تبیین مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد افسران ارشد ستاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

امروزه یکی از حساس­ترین، مهم­ترین و درواقع اجتناب‌ناپذیرترین امور سازمانی جهت باقی­ ماندن در عرصه رقابت با رقبا و ارتقاء کارایی، درگرو اجرای صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان و به دست آوردن بازخورد و پس‌ازآن تأثیر نتایج بر اصلاح امور مربوطه است. هدف از این پژوهش تبیین و  اولویت­بندی ابعاد و مؤلفه­های نظام ارزشیابی عملکرد افسران ارشد ستاد نزاجا است. در این روش محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که مؤلفه­ها و شاخص­های ارزشیابی عملکرد افسران ستاد نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا چیست و از چه اولویتی­ برخوردار است. این تحقیق به روش توصیفی و با رویکرد زمینه موردی در جامعه ستاد نزاجا انجام‌گرفته است. نتایج و یافته­های تحقیق نشان می­دهد، آمادگی جسمانی و سلامت روان اولویت اول و تعرفه­های ارزیابی اولویت آخر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining indicators and components for evaluation of senior officers performance of NEZAJA

نویسنده [English]

  • Javad Karami
M.A in Defense Management
چکیده [English]

Today, one of the most critical, most important, and in fact inevitable organizational issues to survive, stay competitive and improve performance, is to properly perform employee performance appraisals and gain feedback and then impact the results on reform. It is relevant. The purpose of this research is to explain and prioritize the dimensions and components of the performance appraisal system of senior officers. In this way, the researcher seeks to answer the question of what priority are the components and indicators of the performance evaluation of the infantry officers. This research is a descriptive and case-based approach in the squatter community. The results show that physical fitness and mental health are the first priority and evaluation tariffs are the last priority.Today, one of the most critical, most important, and in fact inevitable organizational issues to survive, stay competitive and improve performance, is to properly perform employee performance appraisals and gain feedback and then impact the results on reform. It is relevant. The purpose of this research is to explain and prioritize the dimensions and components of the performance appraisal system of senior officers. In this way, the researcher seeks to answer the question of what priority are the components and indicators of the performance evaluation of the infantry officers. This research is a descriptive and case-based approach in the squatter community. The results show that physical fitness and mental health are the first priority and evaluation tariffs are the last priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staff Jobs
  • performance evaluation system
  • Senior Officers
  • Staff of Nezaja
قرآن مجید
آیین­نامه ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، اداره یکم معاونت نیروی انسانی آجا، 1392
آیین­نامه انضباطی، اداره یکم آجا، 1369
ابطحی سید حسین، مدیریت منابع انسانی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1389
ارزشیابی عملکرد، دانشکده نیروی انسانی مرکز آموزش­های پشتیبانی نزاجا، 1389
بازرگان عباس، ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی)، نشر سمت، تهران، 1394
بیانات رهبری در دیدار اعضاء مجلس خبرگان رهبری،  پایگاه خبری عصر فارس،31 شهریور 1383، شماره 12
بیانات رهبری در خطبه­های نماز عید سعید فطر، پایگاه خبری عصر فارس، 24آبان1388، شماره 34
بیانات رهبری در دیدار دانشجویان، پایگاه خبری عصر فارس، 6مرداد1392، شماره36
پورنظری، معصومه، تاریخچه ارزیابی عملکرد، 1388، قابل‌دسترس در www. payandaneshjo.ir
جزنی، نسرین، مدیریت منابع انسانی، نشر نی ،1384، ص193
دستورالعمل انتصابات کارکنان آجا، اداره یکم آجا، 1391
سید نقوی میرعلی، فرهادی علی، ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج­البلاغه ، فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه، 1395
طبرسا غلامرضا، (1378)، بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان­های دولتی، همایش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، کمیسیون ارزیابی عملکرد، تهران.
فرزیان پور فرشته، مکانیسم کنترل ارزیابی عملکرد، مقاله ارائه شده جهت جشنواره خوارزمی سال1379.
فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی، بازرسی کل ناجا،1392، قابل‌دسترس در si.jrl.police.ir.www
فقهی فرهمند ناصر، مدیریت در ایران، 1381
کیذوری امیرحسین، سیستم اثربخش ارزشیابی ­عملکرد کارکنان؛ مبانی ، رویکردها و روش­ها، مقاله رائه شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی 1394
گزارش فاز اول طرح"بررسی و تبیین موانع و مشکلات اجرایی ارزیابی عملکرد در دستگاه­های اجرایی کشور"، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی، دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، 1380.
میرعلی سید نقوی و علی فرهادی، ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج­البلاغه ، فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه، 1395
نشریه آموزشی و راهنمای اجرای ماده 42 قانون آجا، معاونت طرح و برنامه‌وبودجه آجا، 1386
ویژگی­های نظام ارزیابی عملکرد ناجا مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی، 1392
Ivancevich, J. M. (2013). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill
Byars, L.I & Rue, L.W. (2013). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc
Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2014). Managing Human Resources. Thomson
Noe, R.A (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill
Bernardin, H.J (2014). Human Resource Management. New York: McGraw Hill Higher Education