زیرساخت‌های مورد نیاز سامانه فرماندهی و کنترل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 فرماندهی که تسلط و احاطه کاملی بر وضعیت‌های پیش‌رو نداشته باشد، اخبار و اطلاعات مؤثر دریافت نکند، یا در انبوهی از اطلاعات غرق شود، توانایی تفکیک اخبار از اطلاعات را نداشته‌ باشد و فاقد توانایی لازم برای برقراری ارتباط سریع با فرماندهان زیردست، همتراز و بالادست باشد، حتی اگر با کوله‌باری از تجربه، دانش و اعتقاد، تجهیزات و سلاح لازم را نیز در اختیار داشته باشد؛ برای هدایت، فرماندهی و کنترل صحنه نبرد، ضعیف و شکننده خواهد بود. در یک سامانه فرماندهی و کنترل، می‌بایست چرخه مداومی از جریان اطلاعات وجود داشته باشد و با توجه به حجم زیاد اخبار و اطلاعات، بدون ترکیب سامانه‌‌های گوناگون، استفاده از آن ممکن نخواهد بود. اتخاذ برترین تصمیم در صحنه‌های تقابل نظامی، بهره‌برداری خوب ازفرصت‌ها و از بین رفتن تهدیدات، استفاده بهینه از امکانات، منابع موجود و توانایی هدایت و کنترل را فراهم آورده و در نهایت سبب غلبه بر دشمن می‌گردد. اما همه اینها نیازمند زیرساخت‌هایی است که از این میان می‌توان به زیرساخت‌های ملی، شبکه ارتباطی، آموزش‌های تخصصی، ایجاد مراکز فرماندهی و کنترل متعدد، بانک اطلاعاتی، منابع تأمین اطلاعات و تجهیزات فنی اشاره کرد، لذا با ترکیب مناسب عامل انسانی و چنین ابزار کمکی، یک ارتش می‌تواند سامانه‌های فرماندهی و کنترل را به طور مؤثر به فعالیت واداشته و در میادین نبرد آینده صاحب برتری آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Infrastructures those are needed for Command and Control System

چکیده [English]

It is a self evident, while a commander does not have full domination and knowledge of forward situations, does not acquire effective news and information or has lots of information but can not analyze them, and also not to be able to set fast connection with higher, lower and adjacent units, he will be weak to leading, commanding and controling of battlefield activities even he has experience, knowledge, intent and necessary equipments.In command and control system, with large amount of news and information there must be perpetual circulation of information and, without combination of various syetems, command and control system will not be exploitable.Making right decisions in the battlefield activities with better use of facilities and available resources, it gathers ability of leading and control that indeed it causes of enemy defeat. But all of them are based on national infrastructures, communications, specialized trainings, various command and control centers, data bases, information resources and technical equipments.So with combination of these factors and human factor, an army can use command and control systems effectively and has advantage in the future battlefields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Command and Control System
  • National Infrastructure
  • Communications
  • Data base