نویسنده = غلامرضا خطیر
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های جنگ های مبتنی بر سلاح های هوشمند

دوره 6، شماره 15، زمستان 1388، صفحه 65-82

غلامرضا خطیر