد استقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهم‌ترین رکن مدیریت دانش، پیاده سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضروری است. هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی روند پیاده‌سازی و استقرار سیستم جامع مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اینکه مدیریت دانش به ارتباط بین افراد و چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات وابسته است در می‌یابیم که هدف از مدیریت دانش معرفی راه کارهایی است که سازمان را در نیل به سوی اهدافش یاری رساند. در این مقاله سعی شده است راه کار کلی و پیشنهاداتی با تکیه بر فاکتورهای: دلایل به‌کارگیری، اهداف، دامنه کاربرد، سازماندهی، رهبری، فرهنگ سازمانی، فرایندها، دستاوردها، افراد و مهارت‌ها، اهرم‌ها و زیرساخت‌های فناورانه، روش کار، مشکلات و محدودیت‌ها در آجا شناسایی و ارائه گردد، و در ادامه به طور مختصر به موانع اجرائی استقرار نظام مدیریت دانش در آجا اشاره شده و راهکارهایی برای نهادینه کردن آن در آجا پیشنهاد گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Settlement of Comprehensive Knowledge Management System and its Practical Patterns in IRI Army

چکیده [English]

In the beginning of the third millennium, knowledge management is considered to be a strategic requirement for institutions, organizations and agencies. Knowledge management(KM) guarantees the long-term superiority of the organizations and communities and their ability to employ human, intellectual and information capital. KM is a view which can flexibly be implemented by managers and contribute to future rivalry and preservation of knowledge possessions. It is a new literature in management which has gained great attention from scientists, hence, the most important cornerstone of knowledge management is its implementation and effectiveness. Identification of KM is necessary as the dominant soul on the organizational practices. This paper aims at studying the process of implementation and installation of  CKMS in the Islamic Republic of Iran Army. Since KM is relies on the interrelations of individuals and the application of Information Technology (IT), we realize that the objective of KM is to introduce methods that will help organizations in attaining their aims. This paper seeks to offer a general method and render suggestions based on factors like, reasons, objectives, scope of application, organization, leadership, organizational behavior, processes, outcomes, individuals and merits, technological infrastructures, method, challenges and restrictions in IRI Army. In the final part, the administrative obstacles of the implementation of KM in IRIA are noted and some solutions are offered.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • KM framework
  • KM installation
  • KM improvement