نویسنده = محمود غلامی
تعداد مقالات: 2
1. امکان‌سنجی پیاده‌سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان دفاعی

دوره 15، شماره 48، تابستان 1398، صفحه 5-25

محمد باقری منش؛ محمود غلامی؛ حسن کاویانی