اهمیت نیروی انسانی در پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

در شرایط موجود و با توجه به تهدیدات نیروهای فرامنطقه‌ای، استفاده‌ی صحیح و بهینه از همه منابع موجود در کشور به‌خصوص نیروی انسانی در پدافند غیرعامل از ضروریات انکارناپذیر است. نکته قابل تآمل در بهره‌گیری از نیروی انسانی که در اکثر مواقع مورد غفلت مدیران قرار می‌گیرد این است‌که، اگر پدافند غیر عامل به بهترین نحو و با پیشرفته‌ترین وسایل و تجهیزات برقرار گردد، در صورتی‌که از نیروی انسانی با انگیزه، متعهد و وفادار برخوردار نباشد، نه‌تنها نمی‌تواند به اهداف مطلوب خود برسد، بلکه این غفلت و بی‌توجهی ممکن است صدمات جبران ناپذیری را نیز در پی داشته باشد. از این جهت که در پدافند غیرعامل همیشه نیروی انسانی تعیین‌کننده است، می‌بایست توجه ویژه به اهداف و نیازهای او صورت گیرد. رویارویی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای همه جانبه، و این‌که این تهدیدات تمام مؤلفه‌های قدرت ملی را نشانه گرفته است، مسئولین نظام را بر آن داشت تا در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سند چشم‌انداز1404، به یکی از محورهای اساسی مرتبط با امنیت ملی، یعنی پدافند غیرعامل توجه خاص نمایند. به این‌ علت که در عصر جدید در همه جوامع، به انسان در مدیریت بحران‌ها به‌عنوان سرمایه بی‌پایان و با ارزش می‌نگرند، توجه به پدافند غیر عامل بدون در نظر گرفتن نقش و اهمیت نیروی انسانی در ایجاد و به‌کارگیری آن، اجتناب ناپذیر است. نیروی انسانی بالنده، وفادار، باانگیزه و متعهد در پدافند غیر عامل موجب ماندگاری طولانی‌تر آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance of Human Resources in the Passive Defense

نویسنده [English]

  • Hossein Minaee
عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
چکیده [English]

In the present situation and the threat of trans-regional forces, correct and optimal use of all available resources in manpower, especially in the passive defense of necessity is undeniable. Noteworthy that the use of force, which administrators are often overlooked is that, if a passive defense with the best and most advanced equipment to be maintained, if the workforce motivated, committed and loyal to not only to reach their desired goals, but the ignorance and neglect may be seeking too seriously. The direction of the passive defense is always a determinant of human resources, special attention should be the goals and needs. Confront Iran with threats of all-round, and these threats, all components of the national targets, the officials of the system it had in the Fourth and Fifth and the outlook for 1404, one of the main axes related to national security, Pay particular attention to the passive defense. Because in all communities in the new era, a man in crisis management as a valuable asset and look endless, Passive defense, regardless of the role and importance of human resources in creating and applying it, is inevitable. Human flourishing, loyal, motivated and committed in the passive defense, it will be longer lasting

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • manpower
  • Management