نویسنده = حسین مومنی فرد
تعداد مقالات: 1
1. کاربردهای داده‌کاوی در تصمیم‌گیری فرماندهان و مدیران نظامی

دوره 11، شماره 31، بهار 1394، صفحه 27-51

محسن مرادیان؛ حسین مومنی فرد؛ محمدتقی پرتوی