اختلال هوشمند در سامانه‌های موقعیت یاب جهانی (GPS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

   امروزه بسیاری از سامانه‌های نظامی و تجاری از سیستم‌های [1]GPS برای مکان‌یابی استفاده می‌کنند. یکی از تهدیدهایی که به سیستم‌های GPS آسیب وارد می‌کند، گمراه‌سازی[2] است. در گمراه‌سازی، سیگنالی شبیه سیگنال GPS تولید می‌شود که حاوی اطلاعات غلط است و گیرنده GPS به اشتباه سیگنال آن را آشکار‌سازی کرده و موقعیت مکانی خود را از روی آن بدست می‌آورد و به این ترتیب مکان خود را به اشتباه محاسبه می‌کند و گمراه می‌شود. در این مقاله موضوع گمراه‌سازی بررسی و برای نخستین بار یک روش جدید برای گمراه‌سازی مطرح می‌گردد و با بررسی نحوه پیاده‌سازی و چالش‌های اصلی آن، صحت عملکرد آن با ارائه نتایج شبیه‌سازی بررسی می‌شود. این روش جدید گمراه‌سازی امکان پیاده‌سازی ارزان قیمت گمراه‌ساز را فراهم می‌آورد به‌طوری که گمراه‌سازهای مبتنی بر روش ارائه شده، از گمراه‌سازهای متداولی که امروزه استفاده می‌شوند، بسیار ارزان‌تر خواهند بود


3-Global Positioning system   سامانه موقعیت یاب جهانی


4-Spoofing

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligent Interference in GPS System Operation

چکیده [English]

 Nowadays, lots of military and civilian systems utilize GPS for localization purposes. However, like every system else, GPS systems are not immune of malfunctioning due to sabotages or distracting acts like spoofing. In spoofing, fake signals alike the original ones, but containing manipulated information are transmitted in order to deceive the intended GPS receiver. In this way, the receiver will be spoofed. In this paper, spoofing methods are dealt and a novel method is proposed. Its implementation is presented, and discussed. Finally the performance of the proposed method will be evaluated via simulation. Another salient characteristic of the proposed method lies in its cost of implementation, which is much lower than that of the conventional ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GPS
  • localization
  • Spoofing
  • Signal